Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zš Malenovice

Novinky ze školní lavice

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY
PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY Datum: 10. 01. 2020

V pátek 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami si žáci 9. ročníku zpestřili výuku praktickou hodinou, kde si každý žák vyrobil jednoduchý jednosměrný elektromotor. Na takto vyrobeném modelu si mohli prakticky ověřit probírané učivo – elektromagnetické jevy. Zaujetí bylo veliké a myslím, že žáky praktické ověření znalostí z fyziky bavilo. Ing. V. Benkovičová  

Číst dále
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR Datum: 06. 01. 2020

V listopadu 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Je to největší soutěž svého druhu, která v tomto školním roce probíhá již počtvrté ve všech krajích ČR. Nejlepšími Mladými chemiky školského kola byli: 1. Klanicová Klára                                  […]

Číst dále
„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“
„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“ Datum: 21. 12. 2019

…zazpívala Carmina bona na bratislavském Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby první víkend v prosinci tohoto roku. Vystoupila opakovaně na Františkánském náměstí i v síni Klariski.Se svým úvodním „Oh, happy day“ rozehřála publikum. Ve čtyřhlasých úpravách koled Antonína Tučapského si mohli všichni s námi zanotovat známé vánoční písně „U Betléma dnes Maria“, „Štěstí, zdraví“, „Narodil sa Pán“, „Jak […]

Číst dále
Vánoční koncert – záznam
Vánoční koncert – záznam Datum: 18. 12. 2019

Vážení rodiče, v minulém týdnu dne 10. 12. 2019 se konal  „Vánoční koncert“. Pro Vás, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, jsme připravili následujícím odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=1W1Y3SvXvBI Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!

Číst dále
Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda
Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda Datum: 18. 12. 2019

Žáci třídy V. B již pátým rokem navštěvují klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. 12. prosince nejprve potěšili žáci klienty hrou na flétnu. Společně zahráli několik koled a navodili tak příjemnou atmosféru. Poté se věnovali všichni společnému tvoření. Nejprve vyráběli společně šiškové pochoutky pro ptáky, které žáci další den umístili u hradu v Malenovicích. Aby něco […]

Číst dále
Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“
Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“ Datum: 18. 12. 2019

Žáci třídy V. B začali pracovat na projektu Malenovice. Jak jinak se po pěti letech rozloučit právě s Malenovicemi. Během svého studia na prvním stupni naší ZŠ už v rámci projektové výuky prozkoumali Malenovice z různých stran. Zbývá jen „podhradí“. Postupně budou objevovat a srovnávat, jaká řemesla v Malenovicích byla rozšířena v minulosti a co z nich můžeme objevit i dnes. […]

Číst dále
Soutěž v anglickém hláskování
Soutěž v anglickém hláskování Datum: 17. 12. 2019

Zatímco jejich spolužáci a kamarádi už byli dávno doma nebo řádili na hřišti, sešli se vybraní žáci 3.-5. ročníku při soutěži v anglickém hláskování. Mezi dětmi je tato zdánlivě jednoduchá soutěž velmi populární a každoročně zde soutěžící podávají výborné výkony. Tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích: 3. ročník a 4. + 5. ročník. Třeťáci předvedli […]

Číst dále
Putování Prahou
Putování Prahou Datum: 17. 12. 2019

Začátkem prosince se třídy IV. B a V. C vydaly do našeho hlavního města. Vzhledem k tomu, že se o Praze žáci ve čtvrtém a pátém ročníku učí, byl pro ně tento dvoudenní výlet velmi přínosný. Památky, které znají z fotografií, mohli během našeho putování historickým centrem navštívit reálně. Před každou památkou na ně dokonce čekalo několik úkolů, díky […]

Číst dále
Do tajuplného podzemního světa jeskyní
Do tajuplného podzemního světa jeskyní Datum: 13. 12. 2019

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.Na závěr programu si […]

Číst dále
Poslechová soutěž v anglickém jazyce
Poslechová soutěž v anglickém jazyce Datum: 09. 12. 2019

V úterý 3.12.2019 se konala tradiční Poslechová soutěž v anglickém jazyce pro 6.-9.ročník. Soutěž se skládá z poslechu promluvy typu dialogu či popisu a poslechu písně. V kategorii 6.-7.ročník soutěžilo 8 žáků. Poslech na téma Volný čas byl pro mladší kategorii dle jejich názoru poměrně náročný. Snad proto všechna místa obsadili žáci 7. ročníku. Na 1. místě se umístil […]

