Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Adaptační pobyt VIII.B

Ve dnech 14. a 15.prosince 2017 se za finanční podpory Magistrátu města Zlína (oddělení prevence kriminality a sportovišť) uskutečnil adaptační pobyt třídy 8.B. I přes změnu místa pobytu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek na Hostýně a nemoci některých žáků se pobyt velmi vydařil.  Naše speciální pedagožka a psycholožka nachystaly pro žáky zajímavé aktivity na podporu vzájemné komunikace, spolupráce a důvěry. Děti šly do všech aktivit s elánem a chutí je vyzkoušet. Žádné z nich se nesnažilo aktivity jakýmkoliv způsobem kazit či bojkotovat. Průběh a chování žáků nás ve většině aktivit mile překvapily. Spolupráce a vzájemné důvěra byla totiž v některých z nich stěžejní. A právě toto všichni žáci prokázali plnou měrou.
Ke  konci pobytu si děti také trochu procvičily angličtinu, když vyhledávaly informace o vánočních zvycích v Kanadě a Austrálii, které zastupovaly anglicky mluvící země, a v Rusku a Německu, států, jejichž jazyku se žáci učí. Mnohé nalezené informace byly velmi zajímavé a žáci se dozvěděli i něco nového. Na závěr našeho pobytu jsme za odměnu navštívili Experimentárium (vědeckotechnický park) při Střední průmyslové škole v Otrokovicích, kde si děti prakticky vyzkoušely a ověřily své znalosti z fyziky, techniky či matematiky v různých expozicích. Někteří žáci projevili velmi dobré znalosti.
Doufáme, že vzájemná důvěra spolupráce, kterou žáci projevili na adaptačním pobytu, se podaří přenést také do běžného školního prostředí.

Mgr. Lenka Surovíková, třídní učitelka
Mgr. Kristýna Kubějová, speciální pedagog
Mg. Lenka Pavlová, školní psycholog