Archiv autora: admin

1. ročník Zdravotnické olympiády

Dne 18. září 2019 se poprvé konala Zdravotnická olympiáda, kterou organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Školní kolo bylo vedené formou testů v elektronickém prostředí.

Naší školu reprezentovaly tři žákyně IX. třídy.

Úspěšnou řešitelkou se stala Barbora Válková, která se dostala mezi 20 nejlepších řešitelů zlínských škol a postupuje do krajského kola.

Gratulujeme k postupu!

Mgr. Iveta Viceníková

Placení stravného

Milí rodiče,

se změnou placení stravného, kdy již není možné platit přes inkaso, pouze bankovním převodem nebo hotově, přidávám ještě znovu důležité informace.

Pro platbu stravného v hotovosti:
pouze první tři dny v měsíci v kanceláři školní jídelny v době od 7:00- 11:00 a od 12:00-15:00 hodin. Později pouze bankovním převodem.

Pro platbu bankovním převodem:
č. účtu školní jídelny : 40184-1422344369/0800
variabilní symbol: čtyřmístný číselný kód (používá se i při přihlašování k internetovému objednávání)
konstatní symbol: 2222

Úhrady prosím provádějte do 25.dne v měsíci na následující měsíc (např. do 25. září na měsíc říjen). Počítejte cca 3 dny na započtení platby do našeho systému ode dne Vašeho zaplacení.

Děkuji 

Dagmar Klhůfková
vedoucí školní jídelny

 

 

„Ptáčkové zpívali – Den Země vítali“

A zrovna tak tento den vítaly i nejmladší děti I. oddělení ŠD – také si zazpívaly, ale hlavně si připomněly důležitost ochrany a čistoty naší planety pro další generace.

V pracovních činnostech si skládaly a dekorovaly ekopohárky, které určitě prakticky vyzkoušejí u některé z přírodních studánek.

Na školní zahradě jsme si pak společně upevnily získané poznatky kvízy, a také důležitost třídění odpadu do barevně odlišených tašek.

Pro děti byla tato činnost nejen zábavná, ale i naši Zemi prospěšná.

Ilona Jirků

 

„Husy plavou po potoce a nesou nám Velikonoce“

Na tyto křesťanské, nebo chcete-li jarní, svátky se všechny děti v naší školní družině již velmi těšily. Proto se ve všech odděleních toto předvelikonoční období zahájilo besedováním, při kterém se velikonoční dny dětem představovaly „den po dni“.

Vychovatelé hovořili s dětmi o krajových lidových zvycích, současných i tradičních – pomlázce, mrskútu, šmigrúsu….

Děti pak s radostí zpívaly velikonoční písně, recitovaly žertovná velikonoční říkadla – hlavně ta, zaměřená k pomlázce a koledování.

K velikonocům neodmyslitelně patří i různá kreativní tvoření – přáníčka, krabičky, zajíčci, kraslice, zápichy a jiné. Všechny hotové výrobky si děti nejen vystavily, pochlubily se svým kamarádům z jiných oddělení, ale hlavně si je odnášely do svých domovů, aby je mohly využít k velilkonoční výzdobě nebo jako dáreček.

Tak teď už zbývá jenom uplést tatárky, přichystat mašličky, nabarvit vajíčka

 – a v pondělí hurá na koledu

 

 

Březen – měsíc knihy

Březen, měsíc knihy i čtenáře – s dětmi divy dokáže.

Děti I. oddělení jsou velmi pozorní posluchači při každodenních četbách na pokračování. Od září si již vyslechly příběhy i dobrodružství mnoha hrdinů z oblíbených knih. ( např. Honzíkova cesta, Lukovské pověsti, Pipi dlouhá punčocha ….).

Zvídavě se zajímají, jak knihy vznikají, kdo je píše, ilustruje, váže, tiskne….  S velkou chutí si pak začaly psát a ilustrovat „knihy“ dle vlastních představ. V této činnosti pak některé pilné děti pokračují  každý den, a již se těší na závěrečnou společnou akci školní družiny, kde si všechny děti své „knihy“ případně „komixy“ prohlédnou, povypráví si o nich. Určitě nebude chybět společné hodnocení a vyhlášení „Nej knihy“

Ilona Jirků

 

 

 

BŘEZEN VE ŠD

Březen je kus neposedy, kde jen může, láme ledy. Hleďme toho siláka! Slunce z mraků vyláká.

Nás sluníčko vyláká z družinek. A co všechno nás čeká? Budeme pozorovat změny v přírodě na jaře. Připomeneme si význam Velikonoc (zvyky, tradice v různých zemích, velikonoční hry, pokrmy). Pro budoucí prvňáčky vyhotovíme dárečky k zápisu.

„Měsíc knihy oslavíme, vlastní komiks vymyslíme, nakreslíme, vystavíme.“ Čeká nás celodružinová akce, kterou oslavíme svátek knihy. Uspořádáme výstavu na téma: Můj hrdina. Uspořádáme besedu o tom, jak vlastně vzniká taková kniha, co a kdo je k tomu potřeba. Nakonec si vyrobíme svůj vlastní komiks a přispějeme tím k rozvíjení a upevňování vztahu ke knihám.

Mgr. Iveta Viceníková

Co je to muzeum

Co je to muzeum? Tak zněl název doprovodného programu, kterého se účastnili žáci tříd 6. B a 6. C. V muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně se blíže seznámili s institucí muzea, dověděli se, k čemu muzeum slouží, co se v něm vystavuje, jaké existují druhy muzeí a postup cesty muzejního exponátu od jeho objevení až po vystavení. Žáci si prohlédli expozici muzea, ve které je zaujaly zajímavé druhy a tvary bot.

                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Hoferková

  

AUTOMAT NA MLÉKO !!

Důležitá informace od firmy Happysnack provozující „mléčný automat“ , prosím čtěte !! Dotovaná mléka zatím nejsou v automatu dostupná, vysvětlení najdete ZDE :

ZAČÍNÁME S NEDOTOVANÝMI PRODUKTY: Vzhledem k tomu, že ještě nejsou stanoveny ceny dotovaných produktů Ministerstvem financí a není známa metodika jejich prodeje a evidence ze strany Ministerstva zemědělství (SZIF), naplnili jsme automaty nedotovanými výrobky zdravých svačinek. Všechny výrobky odpovídají tzv.pamlskové vyhlášce.

Informace ze školní jídelny pro šk.rok 2017/2018

INKASO-VZOR POTVRZENÍ

TRVALÝ PŘÍKAZ-VZOR POTVRZENÍ

Připomínáme nové číslo účtu pro školní jídelnu : 40184-1422344369/0800 !!!

Jakékoliv platby určené školní jídelně posílejte výhradně již na tento účet! Děkujeme.

Ceny stravného :

 1. strávníci 3 –   6 let – 20,- Kč
 2. strávníci  7 – 10 let  – 22,- Kč
 3. strávníci 11– 14 let  – 24,- Kč
 4. strávníci 15 a více let – 27,- Kč
 5. cizí strávníci – 58,- Kč

Kontakty na školní jídelnu :

mobil : 775 564 055

e-mail : krystofova@zsmalenovice.cz

Z.Kryštofová, ved.ŠJ

Změna čísla účtu školní jídelny, prosím čtěte !!

Vážení rodiče, jak jste již byli na konci měsíce května písemně informováni vedením školy, došlo ke změně čísla účtu školní jídelny. Nové číslo účtu tedy je : 40184-1422344369/0800 !! Žádáme všechny rodiče, kteří platí obědy inkasem a doposud neprovedli změnu v nastavení čísla účtu, aby tak učinili ihned !!

Platba za červnové obědy bude strhávána v červenci výhradně už jen z nového účtu 40184-1422344369/0800 !! Staré inkaso na účet bez předčíslí prosím zrušte !!

Platí i pro zasílání plateb trvalými příkazy !!

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Z. Kryštofová, ved. ŠJ

Závěrečné hodnocení

V letošním školním roce využívalo školní družinu k odpočinku, relaxaci i dalším volnočasovým aktivitám, celkem 180 přihlášených dětí. Ty se scházely ve svých 6-ti kmenových odděleních, kde byly rozděleny dle věkových skupin, od 1. až do 5. třídy.

O děti se zde starali, a dle ŠVP pro školní družinu s nimi pracovali, odborně kvalifikovaní pedagogové – pět vychovatelek a jeden vychovatel.

Celoročním cílem školní družiny bylo vytváření pozitivního klima v kolektivu dětí, s rozvíjením a upevňováním základních společenských a zdvořilostních návyků, vzájemné tolerance a empatie. Dále posilování manuální zručnosti a pracovních dovedností, s uplatňováním prvků BOZ.

Kromě nenásilné návaznosti na vyučovací proces zde děti nacházely i zázemí při odchodech (i návratech) do zvolených kroužků či ZUŠ.

Hodně času jsme rovněž věnovali outdoorovým aktivitám v přírodě, na školním hřišti, školní zahradě i atriu naší ZŠ, které se obešly bez vážnějších úrazů.

Po celý školní rok vychovatelé aktivně spolupracovali a komunikovali i s třídními učiteli dětí, školním psychologem i jednotlivými rodiči. Velmi vstřícný přístup byl i ze strany Sdružení rodičů.

Jako každoročně, zanechaly v dětech největší zážitky společné celodružinové akce, konané minimálně 2 x měsíčně.  Za zmínku stojí – Halloweenský rej, vánoční jarmárek, tradiční společný karneval s exotickým laděním, besedy s vojákem, včelařem, dopravní odpoledne na dopravním hřišti, či představení divadelního souboru „Řimbaba“ z Plzně a další.

Před prázdninami se rozloučíme společným výletem s exkurzí do areálu letadel v Kunovicích.

 

Závěrem bych chtěla za školní družinu poděkovat všem, kteří se na našich činnostech podíleli – dětem, rodičům, pedagogickému sboru, Sdružení rodičů, školní jídelně i provozním zaměstnancům, a na prázdniny jim popřát bezstarostný odpočinek, hodně dobrodružství, sluníčka a načerpání pozitivní energie, tolik potřebné pro další školní rok.