Číst dále
Mikulášská návštěva
Mikulášská návštěva Datum: 05. 12. 2019

Jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Jako doprovod měl dva anděly a čtyři čerty. V průběhu dopoledne společně navštívili všechny třídy. Na některých dětech bylo vidět, že zlobily a měly docela strach. Ve všech třídách musela zaznít písnička, jinak by čerti nebyli spokojeni. Děti dostaly od andílků dárečky a slíbily Mikuláši, že po celý […]

Číst dále
Carmina bona míří za hranice…
Carmina bona míří za hranice… Datum: 05. 12. 2019

Náš nejstarší sbor po celý podzim pilně nacvičuje svůj adventní program. Čeká nás totiž 6. – 8. 12. 2019 výjezd do hlavního města Slovenské republiky. Každoročně se v Bratislavě koná Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. Během již zmiňovaného víkendu mají obyvatelé tohoto nádherného města, ale i další návštěvníci možnost vyslechnout si koledy a vánoční písně […]

Číst dále
O nejlepší prezentaci
O nejlepší prezentaci Datum: 03. 12. 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl první ročník školní soutěže „O nejlepší prezentaci“. O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 24 soutěžících, kteří si sami vybrali své téma a přednesli jej porotě a divákům. Žáci byli zodpovědně připraveni, a tak měla porota velmi těžké rozhodování. Zvítězit mohli jen ti nejlepší. V nejmladší kategorii žáků (3. + […]

Číst dále
Česko zpívá koledy… i před naší školou
Česko zpívá koledy… i před naší školou Datum: 02. 12. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,  zveme vás na 9. ročník akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se ve středu 11. prosince 2019 v 18:00 před II. stupněm naší školy. Pojďme si nejen společně zazpívat známé české koledy, ale i příjemně prožít adventní čas.

Číst dále
Setkání rodičů dětí s ADHD Datum: 30. 11. 2019

V rámci projektu MAP II se uskuteční dne 28. 11. 2019 v 17 hodin setkání rodičů dětí s ADHD, místem konání je Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.

Číst dále
Není réva jako Réva
Není réva jako Réva Datum: 30. 11. 2019

V úterý 26. 11. se v Zrcadlovém sále školy konal koncert cimbálové muziky Réva. Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, to všechno dokáže čtveřice muzikantů ze Zlína s typickými lidovými nástroji zahrát. Za doprovodu cimbálu, houslí, kontrabasu a klarinetu si žáci I. stupně zazpívali např. lidové písničky Beskyde, Beskyde, Tancuj, tancuj, Pec nám spadla, umělé Jožin […]

Číst dále
Fórum udržitelného rozvoje
Fórum udržitelného rozvoje Datum: 25. 11. 2019

V loňském školním roce se žáci letošní třídy V. B zúčastnili soutěže Ministerstva životního prostředí. V rámci svého projektu zpracovali krátký film „Po Šternberské stezce“. V soutěži vyhráli diváckou cenu. V říjnu letošního školního roku obdrželi diplomy a odměny. V rámci výhry se mohli žáci také zúčastnit Fóra udržitelného rozvoje v Praze. Ze sedmi žáků […]

Číst dále
Expedice Podzimní nelenošení
Expedice Podzimní nelenošení Datum: 22. 11. 2019

Žáci II.B s paní učitelkou Peštukovou a s paní psycholožkou Synkovou vycestovali 21. listopadu 2019 do Roštína do rekreačního areálu Kamínka, kde strávili dobrodružné dva dny v krásné přírodě. Cílem bylo  prostřednictvím zážitkových aktivit začlenit nově příchozí žáky do původního kolektivu, vybudovat vzájemné vazby mezi nově příchozími a stávajícími žáky a zároveň posílit a zlepšit již existující vztahy […]

Číst dále
Naši prezidenti
Naši prezidenti Datum: 19. 11. 2019

Žáci třídy V. B pracují v letošním roce na projektu „Naši prezidenti“. Na projektu začali pracovat již v září. Společně čtou a vyhledávají informace v knize Libora Budínského Jedenáct prezidentů. Osobnosti prvního prezidenta T. G. Masaryka se věnovali již v minulých letech při práci na svých projektech i aktuálních výročích. V letošním roce se vydali do Masarykova muzea v Hodoníně, kde […]

Číst dále
30 let svobody
30 let svobody Datum: 17. 11. 2019

Tuzex, bony, devizový příslib – slova, jež ve slovníku dnešních lidí nenajdeme. Patří totiž do období našich dějin, kdy hodnoty jako demokracie, svoboda či otevřený dialog byly jen nedosažitelným snem. Abychom se už nikdy nemuseli bát vyslovit svůj názor, je nutné si tuto dobu neustále připomínat. A kdy jindy než při 30. výročí Sametové revoluce? […]

