Roční příspěvek pro Sdružení rodičů naší školy

Vážení rodiče,
prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2019/2020 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, můžete poslat po svém dítěti třídní učitelce nejpozději do 11.10.2019.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.

Sdružení rodičů při 11. ZŠ

Pro info:
Příspěvek do sdružení rodičů slouží k pokrytí celých nebo částečných nákladů na akce pořádané školou, školní družinou a naším spolkem. Jsou to např. odměny na školní soutěže, odměny pro sbory, včetně kancelářského papíru a pronájmu prostor (Beseda v Otrokovicích), odměny na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařský výcvik, dále příspěvky na adventní putování a karneval, kancelářský papír a pomůcky pro školní družinu (koloběžky, míče, hokejky, stavebnice), knihy pro prvňáky, lasergame (rozloučení deváťáků se školou), bruslení atd.

Vaše připomínky, dotazy a názory pište na náš email: srpsmalenovice@seznam.cz

Knížka pro letošní prvňáčky :

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

Vážení rodiče,
do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.
Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 ve výši 600 Kč.

Číslo účtu: 30189-1422344369/0800
částka: 600 Kč
Do zprávy příjmence uveďte, prosím, celé jméno dítěte a třídu.

Je možné uhradit „družinkovné“ na celý školní rok najednou – tj. 1 500 Kč

Ing. J. Kafková, vedoucí vychovatelka

Organizace prvního týdne šk. roku 2019/2020

Pondělí 2. 9.
Žáky 1. třídy přivítáme v 7:30 před vstupem do pavilonu I. stupně a odvedeme je do tříd. Na slavnostní zahájení školní docházky zveme rodiče a rodinné příslušníky prvňáčků.
Ostatní žáci budou vstupovat do budovy od 7:40. Žáci si vezmou přezůvky, psací potřeby a zámek k šatně, výuka končí v 9:00. Již první den mohou jít žáci na oběd a do školní družiny.

Srdečně Vás zveme jako každý školní rok na Burzu zájmových kroužku ASTRA, která proběhne ve školní jídelně v čase od 13:00 do 15:00.

Úterý 3. 9.
Třídnické hodiny – žáci si přinesou – psací potřeby, aktovku. Budeme vypisovat ŽK, seznámíme se školním řádem, probereme pravidla pro bezpečnost (BOZ) a  budeme se věnovat dalším třídnickým záležitostem.
Ukončení vyučování 2. stupně ve 12:35 hodin, I. stupně do 11:40.

Od středy 4. 9.  je vyučování dle rozvrhu.

Svačiny se vydávají od čtvrtka 5. 9. 2019.

Odpolední vyučování je v týdnu od 2. 9. do 6. 9. zrušeno.