 

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

INSPIRACE – ANIMACE

Minulý týden ožil Zlín filmovým festivalem. Můžete k němu přistoupit tak, že navštívíte film, doprovodnou akci, ale nás festival inspiroval k vlastní filmové tvorbě ve školní družině.  Kdo by neznal například příběhy Pata a Mata, ale jak těžká práce se skrývá za krátkou animací, jsme si vyzkoušeli až vlastní prací.

Zájemci, kteří se na tuto dobrovolnou aktivitu přihlásili, se stali tvůrci vlastního krátkého filmu pomocí animace. Nejprve se musíte rozhodnout, z jakého materiálu budete točit, potom vymyslet krátký příběh, postavit scénu a následuje doba trpělivé práce. Na jedno video bylo vyfoceno zhruba 150–200 fotografií, na kterých se zachycuje rozfázovaný pohyb po velice malých kouscích. Čím menší pohyb uděláte, tím bude video kvalitnější a plynulejší. Snímky se poté musí zpracovat např. v programu movie maker.

Děti mě velice mile překvapily svou nápaditostí, trpělivostí a chutí něco dělat. Nakonec vznikla tři videa, která nás prý katapultovala mezi youtubery :), jak mi žáci sdělili.

Za filmový štáb vás srdečně zvu ke shlédnutí našich filmových prvotin a třeba se stanou inspirací pro vlastní filmové pokusy.

Safari – animace
Jak se staví sen
Útěk ze ZOO

Mgr. Iva Jurová

 

 

Odpoledne školní družiny na dopravním hřišti

Letošní nastupující jarní období nás překvapilo nejen nepříznivým počasím, ale i častým sněžením. Proto jsme se v jednotlivých odděleních ŠD připravovali a procvičovali pravidla BESIPu alespoň teoreticky. 

V červnu jsme se konečně dočkali a ihned využili, krásného, téměř letního počasí, k návštěvě dopravního hřiště.

Všechna oddělení ŠD se zde vystřídala a užila si pravé „Dopravní odpoledne“. Některé svědomité děti si dokonce vzaly z domova i vlastní cyklistické přilby. Své znalosti si děti prakticky ověřovaly při jízdách na koloběžkách, kolech i tolik oblíbených motokárách. Vystřídaly se v rolích účastníků silničního provozu – chodců i řidičů, i v úloze dopravního strážníka. Instruktor dopravního hřiště nekompromisně sledoval respektování dopravních značek i světel na semaforu a správné přecházení na přechodech pro chodce. Po skončení dopravního odpoledne jsme jako  pochvalu vedení dopravního hřiště dostali poučné omalovánky BESIPu.

Dopravní odpoledne jsme si všichni příjemně užili a snad se nám uchovají i nějaké znalosti BESIPu, které budeme uplatňovat při vlastní prázdninové cykloturistice

„Jaro už je tady – budem pálit ježibaby“

Čarodějnice se však na nás letos připravily, a překazily nám krásnou Filipojakubskou tradici pálení čarodějnic sesláním pořádného lijáku. Vatra na školní zahradě tedy nevzplála, ale o tradiční lidové hry a soutěže děti nepřišly. V tělocvičně jsme se nejprve rozehřáli čarodějným tancem a zpěvem. Pokračovali jsme tradiční hrou „Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme“ a samozřejmě soutěžemi na košťatech. Nakonec jsme sestřelovali čarodějnice v letu, takže jsme jich snad pár chytili. Výuku kouzelných lektvarů a přání jsme přesunuli do družinek, kde nás děti mile překvapily svou tvořivostí a pohotovostí.

Ale tato akce byla jen vyvrcholením celého týdne příprav, kdy se četly čarodějné pohádky a tradice, poznávaly se léčivé byliny, malovaly návrhy módních čarodějných klobouků, které jsme vystavili ve škole.

Nám všem přeji, aby se počasí brzy umoudřilo, a mohli jsme si Filipojakubskou vatru ještě pořádně užít.

Přivítáme předškoláky – možná budou u nás žáky

Ve čtvrtek 30. března, proběhla již tradiční spolupráce s mateřskými školami. Tentokrát nás navštívili předškoláci z MŠ tř. Svobody. Společně jsme se vydali za tím nejdůležitějším posláním školy, tedy vzděláním. 

Nejprve jsme si školu prohlédli, nakoukli jsme do hodiny tělesné výchovy a potom jsme již zamířili do prvních tříd. Paní učitelky nám přichystaly opravdu pestrou ukázku toho, co se děti v první třídě naučí. Předškoláčci usedli do lavic společně s prvňáky a aktivně se zapojili do výuky. Pomocí didaktických her i interaktivní tabule jsme procvičili písmena, čtení, počty i zpěv. Cestou za dalším dobrodružstvím se zastavili na koberci s herními a odpočinkovými prvky, které se jim velice zalíbily. To ovšem ještě netušili, co je čeká v informačním centru, kde si mohli prohlédnout zajímavé vybavení učebny, a kde jim žáci ze studijní skupiny ERIN představili své ročníkové projekty. Nejvíce děti uchvátil projekt o tornádech, který si díky vodě v dvojité PET lahvi mohli sami vyzkoušet. 

Na závěr jsme navštívili školní jídelnu a družinky, kde se děti cítily velice dobře, protože jim to připomínalo školku. Za svou aktivitu, pozornost a připravenost byli všichni pěkně odměněni. Předškoláčci se vydali na cestu zpět plni nových zážitků a budoucího očekávání.

Duben ve školní družině

Jaro už převzalo svou vládu, příroda se obléká do jarního hávu, kvítí a zeleně. I pro školáky nastává čas veselí, obnovy sil a využití krásného počasí pro toulky přírodou či sportovního vyžití.

Duben ve školní družině se ponese nejen ve sportovním duchu, ale také v duchu tradic. Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce, Velikonoce, jsou pro nás bohatou studnicí činností a zábavy.

V tomto měsíci nás čekají dvě celodružinové akce:

První bude „Velikonoc tradice – roztodivné kraslice“. V jednotlivých odděleních budou probíhat velikonoční přípravy a tvoření. Budeme plést pomlázky, učit se velikonoční koledy, ale především se letos budeme věnovat kraslicím a rozličným technikám jejich zdobení. Své výrobky si vystavíme a společně zhodnotíme, těm nejlepším i mlsné jazýčky nakrmíme.

Druhou akcí bude „Jaro už je tady, budem pálit ježibaby“. Pálení čarodějnic je jednou z oblíbených tradic jara, kdy se u Filipojakubských ohňů sletí všechny čarodějnice na košťatech, pořádají rej a učí se kouzlům či přípravám rozličných lektvarů. Ale nebojte se, budeme dbát i na bezpečnost, ať nás nesestřelí z košťat. 

Březen měsíc knihy ve školní družině

Tak tu máme měsíc březen – za kamna prý vlezem a v dubnu tam ještě budem. Ve vzduchu i v přírodě kolem nás však vidíme probouzející se jaro, na které se všichni moc těšíme.

Kdybychom ale přece jen za těmi kamny museli být, vůbec by to nevadilo, protože by nám určitě dělala společnost kniha – naše kamarádka.

Připomněli jsme si totiž, že březen je měsícem knihy i čtenářů. Denně se ve školní družině setkáváme s pohádkami, povídkami i časopisy. Ve všech odděleních se děti zaměřily na správný a citový vztah ke knize, připomněly si některé známé i neznámé dětské spisovatele i ilustrátory.

My jsme se letos v tomto období zaměřili na méně známý žánr – bajku. Seznámení i práce s bajkou děti zaujalo, protože postavy zvířátek jsou pro ně nejbližší.

Nejmladší děti I. oddělení si dokonce společně secvičily krátkou dramatizaci bajky „Liška a čáp“, kterou ochotně předvedly i ostatním dětem ve školní družině. Všichni si závěrem uvědomili poučení: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“.

Starší děti si rovněž bajky předčítaly i vyprávěly, zachycovaly je výtvarně nebo si vlastnoručně vytvářely a ilustrovaly „knihy“ s bajkami.

Mladší děti ještě vytvořily záložky se zvířecími motivy, které předají v předzápisovém období svým kamarádům z mateřské školy „Třída svobody“.

Již se všichni těšíme na slunečné dny, kdy toto období završíme pozváním divadelního souboru s provedením bajky v atriu naší školy.

Březen ve školní družině

Začátek měsíce bude ve znamení dětského karnevalu, na který jsou zvány všechny děti společně se svými rodiči a přáteli.

Měsíc březen je už tradičně ,,Měsícem knihy a čtenářství‘‘. Spolu s dětmi se vypravíme do pohádky – v jednotlivých odděleních jim budeme přibližovat zejména pohádkovou tvorbu známých spisovatelů, ilustrátorů a také se seznámíme s literárním žánrem bajka.

Čekáme, že za námi brzy přijde jaro, těšíme se, že více času strávíme venku. Koncem měsíce je pro nás stanoven důležitý úkol – budeme vyrábět dárečky, abychom mohli začátkem dubna přivítat u zápisu budoucí školáčky.

Doufejme, že se budeme mít jako v pohádce a snad potěšíme i ty nejmenší, kteří už v příštím školním roce budou patřit mezi nás.

Únor ve školní družině

Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále. Všechno máme na míru z krepového papíru… A nejen z krepového papíru budeme v naších odděleních vyrábět masky na blížící se karneval.

Přiblížíme si lidové tradice „Masopustu“, budeme si povídat o jeho původu a průběhu oslav. 

Nezapomeneme ani na svátek sv. Valentýna. Ať už to budou  přáníčka nebo zamilovaná zvířátka, děti se s vždy chutí pustí do vyrábění.