Číst dále
S pastelkami městem Zlín – co ještě nevíme o našem krajském městě?
S pastelkami městem Zlín – co ještě nevíme o našem krajském městě? Datum: 17. 11. 2019

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší stromy ve Zlíně? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci třetího a čtvrtého ročníku tříd Erin. Půldenní poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. […]

Číst dále
BOBŘÍK INFORMATIKY Datum: 15. 11. 2019

Této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství se naše škola účastní již pátým rokem. Velmi pěkný rozhovor s jejími organizátory vysílala televize dne 2. 11. na programu ČT 24. Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky […]

Číst dále
Páťáci ve hvězdárně
Páťáci ve hvězdárně Datum: 07. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se páťáci vydali do Brna za poznáním. Tentokrát neměřili vzdálenost své výpravy jen v kilometrech, ale i ve světelných letech. Ve Hvězdárně a planetáriu Brno totiž prozkoumávali Sluneční soustavu. Na začátku se podívali na aktuální oblohu, sledovali, jak se rozložení souhvězdí posouvá stále více do pozic typických pro zimní období. Názorná […]

Číst dále
Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim
Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim Datum: 06. 11. 2019

Každoročně se v rámci prevence rasismu účastní žáci 9. tříd prohlídky Státního Muzea v Osvětimi –Auschwitz, Birkenau v Polsku.Z Malenovic jsme vyjížděli v časných ranních hodinách, protože nám exkurze začínala už v 8.30. Nutno podotknout, že ve světě je o tento Památník velký zájem, takže jsme byli objednáni už před rokem a také to, že […]

Číst dále
Naši úspěšní matematici Datum: 05. 11. 2019

Ředitelské volno? Ani to nezastavilo naši výpravu osmi žáků ze 3. až 5. ročníku, kteří se v pátek 1. listopadu vypravili do Zlína na krajské kolo Logické olympiády. Jde o unikátní soutěž, ve které nerozhodují naučené znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování, rychlého úsudku, kombinatoriky, kreativity. A naše tažení bylo opět velmi úspěšné, první […]

Číst dále
Informace k organizaci dne 6.11.2019 Datum: 05. 11. 2019

Vážení rodiče,  v souvislosti s vyhlášením stávky učitelů Českomoravským odborovým svazem Vás informujeme, že ve středu 6. 11. 2019 bude na naší škole provoz probíhat v běžném režimu, výuka bude podle stanoveného rozvrhu. Školní družina i jídelna budou fungovat jako obvykle. 

Číst dále
Jak se čistí voda
Jak se čistí voda Datum: 05. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 se třída 2.B zúčastnila exkurze do čistírny odpadních vod v Malenovicích. Dozvěděli jsme se nejen, jak se voda čistí a upravuje, ale i kam dál putuje nebo co nesmíme do odpadu dávat. Navíc jsme dostali i pár doplňujících otázek ze zeměpisu, geometrie či českého jazyka. I když jsme trochu zmokli, […]

Číst dále
Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show
Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show Datum: 03. 11. 2019

Milé děti, rodiče a přátelé školy, máme to potěšení Vás opět pozvat na tradiční podzimní „Lampionový průvod“, který se budekonat v pátek 8. listopadu 2019. Sraz je před hlavním vchodem do 11. ZŠ, odcházíme od školy v 16.45 hodin!!!!!! Vezměte s sebou vše, co svítí, abychom mohli opět rozzářit Malenovice!!! V průběhu akce bude možnost zakoupení […]

Číst dále
Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu
Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu Datum: 31. 10. 2019

Po několika letech se naše škola zapojila do Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. Soutěž již řadu let připravuje Sportovní klub v orientačním běhu Zlín s pomocí velkého počtu dobrovolníků. Soutěž je prioritně určena pro žáky 3. až 6. ročníků, kteří si mohou vyzkoušet sprintový běh v městském prostředí podle mapy. Délka tratě se pohybuje mezi 1,5 km až […]

Číst dále
Zdraví z hlubin přírody
Zdraví z hlubin přírody Datum: 31. 10. 2019

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.V nově zrekonstruované hale […]

Číst dále
REVIKA jen pro naše šesťáky
REVIKA jen pro naše šesťáky Datum: 31. 10. 2019

