Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zš Malenovice

Novinky ze školní lavice

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Datum: 04. 08. 2020

Vážení rodiče a milí žáci, prázdniny ještě nekončí, avšak my už máme pro vás překvapení. Vytvořili jsme nové webové stránky, které pro Vás budou (jak doufáme) modernější, budou mít přehlednější formu a jsou obohaceny o spoustu novinek. ODKAZ: https://zsmalenovice.edupage.org/ Věříme, že se vám nové stránky zalíbí a budete je často navštěvovat.   Vedení školy a tým informatiků

Číst dále
Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“
Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“ Datum: 22. 07. 2020

  Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi […]

Číst dále
Výběrové řízení – projekt Školní zahrada
Výběrové řízení – projekt Školní zahrada Datum: 09. 07. 2020

Základní škola Zlín, příspěvková organizace, tř. Svobody 868, 763 02  Zlín vyhlašuje výběrové řízení na projekt – Školní zahrada. Oznameni vyberoveho rizeni vcetne ZD (1)_signed Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek – ZŠ Malenovice Příloha č. 2 Kvalifikacni dokumentace Příloha č. 3 – Kryci list nabidky Příloha č. 4 – Prováděcí dokumentace – […]

Číst dále
Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…
Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené… Datum: 22. 06. 2020

Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek.Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim […]

Číst dále
Nabídka práce ve školní kuchyni Datum: 21. 06. 2020

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868 NABÍDKA PRÁCE VE ŠKOLNÍ KUCHYNI                                                                             Malenovice 2.6.2020 11. Základní škola Malenovice, tř. Svobody  přijme kuchaře/kuchařku do šk. jídelny.Vyučení v oboru je předností, není podmínkou přijetí do pracovního poměru. Nabízíme: moderní pracovní prostředí, 25 dnů dovolené, ranní směny, plný, popř. zkrácený úvazek.  Nástup: od 1. září 2020. […]

Číst dále
Dotazník COVID pro učitele Datum: 10. 06. 2020

Členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro naše školy krátký dotazník týkající se období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám škol na území ORP Zlín. Prosíme pedagogy o vyplnění dotazníku, který je k dispozici elektronicky na odkazu: […]

Číst dále
Dotazník COVID pro rodiče Datum: 10. 06. 2020

Vážení rodiče, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů. Prosíme o vyplnění dotazníku, který je k dispozici na https://forms.gle/KiSGUPHdgJqbd6K19Dotazník je možné také stáhnout v pdf […]

Číst dále
Sběr papíru
Sběr papíru Datum: 08. 06. 2020

Vážení rodiče, poslední sběr papíru v tomto školním roce se uskuteční v termínu 17. a 18. 6. 2020 v čase 14:30 – 17:00 na školní zahradě.

Číst dále
Příměstský tábor Ludvíkovi v patách u nás ve škole
Příměstský tábor Ludvíkovi v patách u nás ve škole Datum: 02. 06. 2020

Týden netradičních zážitků a zábavy o tom, k čemu dospělí vedou děti, aby se neztratily mezi lidmi. Představení vybraných pravidel chování interaktivní formou v podobě her, improvizací, audio a video ukázek, soutěží a dalších aktivit.Někde je tu Ludvík, kterého budeme hledat. Při tom budeme zkoumat, jak se lidé chovají, jak v tom umí Ludvík „chodit“, a zda by […]

Číst dále
Poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhají s domácím vzděláváním Datum: 17. 05. 2020

Vážení rodiče,zanedlouho alespoň mladší žáci usednou zpět do lavic. Výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji snad umíme. Z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné. Číst si navzájem z tváří naše emoce, potřeby. Reagovat okamžitě a […]

Číst dále
PODĚKOVÁNÍ Datum: 17. 05. 2020

V době uzavření školy přišla nabídka: Poskytnutí ochranných pomůcek pro školy. Když jsme na tento email zareagovali, obdržela naše škola zdarma 30 obličejových štítů pro zaměstnance. Chceme velmi poděkovat sdružení ZLÍNSKO TISKNE ŠTÍTY  za tuto pomoc a jmenovitě panu Raškovi z Malenovic, ul. B. Smetany, za jejich předání. Paní kuchařky i někteří pedagogové tuto pomůcku […]