Venku stále vládne paní Zima, hřiště je pokryto sněhem a vybízí děti k odpoledním hrám i tvoření.

masop

 

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI

Dne 26.1.2017,  všechny děti, paní vychovatelky i pana vychovatele potěšili svou návštěvou vojáci z Vojenského Útvaru 1970 Vyškov. Praporčík M. Lautier, nadrotmistr J. Horák a nadrotmistr L. Zavadil, navštívili naši školu v rámci výchovy dětí k obraně vlasti a také v souvislosti s akcí školní družiny: „Všichni svou vlast rádi máme – vojáka si povoláme“.

Na tuto vzácnou návštěvu jsme všichni pečlivě připravovali. V jednotlivých odděleních jsme si s dětmi povídali o tom, co si myslí, že povolání vojáka obnáší. Malovali jsme různé druhy vojenských vozidel a vlajky České republiky, luštili slovní přesmyčky, ve kterých byly zaklety vojenské hodnosti, nebo luštili různé druhy šifer.

Ve čtvrtek jsme natěšeni vyrazili na školní hřiště, kde děti čekaly tři disciplíny. Pomocí buzoly a vojenské mapy naší školy, kterou vojáci přivezli, se musely na mapě zorientovat, odměnou jim byla prohlídka vojenského automobilu UAZ 469, ve kterém mohly usednout na místo řidiče.

Další nelehkým úkolem byla střelba vleže i ve stoje ze zbraní airsoft  M4. Děti mířili na vojenské terče a nutno podotknout, že se jim velmi dařilo. Na bezpečnost a používání ochranných pomůcek dbali vojáci i pedagogové, takže akce proběhla bez jakýchkoli ztrát.

Nejvyhledávanějším úkolem bylo chytání ještěrek, pomocí vojenských vysílaček GPS Garmin. Dětem se hra velmi líbila, zdokonalily se v pozornosti a také se proběhly. Spojení aktivního pohybu a techniky je pro dnešní děti vítaným zpestřením všedních dní.

Na závěr nám nadpraporčík L. Zavadil předvedl, jak to na bojišti vypadá, když se zapálí dýmovnice. Akce se velmi líbila chlapcům a díky profesionálnímu přístupu vojáků i u většiny děvčat vzbudila nadšení. Velký dík patří vojákům za jejich trpělivost, budeme rádi, když i v dalším roce, předvedou dětem něco z jejich nelehké profese.

Hodnosti Vojáci (20) Vojáci (15) Vojáci (13) Vojáci (9) Vojáci (4) Vojáci (3) Vojáci (1)

„Zimní krmelec v lese, každý do něj něco nese“

Lesy a pole jsou domovem pro různé druhy zvířat. V zimním lese můžeme běžně potkat srnky, veverky, bažanty, zajíce či ptáky. Pro některé živočichy je zima obdobím odpočinku, ale někteří v zimě nespí a je potřeba na ně myslet. Pod sněhem se totiž zvířata obtížně dostávají k potravě. Leden je právě měsícem té nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu. Proto jsme se ve středu 25.1. vydali s krmením do lesa, aby tato starost neležela jen na myslivcích. Před samotnou vycházkou jsme se dobře připravili. Informacemi i plodinami, kterými bychom zvířata potěšili. V batůžcích nechyběly kaštany, jablka, mrkve, chleba či semena a ořechy pro ptáčky. Děti si užily procházku, výhled z kopce nad hradem i zbytky sněhu.

Pokud byste se i vy chtěli přidat s přikrmováním zvířat, nezapomínejte na zásady jejich krmení.

Zásady pro krmení ptáků v zimě

 • Ptáky nikdy nekrmte těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem.
 • Vodní ptáci: kachny, labutě, lysky, rackové – pro ty je nejvhodnějším krmivem v průběhu zimy měkké pečivo. Pečivo nesmí být úplně tvrdé, neboť by mohlo ptákům způsobit zranění jícnu a mělo by být rozdrobeno na menší kousky.
 • Dravci: dravé ptáky je možné dokrmit různými čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. Ale pozor na hygienické a veterinární předpisy.
 • Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové a vrabci si pochutnají na semenech plevele a obilovin.
 • Sýkorky mají rády olejnatá semena, slunečnici, lůj a tukové směsi.
 • Kosi a kvíčaly ocení plody nejrůznějších bobulovin, jablka a hrušky.

Co přinést do krmelce?

Například žaludy, kaštany, jablka, mrkev. Dále také brambory nebo chleba – ty se dávají dolů pod krmítko. Pokud se vypravíte do lesa zvěř přikrmovat, chovejte se tiše, aby se zvířata nevyplašila. Případně, abyste mohli nějakou zvěř či jejich stopy zahlédnout.

 Krmelec (33) Krmelec (29) Krmelec (21) Krmelec (19) Krmelec (15)

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM ROCE NELENÍ, PROTO SE NÁM ZELENÍ

A jak je již našim dobrým zvykem i v prvním měsíci tohoto nového roku jsme si přichystali pro naše žáky celodružinové akce.

ZIMNÍ KRMELEC V LESE, KAŽDÝ DO NEJ NĚCO NESE 
První akcí, kterou jsme si pro žáky přichystali, je návštěva nedalekého lesa, do kterého zaneseme zvířátkům nějaké pamlsky, jako je ovoce, zelenina, tvrdé pečivo. S žáky si popovídáme o zvěři, která žije v lese. Dále si vyzkoušíme, zda dokážeme určit, podle zvířecích zvuků o jaké lesní zvíře se jedná a uděláme besedu s otázkami a kvízem: „Poznej zvíře podle stop“.

BESEDA S VOJÁKEM – PRAKTICKÁ UKÁZKA VYBAVENÍ
Tato další lednová akce naší družiny bude ve znamení „zelené“ vojenské ukázky, která bude jistě velmi zajímavým zpestřením našich všedních dnů v družině. Touto akcí žákům přiblížíme život vojáka, který nás navštíví. Při této zajímavé návštěvě nejen pro hochy, ale zcela jistě i pro dívky se dozvíme, jaký je den vojáka, jaká je běžná vojenská zbroj, kterou s sebou voják nosí. Dále se dozvíme, jaké jsou vojenské hodnosti a co obnáší toto nevšední povolání. 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

Ani letos nevynechal naší základní školu Mikuláš s čerty a anděly. Navštívil všechny třídy. V Knize hříchů měl poznamenané všechny hříšníky, kterým čerti vyprášili kožich. Hodní andílci rozdali dětem dárky. Darebáci slíbili, že se polepší, a tak čerti odešli s prázdným pytlem. Žáci poděkovali mikulášské družině písničkami a básničkami. Mikuláš se s dětmi rozloučil s tím, že bude i nadále celý rok sledovat jejich chování a dodržování slibů.
miulasviii mikulasiv mikulasiii mikulasii mikulasi mikulas mikulasxv mikulasxiv mikulasxiii mikulasxii mikulasxi mikulasx mikulasix mikulasviii mikulasvii mikulasvi mikulasv

Prosinec ve školní družině

Měsíc prosinec bude ve školní družině ve znamení adventu – společně si přiblížíme jeho symboliku, povíme si něco o různých způsobech jeho prožívání a o jeho významu. 2. prosince jste všichni srdečně zváni na vánoční jarmark, kde mimo jiné uvidíte i výrobky dětí z družiny. V následujícím týdnu mezi nás přijde Mikuláš s čerty. Pomalu se bude přibližovat čas Vánoc, na které se už velmi těšíme.

Přejeme Vám klidné a příjemné prožití adventních dnů, radostně strávené vánoční svátky v kruhu nejbližších a do nového roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti.

cert

Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku.

Prostřednictvím projektového dne „Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku“, který proběhl ve školní družině v týdnu od 7. do 11. listopadu, měli žáci příležitost,stát se nevidomými‘, a tím pádem možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak jsou orientace v prostoru a řešení školních úkolů v konkrétních situacích a předmětech obtížné pro nevidomého člověka.

Na úvod byli žáci seznámeni s historií Mezinárodního dne nevidomých, nadací Světluška a se slavnými osobnostmi, jako byli např. Louis Braille či Valentin Haüy.

Na programu pro žáky bylo poznávání písmen abecedy a čísel Braillova písma, vyzkoušeli si dle reliéfní mapy určovat města České republiky, pohybovali se s pomocí bílé hole, dále pak prostudovali hmatové předměty, obrázky, učebnice pro nevidomé, na kreslence kreslili obrázky. Pomůcky byly zapůjčené ze SPC Zlín a ze ZŠ Tečovice.

Pro některé byl tento program jen zpestřením pobytu v družině, jiní přiznali, že si do té doby ani nedokázali představit, jaké to je nemít zrak, a bylo pro ně zajímavé vyzkoušet si tuto nezvyklou situaci. A někteří snad pochopili slova z písně ,,Jsi světluška má‘‘, která znějí na koncertech pro Nadaci Světluška – že každý člověk by měl správně vidět srdcem a ne očima

 


 

Listopad ve školní družině

S listopadem přichází nejkrásnější podzimní měsíc. Listy jsou již plně zbarveny a pomalu opadávají, sluníčko ještě občas zahřeje. Za posledních slunečních paprsků si děti užijí her a otužování při pobytu venku. Přírodu využijeme k učení, zábavě i výtvarnému tvoření, neboť se všichni zapojíme to tvorby na vánoční jarmark.

V tomto měsíci jsme si připravili dvě celodružinové akce:

„Halloween a dušičky, jaký je tu rozdíl dětičky?“ V poslední době se u nás zabydluje tento původně keltský svátek, který se slaví zejména v anglicky mluvících zemích. Neměli bychom však zapomínat na své vlastní svátky a tradice, a proto se děti seznámí s původem a významem obou svátků, zamyslíme se nad koloběhem života a z halloweenu si vezmeme strašidelné motivy pro tvoření i veselí.

Další akci jsme připravili k příležitosti svátku nevidomých, který připadá na 13. listopadu. „Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku“. Děti si vyzkouší aktivity, které zbystří jejich ostatní smysly, uvědomí si hodnotu vlastního zdraví a povzbudí jejich sociální cítění a toleranci k lidem se zdravotním znevýhodněním.

