Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

ADAPTAČNÍ POBYTY 6. TŘÍD

Žáci tříd VI. A a VI. B se v září zúčastnili dvoudenních adaptačních pobytů na Svatém Hostýně, které byly realizovány za finanční podpory Magistrátu města Zlína (Oddělení prevence kriminality a sportovišť). Pobyt VI. A proběhl ve dnech 11. – 12. 9., VI. B pak na pobyt vyjela v termínu 19. – 20. 9. Cílem pobytů bylo především uvedení nových žáků, kteří do tříd od začátku školního roku nastoupili, a jejich bližší seznámení s ostatními žáky, ale také stmelení celé třídy jako kolektivu, podpora přátelských vztahů ve třídě a získání společných zážitků.
Z Bystřice pod Hostýnem, kam jsme přijeli vlakem, jsme se vydali pěšky lesem na Hostýn, žáci obou tříd zvládli tento výšlap skvěle, chlapci z VI. B se dokonce rozhodli udělat dobrý skutek pro místní přírodu a cestou na Hostýn čistili les od věcí, které zde po sobě zanechali turisté. Za to jim patří velká pochvala.
Kromě aktivit a her zaměřených na komunikaci a vzájemnou spolupráci žáků jsme si pobyt na Hostýně zpestřili také seznámením se s místní historií a památkami, pro žáky zde byla připravena prohlídka baziliky, rozhledny a Jurkovičova domu.
Doufáme, že si žáci z pobytů přivezli spoustu skvělých zážitků, a že dobrou náladu, která nás provázela oběma pobyty, si přenesou i do svých tříd a že jim vydrží po celou dobu, kdy budou fungovat jako třídní  kolektiv.

Irena Bělíková, třídní učitelka VI. A
Ing. Věra Benkovičová, třídní učitelka VI. B
Mgr. Lenka Pavlová – školní psycholožka
Mgr. Kristýna Kubějová – školní speciální pedagožka