Poprvé jsme letos připravili adaptační pobyt v Rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pro naše šesťáky. Okolní příroda je stvořena pro podobné akce, a tak už jen stačilo, aby nám počasí přálo. Nakonec jsme strávili dva slunečné říjnové dny v kolektivech žáků, kteří věnovali velkou část energie na lepší poznání sebe i spolužáků. Celý výjezd začal ve […]

Číst dále
Úchvatná příroda, hotel, super jídlo a my! Carmina bona! Datum: 23. 10. 2019

…takto většinou ve zkratce popisují zpěváci našeho nejstaršího sboru zážitky ze soustředění, které se konalo ve dnech 15. – 17. 10. 2019 v prostorách Hotelu Pod Šaumburkem.  Uprostřed lesů nás slunce lákalo vyběhnout mimo areál, ale my jsme odolávali. I když to tak venku zatím nevypadá, vánoční svátky se pomalu, ale jistě blíží. A my budeme […]

Číst dále
Archeopark Pavlov
Archeopark Pavlov Datum: 21. 10. 2019

Ve středu 2. 10. 2019 vyrazili žáci III.C, IV. B a V. C a jejich třídní učitelky do Pavlova.Navštívili jsme Archeopark, kde byl pro žáky připraven interaktivní edukační program. Žáci plnili jednotlivé úkoly, a seznamovali se tak nenásilnou formou s životem pralidí a zvířat, která žila před 30 000 lety. Viděli jsme například Věstonickou Venuši […]

Číst dále
Legoroboti – volná místa v kroužku
Legoroboti – volná místa v kroužku Datum: 21. 10. 2019

Pro zájemce o základy programování nabízíme volná místa v kroužku Legoroboti, který je pořádán ve spolupráci s DDM Astra Zlín.  Máš čas a chceš se něco nového naučit? Přijď mezi nás v úterý v 16:00.  

Číst dále
Do země helvétského kříže, čokolády, sýra a alpských velehor…
Do země helvétského kříže, čokolády, sýra a alpských velehor… Datum: 06. 10. 2019

…se na týden vydali žáci druhého stupně. Velmi brzy jsme se přesvědčili, že je toho mnohem více, co ve Švýcarsku lze vidět a obdivovat. Země, která pro nás není geograficky nijak vzdálená, a přitom je v mnoha ohledech odlišná. Po nočním přejezdu ze Zlína jsme svoji cestu zahájili v Kostnici na německo-švýcarském pomezí. Navštívili jsme […]

Číst dále
Za historií do Hanáckého muzea v Tovačově, za přírodou a památkou UNESCO do Kroměříže
Za historií do Hanáckého muzea v Tovačově, za přírodou a památkou UNESCO do Kroměříže Datum: 29. 09. 2019

Třídy IV.A, IV.B a V.C navštívily v pátek 27.9. unikátní Hanácké muzeum v Tovače, které se pro širokou veřejnost otevírá pouze tři dny v roce. Sbírky tovačovského muzea dokumentují život na hanáckém gruntu a nabízí ohlédnutí do historie této národopisné oblasti. Žáci si zde mohli prohlédnout sbírku desítek dobových šicích strojů, nářadí a pomocníků v […]

Číst dále
1. ročník Zdravotnické olympiády Datum: 25. 09. 2019

Dne 18. září 2019 se poprvé konala Zdravotnická olympiáda, kterou organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Školní kolo bylo vedené formou testů v elektronickém prostředí. Naší školu reprezentovaly tři žákyně IX. třídy. Úspěšnou řešitelkou se stala Barbora Válková, která se dostala mezi 20 nejlepších řešitelů zlínských škol a postupuje do krajského […]

Číst dále
Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“
Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“ Datum: 23. 09. 2019

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Rozsah ploch, které je nutno nově osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Každý z nás se může zapojit. Lesy ČR vyhlásily akci: „Sázíme lesy pro budoucnost“. V našem regionu se nejbližší akce uskuteční 19. […]

Číst dále
Logická olympiáda
Logická olympiáda Datum: 19. 09. 2019

Logická olympiáda 2019 I letos se zapojí naše škola do různých matematických soutěží. Tradičně začínáme v září registrací do logické olympiády. Odkaz pro registraci: http://www.logickaolympiada.cz  

Číst dále

Vedení školy

Ředitelka školy:
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D.

Statutární zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Vladislava Švehlíková
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň:
Mgr. Jana Mačková

Adresa:
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.
tř. Svobody 868, Malenovice
763 02 Zlín

IČ: 710 08 110
IZO: 600114007
E-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz 
Telefon: 577 104 411, 774 716 119
ID datové schránky: ia4muq4

Nejbližší události