Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

11 dní s Baťou

Ve dnech 27. 2. – 9. 3. 2018 si připomínáme, že 11. března tomu bude právě 120 let, co se narodil Jan Antonín Baťa. Nadační fond Jana Antonína Bati proto uspořádal u příležitosti tohoto významného výročí akci pro veřejnost nazvanou 11 dnů s Baťou. Žáci třídy III. B se dne 6. března zúčastnili v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času – 3. část novověk“ besedy se žáky základních a středních škol s vnukem Johnem  Nash Jana Antonína Bati, a také jeho pravnučkami Marianou Breech a Robertou. Na úvod zhlédli film „Brazilské stopy Jana Antonína Bati“, který vznikl ve druhé polovině roku 2006. Historička Muzea JV Moravy Hana Kuslová cestovala tehdy po místech, která Jana Antonína Baťu připomínají. Součástí jsou rozhovory s jeho dvěma dcerami a vnučkou Dolores L. Bata Arambasic. Na základě tohoto filmu se poté žáci mohli v rámci besedy obracet na rodinné příslušníky se svými otázkami. Vnučka Dolores bohužel onemocněla, ale ostatní příbuzní byli přívětiví. Manželka vnuka Johna se jmenuje Jana a je původem Slovenka. Právě ona se nám velmi věnovala a sama navrhla společné fotografie. Žáci se odvážili  položit otázky a poprosit o podpisy do naší prezentace. Ve škole samozřejmě získané informace zpracujeme v rámci našeho projektu. Možná až budou jednou dospělí, budou o tomto setkání oni vyprávět svým dětem.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B