Číst dále
Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020
Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020 Datum: 06. 05. 2020

                                                              V Malenovicích 5. 5. 2020 Vážení rodiče, dovolujeme si zveřejnit VÝBĚR Z INFORMACÍ K VYUČOVÁNÍ V AKTUÁLNÍM OBDOBÍKompletní text Vám zaslali dne 5. 5. třídní učitelé. Obdrželi jste také 2 přílohy: NÁVRATKA – přihlášení a Čestné prohlášení. Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss Provozní doba školy: […]

Číst dále
Provoz školního hřiště Datum: 07. 04. 2020

Vážení návštěvníci školního hřiště,podle rozhodnutí vlády ČR je od 7. 4. 2020 umožněno individuální sportování na venkovním cvičišti za podmínky dodržení hygienických zásad:nízký počet osob, vzdálenosti mezi osobami, použití roušek aj. Dbejte pokynů správce hřiště. Provozní doba: po – ne:  15:00 – 19:00 OTEVÍRACÍ DOBA PO DOBU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮVELKÝ PÁTEK – SVÁTEK – HŘIŠTĚ UZAVŘENOSOBOTA: […]

Číst dále
INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021 Datum: 30. 03. 2020

Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868 INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021 Vážení rodiče,vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit způsob zapisování žáků do I. ročníku. Věříme, že jej s ohledem na závažnost současného nouzového stavu přijmete s pochopením, odpovídáme i za bezpečnost zaměstnanců školy. Zápis k povinné […]

Číst dále
POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – dokument pro výplatu tzv. OŠETŘOVNÉHO pro děti do 13 let Datum: 30. 03. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude tzv. ošetřovné poskytnuto zaměstnancům (rodičům) po celou dobu uzavření základních škol. Pro ty, kdo si již dokument ve škole vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář. Zároveň byl z rozhodnutí vlády ČR k poskytnutí tohoto fin. příspěvku prodloužen limit věku dětí do 13 let (méně než 13 let). Abychom Vám co […]

Číst dále
Šijeme roušky pro nejpotřebnější Datum: 18. 03. 2020

Paní školní spec. pedagožka přichází s nabídkou zprostředkování dobrého skutku. Prosíme ty z Vás, kdo chtějí a mohou pomoci, aby se připojili k těm, kdo šijí roušky. Je možné šít na stroji nebo jen jehlou a nití v ruce. Prosíme i Vás, kdo máte látky, nejlépe 100% bavlnu, zda ji můžete darovat k těmto účelům. Někteří […]

Číst dále
Jak pečovat o své duševní zdraví Datum: 13. 03. 2020

Milí učitelé, žáci a rodiče, poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a nepříjemné. Možná prožíváte, podobně jako já, i určitou dávku strachu, obav a nejistoty. Proto jsem, i díky pomoci mých kolegů školních psychologů z celé České republiky, vytvořila tuto pdf prezentaci, která by Vám a Vašim blízkým snad mohla nabídnout pár nápadů, jak v […]

Číst dále
VYPLNĚNÉ POTVRZENÍ PRO OŠETŘOVNÉ Datum: 11. 03. 2020

Vážení rodiče, připravili jsme pro všechny rodiče našich žáků do 10 let vyplněné formuláře pro čerpání ošetřovného (OČR). Bohužel Vám tento dokument nemůžeme zaslat elektronicky, neboť OSSZ požaduje originál.Pro tento dokument se můžete zastavit do školy  12. – 13.3. v čase od 8 – 12 hodin.  Zároveň sdělujeme, že plánovaný sběr papíru v příštím týdnu neproběhne. […]

Číst dále
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY Datum: 10. 03. 2020

Vážení rodiče,jak jistě víte z médií, v důsledku dnes přijatého M I M O Ř Á D N É HO  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví je nařízeno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 […]

Číst dále
INFORMACE ZE DNE 9. 3. 2020 Datum: 09. 03. 2020

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, př.org. Děkujeme všem odpovědným rodičům, kteří nám ohlásili pobyt v Itálii a ponechávají dítě v domácí karanténě. Úkoly a témata učební látky jim budeme zasílat, doplnění učiva po návratu zajistíme. Dnes, 9. 3. 2020, se uskutečnila porada všech zaměstnanců školy. Byli seznámeni s aktuálním vývojem – epidemiologickou situací, s doporučeními, výzvou KHS Zlínského […]