Krásný barevný a hřejivý podzim přeje kolektiv školní družiny.

img_0857

 

Říjen ve školní družině

V měsíci říjnu se ve školní družině s dětmi zaměříme na vnímání změn v přírodě v souvislosti s novým ročním obdobím, podzimem. Budeme se zaměřovat na barevnost podzimního listí, dozrávání plodů a změn v přírodě na podzim.

Společně se zapojíme do akce „ Všechny plody do spíže – zima na ně nemůže“. Uděláme si malou prezentaci podzimních plodů, vystavených na společné výstavce ve vestibulu I. stupně, a pokusíme se všechny plody správně pojmenovat. V jednotlivých odděleních budeme ochutnávat některé druhy ovoce a zeleniny.

Také se všichni společně těšíme na skládání i dekoraci papírových draků i dráčků. Pokud nám bude vítr přát, vypustíme je do oblak „ať si letí jako pták“

 Krásné podzimní dny všem!

drak

 

Odhlašování obědů v době nemoci žáka

Připomínáme všem rodičům, zákonným zástupcům žáka, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, odhlásit jim objednané obědy, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Pouze první den nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat za dotovanou cenu, pokud nestihne zákonný zástupce žáka popř. žák sám odhlásit oběd ráno do 8:00.

          Školní obědy jsou dotované státem (režijní výdaje, mzdové náklady…), a proto žák, které je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči).

           Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již zvýhodnění nevztahuje. Tato informace, zákonná podmínka, je uvedena na přihlášce ke stravování, kterou každý zákonný zástupce žáka na začátku šk. roku podepsal.

                Pokud Vaše dítě onemocní a Vy objednané obědy nezrušíte, (přes internet, telefonicky, osobně nebo emailem) jsme Vám, rodičům, nuceni objednané a neodhlášené obědy od druhého dne nemoci žáka i když fakticky nebyly odebrány, ale byly uvařeny, fakturovat plnou cenu oběda, tj. 56 Kč.

         Při kontrole školy ze strany stát. orgánů  by v opačném případě bylo konstatováno porušování legislativy školou včetně sankcí, pokut apod. Při kontrolách prováděných školou jsme v tomto smyslu zjistili pochybení, byly zaslány dopisy a vyžadovány příslušné částky. Abychom tomuto předešli, opět připomínáme rodičům povinnost odhlásit obědy při nemoci či jiné nepřítomnosti žáka ve škole.

Děkujeme za spolupráci.

Z.Kryštofová, ved.šj

„Všechny plody do spíže – zima už nic nezmůže“

Na začátku podzimu se naše školní družina vydala na procházku do okolí naší školy. Z této akce jsme si přinesli kaštany a šípky. Tyto podzimní plody jsme si dali na výstavku, kterou jsme následně doplnili domácími podzimními produkty z našich zahrádek, jako jsou například jablka, dýně, brambory, ořechy, cibule.

U této výstavky jsme se postupně scházeli a povídali si o vystavených potravinách, které jsme schopni uskladnit a následně zpracovat v kuchyni. Děti přemýšlely, k čemu lze jednotlivé plody, ovoce a zeleninu využít. Starší děti se snažily odpovídat na otázky mladších dětí a paní vychovatelek. Velkou debatu jsme rozvedli na téma jaké vitamíny, které plody ovoce a zeleniny obsahují a jak jsou pro nás tyto podzimní dary přírody důležité.

dscn4898

 

„Na svatého Václava s mateřskými školami zábava“

Při příležitosti svátku sv. Václava jsme uskutečnili každoroční spolupráci s mateřskými školami z Malenovic, ale také univerzitní školkou Qočna. Paní vychovatelky a učitelky I. stupně pro děti vytvořily řadu příjemných setkání, plných sportu, vědomostí, seznámení se školou i dětmi prvních tříd. Děti si postupně zvykají na nové prostředí, kamarády, což usnadňuje pozdější přechod na základní školu.
Letos jsme zvolili spolupráci v duchu tradic, abychom nepřešli den sv. Václava jen jako volno, ale seznámili se s jeho odkazem. Nejvíce děti zaujaly pohybové hry motivované dvorem sv. Václava. Starší děti se převlékly za sv. Václava ve zbroji a královnu. Hry provázel také šašek, který se na každém dvoře staral o zábavu a veselí. Děti se staly jeho družinou a společně si pak vyzkoušely závody na „koních“, krmení koníků, překážky, hod kroužkem  na meč, střelbu z luku a kuše, pohyb v terénu s korunovačními klenoty a zejména závěrečné dobývání hradu. Za svou zdatnost byly sladce odměněny. Další částí našeho setkání byl workshop o sv. Václavu, kdy za využití moderní techniky i klasických knížek se děti dozvěděly něco o jeho životě.              V družině si pak vymalovaly omalovánky a návštěvu zakončily v naší moderní jídelně, kde se po vyčerpávajícím programu občerstvily. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za příkladné chování.

Známe se?‘‘ odpovězme na otázku – vydejme se společně do přírody na procházku

Ve čtvrtek 22. září 2016 jsme se ve družině vydali na vycházku do přírody. Děti aktivně sbíraly podzimní plody a přírodniny, které poslouží pro tvoření v jednotlivých odděleních. Potěšilo nás, jak v průběhu sběru děti vzájemně komunikovaly a spolupracovaly. A když bylo nasbíráno, ve zbytku volného času se mohly proběhnout a jen tak dovádět.

Už se těšíme na další společný program.
Sdělení školní jídelny

Vážení strávníci, z důvodu sníženého počtu pracovních sil v kuchyni vaříme POUZE V MĚSÍCI ZÁŘÍ, po dohodě s vedením školy, jen jedno jídlo bez možnosti výběru. Jedná se o mimořádnou situaci a od měsíce října budeme opět nabízet výběry ze dvou jídel. Děkujeme za pochopení!

Z.Kryštofová, ved.ŠJ

Září ve školní družině

V září, v září slunce září, podzim bude v kalendáři, žlutou barví topoly, děti jdou zas do školy, ať se jim tam dobře daří. Dětem moc přejeme, aby se jim dařilo a ve škole líbilo a v družinkách je to bavilo 🙂 . Proto paní vychovatelky a pan vychovatel ve svých odděleních připravili spoustu akcí. Některé akce jsou pro všechna oddělení společné. V září třeba tyhle:

„Známe se? – odpovězme na otázku, vypravme se do přírody na procházku.“ Společná vycházka do přírody, seznámení dětí, paní vychovatelek a pana vychovatele mezi sebou. Společné zakončení sběrem plodů, které budou použity na podzimní výstavu v naší škole.

„Na sv. Václava s Univerzitní mateřskou školou Qočna – zábava.“ Pozvání dětí z MŠ, společné aktivity, workshopy, tvořivé činnosti např. korunovační klenoty, ražení mincí a další.

Všem přejeme hezké školní dny.

Výsledek obrázku pro podzimní plody

Školní družina ve školním roce 2016/2017

„Ahoj léto, ahoj prázdniny ….už se všichni těšíme, do naší školní družiny!“

 

O prázdninách bylo určitě fajn, spousty dobrodružství … , ale už se zase nemůžeme dočkat starých i nových kamarádů, vychovatelek, společných akcí i zážitků.

Naše školní družina zahájí tento školní rok opět v plném počtu přihlášených dětí, tj. 180, které budou rozděleny do šesti oddělení, dle věku – od první až do páté třídy.

Provoz ŠD začíná denně v šest hodin, kdy se děti scházejí až do 7.25 ve II. oddělení. Ukončení provozu ŠD je v 16.30 hodin, ve stejném oddělení. Vyzvedávání dětí rodiči od 14.30 hodin probíhá formou kontaktních zvonků do jednotlivých oddělení. Po celý pobyt ve školní družině děti dodržují „Řád školní družiny“.

Ve všech odděleních se budou o děti starat a pracovat s nimi dle výchovně-vzdělávacího programu pro školní družiny (ŠVP) odborně kvalifikované vychovatelky, které tak budou rodiče i děti oslovovat. V letošním školním roce posílí po dlouhé době kolektiv žen nový vychovatel.

Vychovatelé dle nejnovějších trendů děti pouze nehlídají, ale nenásilně rozvíjejí jejich poznatky z vyučování, společně s dětmi sestavují program práce, vytvářejí zajímavé projekty a další rozmanité činnosti. Ve ŠD se děti rovněž učí sociálním dovednostem, soužití i práci v kolektivu, vstřícnosti, empatii i toleranci. Je zde rovněž dostatek prostoru pro odpočinek i hry dětí. Mají k dispozici vkusně vybavené herny s hracími kouty i s dostatečným množstvím pomůcek pro hudební i výtvarnou činnost, s možností aktivního využití audiovizuálních pomůcek i počítače. ŠD dětem slouží i jako zázemí pro odcházení i návraty ze zvolených kroužků i Základní umělecké školy.

Pro odreagování po vyučování mají děti  možnosti pobytu venku, spojené s otužováním jejich organizmu – školní zahrada, atrium s bazénkem i pingpongovým stolem, malé hřiště s posilovacími outdoorovými prvky, moderně vybavené školní hřiště s přilehlými dětskými kouty.  Při nepříznivém počasí je k dispozici tělocvična ZŠ i vybavené hrací plochy v prostorách I. a II. stupně.  Abychom dětem zpestřili pobyt ve školní družině, průběžně, po celý školní rok připravují vychovatelé, často i ve spolupráci se sdružením rodičů, společné akce, workshopy, dílničky …. , o kterých vás budeme pravidelně informovat na informativní tabuli ŠD i  webových stránkách školy.

Závěrem chci dětem, zejména novým prvňáčkům a jejich rodičům popřát úspěšné vykročení do tohoto školního roku, hodně úspěchů, kamarádů i radostných chvil

Na vzájemnou komunikaci i spolupráci se těší všichni vychovatelé školní družiny.

 

Ilona Jirků

vedoucí vychovatelka

Zahájení školního roku 2016/2017

Ředitelství Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, oznamuje:

ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN Ve ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2016 V 8:00.

