Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

1. září 2016 se skřítky

První školní den zpestřili žáci třídy II. C svým novým kamarádům ze třídy I. B svou návštěvou.
Převlečeni za školní skřítky předali novým prvňáčkům sladkosti, které jim připravila paní učitelka Jana Svozilová. Hlavní náplní však bylo seznámit je s povinnostmi školních skřítků. Ti mají fůru práce, a právě proto jim žáci musí pomáhat. Aby na nové úkoly nezapomněli, dostali je napsány na listech. Společně s paní učitelkou si tak mohou během školního roku své povinnosti připomenout a vzpomenout si na svůj první školní den.
Žáci třídy II. C tak začali práci na svém letošním projektu „Za vůní bylinek po českých hradech a zámcích“, kde se budou se skřítky a se strašidly pravidelně potkávat. Pro obě třídy to byl určitě netradiční zážitek, který jim ukázal, že i ve škole může být veselo a útulno.

Mgr. Libuše Přílučíková

1. září (6) 1. září (5) 1. září (4) 1. září (3) 1. září (2) 1. září (1)