Číst dále
Volný den pro žáky (ředitelské volno) – pondělí 9. 3. 2020 Datum: 06. 03. 2020

Vážení rodiče žáků 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody, z důvodu závažné epidemiologické situace vyhlašuji v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, v platném znění,  v pondělí 9. 3. 2020 volný den pro žáky školy. Škola, školní družina a školní jídelna budou tento den mimo provoz.   Další aktuální zprávy budou zvřejňovány na […]

Číst dále
DŮLEŽITÉ – VÝZVA A PROSBA NAŠIM RODIČŮM Datum: 06. 03. 2020

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v úterý 10. března 2020 ani ve […]

Číst dále
Důležité informace Krajské hygienické stanice – aktualizace Datum: 04. 03. 2020

Vážení rodiče,  vzhledem zvýšené pravděpodobnosti cest do zahraničí během jarních prázdnin věnujte prosím pozornost důležitým informacím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Informace jsou průběžně aktualizovány. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus. khs-zk—informace-covid-19 vyzva Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací  

Číst dále
Velkomoravská olympiáda
Velkomoravská olympiáda Datum: 03. 03. 2020

Masarykovo muzeum organizuje již šestým rokem prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali […]

Číst dále
Bøe, boj se! Wiererová, třes se!
Bøe, boj se! Wiererová, třes se! Datum: 02. 03. 2020

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě skončilo, do světového poháru v Novém Městě na Moravě ještě pár dní zbývá, proto jsme tuto pauzu vyplnili indoor biatlonem, speciálně vytvořeným pro potřeby naší družiny. V pátek 28. února si děti v 5. a 6. oddělení zopakovaly pravidla klasického biatlonu, připomněly si jeho disciplíny a nejlepší závodníky posledních let. A pak už […]

Číst dále
Okrskové kolo recitační soutěže
Okrskové kolo recitační soutěže Datum: 27. 02. 2020

Dne 26. 2. 2020 se v zrcadlovém sále uskutečnilo Okrskové kolo recitační soutěže. Úspěšní byli také naši žáci. V první kategorii 2. a 3. tříd naši školu skvěle reprezentovala Vanda Šimková ze III.A, která obsadila 1. místo. Druhou kategorii obohatil výborně připraveným textem Matyáš Gurecký ze IV.B a vybojoval 3. pozici. Skvělá byla také Klára […]

Číst dále
Sběr papíru – důležité informace
Sběr papíru – důležité informace Datum: 23. 02. 2020

Vážení rodiče, v následujících měsících bude sběr probíhat jen jeden den v měsíci, ve čtvrtky 19. března, 23.dubna, 21. května a 18. června. Čas zůstává stejný: 14,30- 17,00.Stále nebude možno do sběru odevzdávat lepenku a karton. Velmi si vážíme a děkujeme Vám i dětem, že i přes nepříznivé podmínky s výkupem starého papíru velká část vytrvala […]

Číst dále
Návštěva IQ Play 18. 2. 2020
Návštěva IQ Play 18. 2. 2020 Datum: 18. 02. 2020

18. února 2020 se třídy I. C a II. B zúčastnili festivalu IQ Play ve zlínském zámku. Děti se vzdělávaly neobvyklým způsobem a vyzkoušeli si nejrůznější deskové hry, hlavolamy a stavebnice. K dispozici byli také lektoři, kteří žáky doprovázeli, vysvětlovali jednotlivé hry a za jejich pomoci žáci procvičovali své logické myšlení, vzájemnou komunikaci a spolupráci. […]

Číst dále
Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice
Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice Datum: 17. 02. 2020

V pátek 14. února 2020 se žáci třídy V. B, I. A, I. B, I. C-E , IV. B a III. C-E vydali v rámci Světového dne mokřadů pozorovat s ornitologem Mgr. Tošenovským zimní ptactvo v okolí řeky Dřevnice. Program absolvovali žáci z jednotlivých tříd postupně během dopoledne. Pan Tošenovský přinesl binokulární dalekohledy a seznámil žáky […]