Žáky 1. tříd (a jejich rodiče) vyzvednou a odvedou do školy jejich třídní učitelky v 7:30.

Prosíme, shromážděte se před vchodem u pavilonu I. stupně, tj. vlevo, strana od školního hřiště. Na zahájení školního roku srdečně zveme také rodiče prváčků. Vezměte s sebou aktovku, psací potřeby.

Žáci vyšších tříd (2.-9. ročník) budou vcházet do školy samostatně od 7:40 do 7:55. Přezují se a jejich třídní učitelé je odvedou z šaten do tříd.

Vyučování první den skončí v 9:00.

Již první den mohou jít žáci do školní družiny, na oběd do školní jídelny.

Žáci si vezmou první den s sebou: přezůvky, aktovku, psací potřeby, zápisník, čip.

Těšíme se na vás!

Seznamy pomůcek pro 2. – 9. ročníky

Vážení rodiče,
v případě, že jste na konci školní roku neobdrželi seznam pomůcek na příští rok, je k dispozici nyní zde:
 

 2. ročník:
sešit č. 512 5x
sešit č. 513 3x
sešit č. 523 3x
sešit č. 520 1x
sešit č. 464 1x
deníček na úkoly č. 644
notový sešit
Další pomůcky: pero, tužky č. 2, 3, guma, strouhátko, malé krátké pravítko, pastelky, malá folie, velká folie, obaly na sešity a učebnice, cvičební úbor, ručník

 3. ročník:
sešit č. 523 8x
sešit č. 544 1x
sešit č. 524 1x
sešit č. 440 1x
deníček na úkoly č. 524
notový sešit
Další pomůcky: slovníček do AJ, malá folie, velká folie, pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, tužky č. 1, 2, 3, pastelky, nůžky, obaly na sešity a učebnice

 4. ročník:
sešit č. 523 4x
sešit č. 524 1x
sešit č. 564 4x
sešit č. 544 5x
sešit č. 440 1x
notový sešit
úkolníček 524
Další pomůcky: malé lepidlo (tuhé), folie malá, folie velká, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 1, 2, 3, výkresy A4 10 ks, A3 10 ks, barvy temperové, barvy vodové, plochý štětec, pastelky, tuš.

 5. ročník
Sešit č. 544 9x
Sešit č. 524 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 440 2x
Sešit č. 464 3x
Notový sešit
Fólie A4, lenoch

 5. Erin
Sešit č. 544 9x
Sešit č. 524 4x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 440 2x
Sešit č. 464 3x
Notový sešit
Fólie A4, lenoch

 6. ročník
Sešit č. 440 1x
Sešit č. 420 1x
Sešit č. 544 2x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 540 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 520 2x
Notový sešit
Fólie A4
Školní atlas světa

 7. ročník
Sešit č. 440 3x
Sešit č. 544 5x
Sešit č. 524 6x
Sešit č. 540 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 520 1x
notový sešit
Fólie A4
pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko, trhací blok, kalkulačka

 8. ročník
Sešit č. 440 4x
Sešit č. 544 4x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 540 3x
notový sešit
Fólie A4, trhací blok A5, lenoch A4, matematické, fyzikální a chemické tabulky pro ZŠ, kalkulačka

 9. ročník
Sešit č. 440 4x
Sešit č. 420 1x
Sešit č. 544 4x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 540 2x
Sešit č. 520 1x
Notový sešit
Další pomůcky: fólie A4, trhací blok A5 2x, matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka

Družinový výlet

22.6. jsme na závěr školního roku jeli na výlet lodí po Baťově kanálu . Dvě skupiny dětí doprovázely 4 vychovatelky. Autobus nás přivezl na přístaviště Spytihněv. Tam děti posvačily a poté jsme nastoupili na vyhlídkovou loď. Paní průvodkyně dětem vysvětlila kam pojedeme a pozvala nás na horní palubu.Některé děti poprvé zažívaly pocit ujíždějící hladiny pod nohama. Pozorovali jsme volavky v rákosí a vodáckým pozdravem zdravili kolem jedoucí lodě.Děti si prohlédly podpalubí a koupily si nějaký suvenýr nebo mls.

Zajímavá byla plavební komora na konci cesty, kde se vyrovnávají hladiny vody v řece a kanálu, aby lodě mohly proplout.

Velmi teplé počasí nás unavilo,ale nezkazilo dobrý pocit z výletu.

20160622_135949 (768x1024) DSCN4707 (1024x768) DSCN4706 (1024x768) DSCN4705 (1024x768) DSCN4704 (1024x768) DSCN4703 (1024x768) DSCN4702 (1024x768) DSCN4701 (1024x768) DSCN4700 (1024x768) DSCN4699 (1024x768) DSCN4698 (1024x768) DSCN4697 (1024x768) DSCN4696 (1024x768) DSCN4695 (1024x768) 20160622_140013 (768x1024) 20160622_140003 (768x1024)

Závěrečné hodnocení

Ani jsme se nenadáli a už odpočítáváme do konce školního roku poslední dny.

Tento školní rok byl opravdu hektický, čemu odpovídá i to, že jsme ho letos poprvé zahájili otevřením šesti oddělení, téměř při plné kapacitě – tj. 176 dětí.

V jednotlivých odděleních ŠD nacházely děti po celý rok nejen odpočinek po vyučování, zázemí při odchodech či návratech ze zájmových kroužků, klid, pohodu, ale i nenásilné rozšiřování získaných vědomostí z vyučování. Učily se vzájemnému soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii i toleranci k odlišnostem.

Naše celoroční náplň práce vycházela z obsahu ŠVP pro ŠD a k ní neodmyslitelně patřila práce vstřícných, odborně kvalifikovaných vychovatelek. Ty rovněž citlivě přistupovaly a pracovaly s integrovanými dětmi, spolupracovaly s rodiči, třídními učitelkami i školním psychologem.  Kvalitní práce  naší ŠD by se neobešla bez vstřícného přístupu rodičů i Sdružení  rodičů.  Někdy nás ale zamrzela neochota některých rodičů vcítit se do naší práce, či naslouchat i negativnímu hodnocení svých dětí. Závěrem  jsme ale všechno společně zvládly a hlavně nezaznamenaly žádný vážnější úraz.

Během celého školního roku prožívaly děti naší ŠD spoustu her, pohybových aktivit i radostí.

Již tradičně zanechaly v dětech největší prožitky naše, pečlivě připravované pravidelné celodružinové akce.

Při počátečním společném turnaji v pétanque jsme se všichni vzájemně poznávali.

Babí léto pak přálo setkání s dětmi MŠ při hravém odpoledni.

Následovalo podzimní posezení u ohýnku při pečení brambor, neodmyslitelná drakiáda či halloweenské strašení.

Čas Adventu  jsme přivítali společným pečením Mikulášských perníků i vánočním laděním u betlémů.

Nový rok 2016 děti zahájily přípravou dárků k zápisu do naší ZŠ, či společnou výrobou netradičních krmítek pro nenasytné ptáčky. K období Masopustu patřil náš již tradiční oblíbený karneval, se zapojením zaměstnanců celé naší školy.

Prvními posly jara byl Měsíc knihy a čtenářů, velikonoční příprava pomlázky  i velmi zajímavá a poučná beseda s myslivcem. Svými dárečky jsme také nezapomněly na Svátek maminek, přivítaly jsme u nás zajímavou prezentaci agentury BESIPu „Kolečko“, s projektem „Rozhlédni se“.

Zhlédly jsme divadelní představení „Vodnická pohádka“ v podání souboru „Řimbaba“, konané v přírodních podmínkách naší školní zahrady.

Velkým zážitkem pro zúčastněné děti bylo i sportovně soutěživé odpoledne v tenisovém areálu Vršava.

Po oslavách Dne dětí zakončíme tento školní rok společnou plavbou lodí Morava – „Po proudu se lodí dáme – Baťův kanál prozkoumáme“.

 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám po celý školní rok aktivně pomáhali a se školní družinou spolupracovali – pedagogickému sboru, Sdružení rodičů, školní jídelně i provozním zaměstnancům.

 

O prázdninách si proto užijte bezstarostnou pohodu slunných dnů i dobrodružství, s načerpáním pozitivní energie pro práci v příštím školním roce.

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

Červen ve školní družině

Měsíc červen patří mezi žáky mezi nejpopulárnější měsíc, jak v roce školním, tak kalendářním. Všichni jsou plni očekávání, jaká dobrodružství zažijí o prázdninách. Proto i ve školní družině děti navnadíme a společně se vypravíme

na výlet,  v rámci akce „ Po proudu se lodí dáme, Baťův kanál prozkoumáme“, kde se s dětmi budeme plavit lodí Morava po Baťově kanálu.

Nasajeme prázdninovou atmosféru, šploucháním vln a vůní vody, rozloučíme se a popřejeme si krásné prázdniny a všichni se budeme těšit na shledanou v září.

červen

 

Den dětí

 1. června slaví všechny děti na celém světě svůj svátek.

Naše nejmladší děti ŠD – prvňáčkové, svátek Dne dětí oslaví poprvé ve škole v přírodě – v areálu Kopánky na Lopeníku. Abychom si tento svátek užili i ve školní družině, oslavili jsme ho s předstihem.

Celý poslední květnový týden jsme hovořili o vzniku a významu tohoto svátku, děti individuálně vytvářely s využitím papírových tácků obličeje „dětí všech pletí“, společně jsme si zahráli hru s pravidly „Děti světa“.

V pondělí 30. června se pak všechny děti I. a II. oddělení sešly v atriu, kde si společně určily i přichystaly soutěžní disciplíny: hod na cíl kroužky, slalomová jízda na koloběžkách, „krmení tygra míčky“, společenská hra „Na ztracený hlásek“ a jiné.

Odměnou za účasti i soutěžení byl pro všechny sladký bombónek, a protože byly všechny děti velmi šikovné, byly oceněny zlatou čokoládovou medailí.

Závěrečným pouštěním „bublin štěstí“ jsme ukončili naši oslavu Dne dětí – a teď již hurá za sluníčkem a dobrodružství ve škole v přírodě.

bubliny děti koloběžky 2 koloběžky medaile

VODNICKÁ POHÁDKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti ze školní družiny se již delší dobu těšily na návštěvu divadelní společnosti.

Věděly, že uvidí pohádku z vodnického prostředí. Vyráběly papírové žabky, zdobily hrníčky na „dušičkyˮ a těšily se, že tyto dárky předají hercům.

Ve čtvrtek 12. května do naší školy přijelo divadlo Řimbaba z Plzně. Je to oblíbený divadelní soubor, který hraje představení ve školách v celé republice.

A opravdu herci nezklamali. Předvedli výborný herecký výkon. Pohádka měla spád, zajímavou a napínavou zápletku. Děti se nejen pobavily a poučily, ale také si zahrály v rolích, zazpívaly, zatančily a hlavně se hodně nasmály.

S napětím sledovaly, zda si trochu popletený, ale dobrosrdečný vodník Čepeček najde a zaslouží svoji vodnickou nevěstu.

Všechno dobře dopadlo a celá vodnická rodinka i s novorozeným hastrmanským synkem se rozloučila za potlesku dětí.

Byl to opravdu moc pěkný kulturní zážitek.

Květen ve školní družině

Nastává krásné období roku – rozkvetlý měsíc Máj.

         Plno vůní a teplé slunečné dny nás dovedou k svátku matek. Ve ŠD připravíme maminkám malé dárečky a přání. Poděkujeme za lásku a péči, kterou svým dětem věnují.

         Na druhý květnový týden jsme pro děti připravili představení Přírodního divadla – vodnická pohádka. Vystupují zde herci společně s loutkami. Těšíme se na krásný kulturní zážitek. Chtěli bychom více loutkových představení v dnešní počítačové době.

         Jistě budeme s dětmi mluvit o zvládání agresivního chování, sebeovládání, vzájemné pomoci a toleranci.

         Během dalších dnů se budeme věnovat zlepšení pohybových dovedností v různých sportovních činnostech. Vylepšíme některé své osobní rekordy.

         K historii Zlína patří Filmový festival pro děti a mládež. Můžeme se zúčastnit doprovodných akcí a namalovat si vlastní klapku.

         V posledním týdnu se v odděleních připravíme na oslavu dětského dne. Můžeš vyrobit, napsat nebo namalovat dárek pro svého kamaráda nebo mladšího sourozence. A tak vstoupíme do posledního měsíce školního roku.

Skončil měsíc DUBEN – Měsíc bezpečnosti…

– protože tu máme jaro, nebudeme přeci chodit pěšky, vytáhneme kola, koloběžky…

Bylo však třeba zjistit, jak jsme na tom s pravidly BESIPu.

S radostí jsme tedy ve čtvrtek, 28.4. přivítali v naší školní družině akci organizovanou nadačním fondem Kolečko s projektem BESIPu – „Rozhlédni se !“

Připravili si pro nás zábavnou a interaktivní formou akci o správném chování chodců, cyklistů, či bruslařů na kolečkových bruslích.

Projekt se skládal ze dvou částí – teoretické, se speciálně proškoleným odborníkem na bezpečnost v dopravě, a praktické, která probíhala na šesti stanovištích v  tělocvičně.

Děti naší školní družiny byly rozděleny do tří skupin, a v těchto částech se prostřídaly.

První – teoretická část, dětem na interaktivní tabuli přiblížila modely situací v silničním provozu. Upřesnily si, i prakticky vyzkoušely správné používání autosedačky, význam přilby při cykloturistice, správné umístění reflexní pásky na oblečení, pohledem do „kouzelné bedýnky“ si ověřily, co vidí řidič na silnici.

Ve druhé, praktické části, si na jednotlivých stanovištích připravených v tělocvičně ověřovaly získané poznatky. Za každý, správně splněný úkol, získávaly od asistentů jednotlivé kartičky BESIPu. Závěrem každý, kdo se prokázal všemi šesti kartičkami, získal od vedoucí akce krásnou a praktickou odměnu – tašku BESIPu. Ta obsahovala balónky, reflexní pásku, reflexní vestu a jiné drobné dárečky. Všechny naše děti se velmi snažily, aby úkoly splnily a dárek obdržely. Největší radost prožívaly ty nejmladší, z I. a II. oddělení, které navíc získaly vlastní „řidičské průkazy“. Jednotlivá oddělení pak ještě obdržela diplom BESIPu.

Všechny děti naší školní družiny prožily velmi pěkné dopravní odpoledne, které bylo nejen zábavou, ale hlavně velkým přínosem pro praktické využití v dopravních situacích.

IMG0037A IMG0035A IMG0033A IMG0034A IMG0026A IMG0028A IMG0029A IMG0030A IMG0031A IMG0027A IMG0024A IMG0025A DSCN4634 DSCN4632 DSCN4631

Hajný je lesa pán – zvířátky je milován

Ve čtvrtek 21. dubna se sešly po obědě děti ze všech oddělení družin v átriu na besedě s myslivcem panem Janem Vaculíkem, členem Místního mysliveckého sdružení „Kaménka“.

Počasí nám přálo, bylo slunečno a teplo. Žáci poslouchali vyprávění  o smyslu práce myslivců, o jejich celoroční péči o les a jeho obyvatele, o práci v jejich revíru-honitbě. Zvláště chlapce zajímala brokovnice, kterou myslivec přinesl s sebou. Dozvěděli se zajímavé věci o zacházení s touto lovnou zbraní.

Pan Vaculík ukázal dětem i trofej – parůžek srnce. Dal jim ho k podrobnému prohlédnutí. Dozvěděli se něco z „myslivecké latiny“ – že mají zvířata běhy, slechy, světla – oči, pírko – to že je ocásek. A také, že krvi se říká barva a staré zaječici říkají myslivci babka.

Z vyprávění děti zjistily, že některá zvířata se mohou přemnožit a dělat velké hospodářské škody. A to je pak třeba regulovat jejich populaci. Poznávaly zvířata na obrázcích a dozvídaly se o nich různé zajímavosti. Pan Vaculík vyprávěl o nutnosti starat se o přírodu a chránit ji. To je smysl dobrovolné práce všech myslivců. Zmínil se také o kormoránech, kteří dělají škody rybářům, loví jim velké množství ryb. Děti poděkovaly panu Vaculíkovi obrázky k dané tématice, které v družinách nakreslily. Vyrobily pro něho také papírová zvířátka  a odměnily ho i malým perníkovým lesíkem. Jsme rádi, že mezi nás přišel.

DSCN4622 (1280x960) DSCN4621 (1280x960) DSCN4620 (1280x960) DSCN4619 (1280x960) DSCN4618 (1280x960) DSCN4617 (1280x960) DSCN4616 (1280x960) DSCN4615 (1280x960) DSCN4614 (1280x960)

MĚSÍC DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V měsíci dubnu se tradičně intenzivně zabýváme rozšiřováním znalostí z oblasti ekologie, protože ji považujeme za velmi důležitou součást výchovně vzdělávacího procesu. Připravujeme se na Den Země. Oslavíme ho formou různých aktivit, jako třeba výrobou barevných krabic na třídění odpadu, využití PET lahví a víček pro výtvarné činnosti, aktivní pomocí při úpravě školní zahrady.
Součástí oslav Dne Země je společná akce s názvem „Hajný je lesa pán, zvířátky je milován“. Navštíví nás pan Jan Vaculík, který je členem místní organizace Českého mysliveckého svazu Malenovice a seznámí nás se svým krásným, náročným a velmi užitečným koníčkem – myslivostí. Přijde v mysliveckém oblečení  se svou loveckou zbraní a bude vyprávět o lese, zvěři, práci myslivců a o důležitosti lesa jako ekosystému. Těšíme se na moc zajímavou besedu!
Měsíc duben je také měsícem bezpečnosti silničního provozu. Projekt, ve kterém se zaměříme na bezpečnost dětí v silničním provozu má název „Děti, pozor! Červená! Víme, co to znamená?“ Mimo jiné nás čeká odpoledne na dopravním hřišti s prověřením teorie i praxe BESIPu.

Březen – měsíc knihy a čtenářů

Začátek měsíce března zahájily děti se svými vychovatelkami celodružinovou akcí: „O knihy se zajímáme – protože je rádi máme“.
Do oddělení družinek si děti i vychovatelky přinesly své nejoblíbenější knihy, které ostatním prezentovaly. V komunitním kruhu jsme si povídali o tom, co pro nás kniha znamená, jak často si čteme, zda nám rodiče četli, když jsme byli menší, atd. Naše knížky jsme si vystavili v odděleních, a kdo měl zájem, mohl si s dovolením majitele knihu půjčit a prolistovat. Všechny poznatky o knihách děti uplatnily při hravé individuální výrobě svých „knih“.
Děti se o knihy zajímaly a doufejme, že se v nich probudí i čtenářská vášeň.

 

Karnevalové poděkování

Náš již tradiční, společný karneval ZŠ, sklidil tentokrát velký úspěch. Svědčí o tom nejen velká účast rozličných masek, ale i návštěva rodičů, rodinných příslušníků, hostů i široké veřejnosti. Snad se všichni nechali nalákat tématem „Se zvířátky zatančíme – společně se pobavíme“, které se objevovalo v zastoupení masek, výzdobě ale i netradičním programu se cvičenými králíčky a pejsky. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, nabídka nepřeberného množství dobrot, zajímavé soutěže a pohybové aktivity.

Věříme, že se karneval líbil a všichni se dobře pobavili a strávili příjemné nedělní odpoledne.

Závěrem bych ráda poděkovala za školní družinu  všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i závěrečném úklidu po karnevalu – vychovatelkám ŠD, ochotným učitelům i asistentům, provozním zaměstnancům s panem školníkem, vedoucí i kolektivu školní jídelny, zástupcům sdružení rodičů i ostatním rodičů, kteří ochotně přispěli do tomboly a zapojili se při závěrečném úklidu.