Číst dále
Recitační soutěž na II. stupni
Recitační soutěž na II. stupni Datum: 11. 02. 2020

V úterý 11. února 2020 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší: 1. kategorie (6. a 7. ročník)                        1. místo R. Šlosárek (VI.B)                         […]

Číst dále
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Datum: 11. 02. 2020

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně se 11. února 2020 stalo místem konání Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která zahrnovala písemný test, porozumění poslechu a konverzační část – popis obrázku, konverzace na vylosované téma a sestavení příběhu na základě obrázkové osnovy. Naši školu reprezentoval Martin Ostrusina z 9. ročníku. Martin prokázal výbornou znalost angličtiny […]

Číst dále
Upozornění – změna v placení stravného od 1. 3. 2020 Datum: 10. 02. 2020

Vážení strávníci, žáci, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy,jak jste již byli v předstihu informováni, od 1. března 2020 bude možné platit stravné (svačiny, obědy) pouze bezhotovostně. Důvodem je skutečnost, že roste množství a složitost administrativy v chodu školy, platby v hotovosti činily komplikace při nemoci či jiné nepřítomnosti vedoucí jídelny aj.  Žádáme tedy malou část strávníků, kteří […]

Číst dále
Školní kolo Pythagoriády Datum: 09. 02. 2020

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správnou odpověď získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Letos se to podařilo čtyřem žákům z V.C: Adam Batěk (15 bodů) Tomáš Lapka (12 bodů) Pavel Žeravský […]

Číst dále
Pozvánka na Bruslení dětí s rodiči
Pozvánka na Bruslení dětí s rodiči Datum: 09. 02. 2020

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči) v sobotu  15.  února 2020 na stadion Luďka Čajky od 16.00 – 17.00 hod na 5. ročník Bruslení pro děti s rodiči. Vstup zdarma! Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče! Budou se na Vás […]

Číst dále
Experimentárium v Otrokovicích
Experimentárium v Otrokovicích Datum: 08. 02. 2020

Žáci IV.B a V.C navštívili vědeckotechnický park Experimentárium v Otrokovicích. Čekalo na ně několik expozic, které jim ukázali, že i věda může být zajímavá, hravá a inspirativní. Mezi ně patřilo například planetárium, velký model železnice, moderní technologie, jednoduché stroje či expozice přírodovědná. Žáci viděli, jak funguje elektronový mikroskop, vyzkoušeli si jízdu autem na trenažéru, změřili […]

Číst dále
III. A navštívila Městskou policii Zlín
III. A navštívila Městskou policii Zlín Datum: 07. 02. 2020

V rámci preventivního programu vyrazili žáci třídy III.A na pracoviště Městské policie ve Zlíně. Policisté si pro děti připravili velmi zajímavé ukázky policejní výbavy a součástí programu byla i ukázka práce policejního psovoda se psem Johnym. Mgr. H. Volná

Číst dále
Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou
Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou Datum: 06. 02. 2020

…se dne 5. února se žáci 2.A vypravili do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Čekal je program Josef a Karel Čapkovi – Dášeňka a Pejsek a kočička bratří Čapků. Seznámili se s životy a díly obou slavných bratří, podívali se virtuálně do jejich domova a zahrady, poznali jejich knihy pro děti. Od paní knihovnice […]

Číst dále
Exkurze VIDA!
Exkurze VIDA! Datum: 04. 02. 2020

4. února 2020 se třídy 1. C, 2. B a 3. C, navzdory chřipkové epidemii a deštivému počasí, zúčastnili exkurze v science centru VIDA! v Brně. Čekal na ně velice zajímavý program Alchymisté, kde si žáci mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Zopakovali si, jaká známe skupenství a jak se přeměňují, zkusili si nafouknout balónek třemi různými […]

Číst dále

Vedení školy

Ředitelka školy:
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D.

Statutární zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Vladislava Švehlíková
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň:
Mgr. Jana Mačková

Adresa:
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.
tř. Svobody 868, Malenovice
763 02 Zlín

IČ: 710 08 110
IZO: 600114007
E-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz 
Telefon: 577 104 411, 774 716 119
ID datové schránky: ia4muq4

Nejbližší události