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

MĚSÍC BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Březen je od roku 1955 nazýván Měsícem knihy, proto se i ve školní družině zaměříme s dětmi na téma kniha. Akci jsme nazvali „O knihy se zajímáme, protože je rádi máme“. Děti budou mít možnost představit ostatním jejich oblíbenou knihu. Zaměříme se také na společné i individuální čtení a budeme si s dětmi vyprávět o našich oblíbených knižních hrdinech.

Budeme společně pozorovat změny v jarní přírodě, ve školní zahradě se podíváme na probouzející se sněženky a bledule. S většími dětmi nezapomeneme na témata jako je jarní rovnodennost a připomeneme si první jarní den.

Společně si připomeneme narození Jana Amose Komenského a s jeho narozeninami spojený Den učitelů. Děti budeme motivovat k výrobě přáníček pro své paní učitelky.

Nezapomeneme na svátky jara, Velikonoce. Při společné akci dětí ze všech oddělení: „Rozluštíme otázku, jak si uplést pomlázku“. Děti se podívají na tradiční pletení pomlázek a pokusíme se také pomlázky uplést. Velikonoce si připomeneme i povídáním s dětmi o tradicích spojených s těmito svátky, které nás pomalu přehoupnou k delším dnům a kratším nocím.

 

Svačinky z naší jídelny

Vážení rodiče, připomínáme možnost objednání svačinek pro Vaše děti za pouhých 13 Kč na den. Svačinky připravujeme denně u nás ve školní jídelně z čerstvých a kvalitních surovin. Stačí zavolat na telefonní číslo 775 564 055 do kanceláře ŠJ a vše s Vámi rádi dojednáme. Přihlásit své děti můžete kdykoliv v průběhu měsíce.

Únor ve školní družině

Začátek měsíce února bude ve školní družině v duchu Valentýna. Děti
si budou moci vyrobit přáníčka či srdíčka pro své blízké. Následující dny budou věnovány masopustu, který si děti přiblíží pomocí nejrůznějších činností. Děti z jednotlivých oddělení budou vyrábět valentýnské i karnevalové dekorace. Zahrajeme si také spoustu her a nebude chybět velký karneval, který neodmyslitelně k únoru patří.

V tomto měsíci se děti mohou těšit na společnou akci školní družiny, která nese název Masopustní veselice – legrace je převelice“. V rámci této akce budou děti ve školní družině vyrábět nejrůznější škrabošky z tradičních i méně tradičních materiálů. S těmito škraboškami a jinými maskami si spolu se svými rodiči užijí velkolepý karneval, který pro ně pracovníci školy připravují.
Při tvorbě i při dalších aktivitách, které si pro děti paní vychovatelky přichystají, si poví o tradici masopustu. Toto povídání navodí únorovou atmosféru plnou legrace.

Na společné únorové zážitky plné úsměvů a radosti se těší všechny paní vychovatelky.

Společná akce ŠD „O ptáčky se postaráme – strádat zimou je nenecháme“

výroba jednoduchých i netradičních krmítek, společné sypání ptáčkům

Tak jako vždycky jsme se také tento rok těšili na zimu. Tato zima však na sebe nechala dlouho čekat. Konečně jsme se dočkali a s první sněhovou nadílkou jsme začali stavět sněhuláky, oprášili jsme boby a sněhové lopaty a uspořádali sněhovou válku.

Ale samozřejmě jsme nezapomněli na ptáčky!

 Už na podzim jsme si povídali o tom, že mnoho ptáků, kteří se u nás vyskytují, během podzimu odlétá do oblastí s teplejším podnebím a s dostatkem potravy.  Ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, rádi přijmou pomoc od lidí především za tuhé zimy se silnými mrazy a s vysokou sněhovou pokrývkou. Nejdříve jsme si zjistili, které krmení je pro ptáčky správné a naopak, které potraviny by jim mohly dokonce uškodit. Víme, že do krmítek patří třeba ovesné vločky, strouhaná houska (ne však slaná), semínka slunečnice, prosa, máku, drcená jádra vlašských a lískových oříšků. Ptáčky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky a přepáleným lojem!     

 Nechceme, aby ptáčci v zimě strádali, proto jsme jim hned s prvním sněhem začali sypat krmení do dřevěných krmítek na školní zahradě. Vyrobili jsme také netradiční krmítka pro ptáčky například z kokosových ořechů, z plastové láhve, z kartonových obalů.

Jsme moc zvědaví, které ptačí druhy budou hledat naši pomoc!

DSCN4503 DSCN4505 DSCN4504 DSCN4502 DSCN4500

Důležité: Odhlašování obědů v době nemoci

Připomínáme všem rodičům, zákonným zástupcům žáka, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, odhlásit jim objednané obědy, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Pouze první den nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat za dotovanou cenu, pokud nestihne zákonný zástupce žáka popř. žák sám odhlásit oběd ráno do 8:00.
Školní obědy jsou dotované státem (režijní výdaje, mzdové náklady…), a proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči).
Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již zvýhodnění nevztahuje. Tato informace, zákonná podmínka, je uvedena na přihlášce ke stravování, kterou každý zákonný zástupce žáka na začátku šk. roku podepsal.
Pokud Vaše dítě onemocní a Vy objednané obědy nezrušíte (přes internet, telefonicky, osobně nebo emailem), jsme Vám, rodičům, nuceni objednané a neodhlášené obědy od druhého dne nemoci žáka, i když fakticky nebyly odebrány, ale byly uvařeny, fakturovat za plnou cenu oběda, tj. 56 Kč.
Při kontrole školy ze strany stát. orgánů by v opačném případě bylo konstatováno porušování legislativy školou včetně sankcí, pokut apod. Při kontrolách prováděných školou jsme v tomto smyslu zjistili pochybení, byly zaslány dopisy a vyžadovány příslušné částky. Abychom tomuto předešli, opět připomínáme rodičům povinnost odhlásit obědy při nemoci či jiné nepřítomnosti žáka ve škole.

Z.Kryštofová, ved.šj
Email: krystofova@zsmalenovice.cz,  tel.: 775 564 055

„K betlémům spěcháme – Ježíška tam vítáme“

… a naše nejmladší děti, I. a II. oddělení ŠD spěchaly do MŠ Milíčova a Tř. Svobody, kde byly v předvánočním adventním čase pozvány učitelkami k prohlídce, dětmi vyrobených, betlémů.

Betlém v mateřské škole Milíčova byl prostorový, se zasněženými chaloupkami i postavičkami, dle Ladových obrázků. Vedle něj již zářil ozdobený vánoční stromeček a v koutku pod ním se v košíčku krčily postavičky tří králů, kteří ještě čekali na svůj čas. Celou prohlídku nám zpestřila paní učitelka, která doprovodila hrou na housle koledy, které jsme si společně zazpívaly.

Betlém v MŠ Tř. Svobody byl také zajímavý – ztvárněn malbou na velké plakátové ploše. I zde na nás dýchla voňavá adventní atmosféra.

 

Na vánoce i vánoční prázdniny se všechny naše děti rozcházely s radostným očekáváním dárečků u betlémů, pod stromečky ve svých domovech.

 

Kolektiv vychovatelek ŠD přeje všem dětem i jejich rodičům příjemně strávený čas  vánoční, zdraví, štěstíčko i pohodu po celý rok 2016.

Výsledky společenskovědní soutěže Šprt

   V říjnu a prosinci proběhla na naší škole 2 kola společenskovědní soutěže Šprt pro druhý stupeň. Celkem se zúčastnilo 31 žáků, kteří odpovídali na nejrůznější otázky z oblasti historie, společenských věd či zeměpisu. Mohli přitom využívat internetový vyhledávač.
Nejlépe si vedla Klára Fialová ze třídy 7. A a stala se vítězkou za 1. pololetí. V těsném závěsu skončili žáci 9. A – Agáta Doležalová, Aneta Večeřová, Jan Holík, Vojtěch Vičík a žák 8. A Petr Přikryl.
Všem soutěžícím děkuji za účast. Příští pololetí pokračuje soutěž dalšími koly.

Mgr. Tomáš Juříček 

Soutěžíme v angličtině

   Ve středu 16.12. 2015 si naši žáci zasoutěžili a vyzkoušeli si své jazykové schopnosti v poslechové soutěži,
která proběhla ve dvou kategoriích – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Celkem se zúčastnilo 21 žáků s těmito
výsledky:

I. kategorie:
1. místo – Patrik Mokráš 6. A
2. místo – Leo Beywasser 6. A
3. místo – Viktor Vidlář 6. A

II. kategorie:
1. místo – Markéta Dohnálková – 9. A
2. místo – Petr Balga – 9. A
3. místo – Matěj Kršák – 8. B

Ing. Eva Doležalová

9. ročník navštívil Okresní soud ve Zlíně

V úterý 1. prosince a ve středu 3. prosince 2015 navštívily postupně třídy IX. A a IX. B budovu Okresního soudu ve Zlíně. Během poutavě připravené přednášky se žáci dozvěděli řadu informací o fungování Probační a mediační služby či samotného soudu. V následné debatě se zase poučili o právech a povinnostech, jež se týkají zejména těch, kterým již bylo 15 let. Na samotný závěr si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet soudní přelíčení a vtělit se tak do rolí soudců, obhájců, obžalovaných či svědků.

Mgr. Tomáš Juříček

Mikulášský perníček – osladí nám jazýček

V týdnu před svátkem Mikuláše se družinkami a školou linula vůně, která dráždila naše jazýčky.

Paní vychovatelka Dana Ševčíková si pro děti připravila šest kilogramů perníkového těsta. Ve cvičné kuchyňce školy si připravila vše, co bude potřeba k tomu, aby z těsta upekla krásně zdobené, chutné a voňavé perníčky. Nejdříve si připravila těsto, které rozválela. Děti pomohly vykrajovat různé tvary, které paní vychovatelka dávala do trouby péct. Po vychladnutí děti perníčky potřely vajíčkem. Druhý den dostaly pytlíčky s polevou a perníčky zdobily. Zdobení jim šlo úplně krásně – najednou byla kuchyňka plná sněhuláčků, hvězdiček, zvonečků, rybiček a dalších roztomile zdobených perníčků. Další den, po zaschnutí polevy, si děti své vyrobené a vyzdobené perníčky mohly sníst. Mňam, ty ale byly dobré…

„Halloween je svátek duchů, přinese nám spoustu vzruchů“

… a také hodně vzruchů přinesl do všech oddělení naší školní družiny, kde se všechny děti po celý týden aktivně zapojovaly do příprav na Halloween.

Vyráběly halloweenské dekorace, zápichy, záložky, lucerničky i strašidelné masky.

Nejstarší děti s pomocí vychovatelky vydlabaly a vyřezaly velkou halloweenskou dýni, kterou stačilo již jen rozsvítit.

A protože – „když Halloween přichází – šero i tma ho provází“ nechybělo ani vyprávění a předčítání strašidelných příběhů a pověstí při blikající dýni.

Největší zážitek pak měli naši prvňáčkové, kteří si z domova přinesli strašidelné  masky nebo využili škrabošky vyrobené ve školní družině.

V atriu potom probíhal velký halloweenský rej, při kterém nechyběl slalom na  koloběžkách mezi dýněmi a různé soutěže.

Tak jsme se všichni pobavili, s Halloweenem rozloučili, a teď už nás čeká adventní těšení.

 

Carmina bona rozezpívala Hostýn

V pondělí 2. listopadu nás autobus vyzvedl u školy a přivezl na poutní místo Hostýn. Hlavním úkolem soustředění bylo zdokonalení vybraného repertoáru pro podzimní a zimní koncerty, které Carminu bonu čekají. Po ubytování v poutních domech jsme se ihned pustili do práce.

Pilný nácvik písní byl prokládán procvičováním matematiky pod dohledem paní učitelky Pavlíčkové. O sportovní vyžití se postaral pan učitel Juříček, který nás vzal na procházku ke zřícenině hradu Skalný. Nejvíce času a energie nám ale věnovala paní učitelka Kozárková, která s námi prohlubovala naše pěvecké i rytmické dovednosti. Melodie známých i neznámých písní zněly do večerních hodin, kdy naše hlasivky byly „zachráněny“ volnějším večerním programem a diskotékou.

Ráno nás všechny do nového dne přivítaly kostelní zvony a my jsme byli připraveni na generální zkoušku před závěrečným vystoupením. Atmosféra kostela nás nadchla a do zpěvu jsme dali všechno, abychom paní učitelce Kozárkové dokázali, že se s námi netrápila zbytečně. Za odměnu pro nás byly na oběd připraveny sladké knedlíky s meruňkami, kterých snědl nejvíc pan učitel, i když kluci bojovali statečně.

Před odpoledním vystoupením nechybělo focení v barevných pelerínách a nervozita už se stupňovala. Delegace z Turecka a Velké Británie však byla milým publikem, strach jsme tedy hodili za hlavu a vystoupení si užili.

Soustředění se vydařilo a s prosluněným Hostýnem jsme se loučili neradi, i když na večeři od maminky se těšil jistě každý! 

Mgr. Lucie Mudráková

 

Listopad ve školní družině

„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora…“ Známá píseň, navozující listopadovou atmosféru, charakteristickou žloutnutím listí, které pak následně pomalu poletuje směrem k zemi. V tomto duchu bude i tento měsíc ve školní družině. Děti si s paní vychovatelkami budou malovat, zdobit a sbírat listy, ze kterých pak vytvoří podzimní dekorace. Zahrajeme si spoustu her a také nebude chybět společná akce všech oddělení školní družiny. Dohromady také budeme sledovat draky, kteří poletují v mracích. Kdo bude chtít, může si i nějakého toho krasavce dráčka Mráčka vyrobit sám, popřípadě pomáhat kamarádům při práci ve skupině.

V tomto měsíci se děti mohou těšit na společnou akci školní družiny, která nese název „Halloween je svátek duchů – přinese nám spoustu vzruchu“. V rámci této akce budou děti dlabat dýně, jež následně rozsvítíme. Zažijeme při tom spoustu legrace a nebude chybět trocha napětí spojená s tajemnem a záhadami. Při četbě a vyprávění strašidelných příběhů si pak děti mohou vyrobit strašidýlka, která doplní strašidelnou atmosféru.

Na společné listopadové zážitky opředené tajemstvím, záhadami a podzimním listí se těší všechny paní vychovatelky.

 

 

Bílý kouř podzimního ohýnku – přinesl před prázdninami vzpomínku…

V měsíci říjnu jsme se s celou družinou sešli ve školní zahradě, kde se poslední den před podzimními prázdninami uskutečnila akce s názvem „ Vůně bramborového ohýnku-přivane poslední prázdninovou vzpomínku“. 

Ve všech odděleních jsme s dětmi zavzpomínaly na teplé letní dny a prázdninovou pohodu a poslechly jsme si plány na prázdniny podzimní.

Odpoledne jsme se sešly ve školní zahradě, kde jsme s většími dětmi nachystaly ohniště a zapálily ohýnek. Děti si přinesly na opékání proti původnímu plánu jablíčka, jelikož všichni spěchaly domů, užít si podzimního volna. Za příznivého počasí a vůně pečených jablíček jsme si společně zazpívaly píseň „Červená se line záře“. Příjemná atmosféra a vůně ohýnku nás naladily k jistě příjemným podzimním dnům.

Návštěva dětí z mateřské školy ve školní družině

Ve středu 21. 10. 2015 navštívily děti z Mateřské školy Milíčova Zlín naši školu. Budoucí „prvňáčci“  se mohly seznámit s prostředím školy i školní družiny.

 Počasí nám přálo, proto mohl zábavný program proběhnout na školním hřišti. Paní vychovatelky připravily pro děti spoustu zábavných a naučných aktivit a her.

Nejdříve děti z družiny zazpívaly svým kamarádům z mateřské školy píseň „Vyleť, draku“, předvedly malou dramatizaci s názvem „ Dračí zuby“. Všechny děti si společně zazpívaly píseň „Vyletěl si pyšný drak“.

Potom jsme zkoušeli pouštět papírového draka, ten nám ale nevzlétl. Asi scházel ten správný podzimní vítr!  Alespoň se děti s drakem proběhly kolem hřiště.

A přišel čas na soutěže a hry.

Děti si vyzkoušely házení šišek na cíl i do dálky, projely na koloběžkách slalomovou dráhu, prolézaly „pavoučí sítí“ z provázků, sbíraly papírová jablíčka i hrušky, překonávaly překážkovou dráhu.  Na závěr se děti rozběhly za velkými barevnými bublinami! To bylo smíchu a radosti!

Děti z mateřské školy dostaly od školáků malé papírové dráčky.

Těšíme se na další společné setkání!   

 

 

Společná akce ŠD – turnaj v pétanque

„Turnaj v pétanque si dáme – vzájemně se poznáváme.“ Právě tak byla nazvaná zářijová společná akce školní družiny. Dříve než proběhl turnaj mezi vítězi všech oddělení, uskutečnily se menší soutěže v rámci každého oddělení. Děti se naučily pravidla nové hry pétanque, osvojily si zásady fair play, vzájemně se seznámily a prožily spoustu legrace. Děti se do hry zapojily s nadšením. V průběhu pobytu venku soutěžily, navzájem si fandily
a ti nejlepší sklízeli i potlesk.
Když nastal den velkého turnaje, vítězi každého oddělení se sešli na školním hřišti. Všechny děti, které navštěvují školní družinu, fandily a držely palce.
Akce se uskutečnila poslední zářijový týden. Hra začala vhozením „jacka“ do dáli. Následovalo rozdělení pořadí hodu. Některé takticky vhozené koule, oddálily od vítězství jiné. Každý hráč byl maximálně soustředěn a snažil se vyhrát.
Nakonec po náročném turnaji, vyhrál žák první třídy, Daniel Kozárek. Na druhém místě
se umístil žák čtvrté třídy, Martin Kuba a bronzovou medaili získala žákyně první třídy Veronika Novotná. Výherci získali medaile a diplom. Samozřejmě i ti, kteří se neumístili
na prvním až třetím místě, si domů odnesli odměnu. Ta byla vyrobena dětmi z VI. oddělení. Jednalo se o drobnou cenu útěchy těm, kterým štěstí zrovna nepřálo.
Turnaj se vydařil a už se moc těšíme na další společné akce.

Turnaj v pétanque
petanque 14 petanque 13 petanque 12 petanque 11 petanque 10 petanque 9 petanque 8 petanque 7 petanque 6 petanque 5 petanque 4 petanque 3 petanque 2

Září ve školní družině

Září, září, na léto jde stáří, švestky se modrají, jablka sládnou, podzim jde po kraji, rybníky chladnou a žáci ve slohové práci píší, jak nám ptáci mizí nad hlavou… Tahle píseň od Zdeňka Svěráka navozuje podzimní náladu. A jakou náladu si navodíme v družinkách? Kdo z dětí nebo paní vychovatelek by chtěl pošmournou, podzimní? Ptala jsem se každého, koho jsem ve škole potkala a tak prý nikdo J.

Paní vychovatelky si totiž pro děti připravily společnou akci všech oddělení, která má název: „Turnaj v pétanque si dáme – vzájemně se poznáváme“. Tímto turnajem se společně seznámí děti s vychovatelkami všech oddělení při pohybové aktivitě s uplatněním pravidel nové hry. Budeme rozvíjet zdravé soutěžení.

A to samozřejmě není všechno. Společně prožijeme zajímavý rok, plný cenných informací, potřebných vědomostí, překvapení i dobrodružství a nebude chybět ani legrace.

Pěkný nový školní rok a hezkou zábavu přejí všem dětem vychovatelky.

 

 

Sběr papíru ve školním roce 2015/2016

Vážení rodiče a žáci, sběr papíru se v tomto školním roce uskuteční v následujících termínech, vždy od 15 do 17 hod.:

Září: 8. a 9.                                           Únor: 9. a 10.                                         
Říjen: 13. a 14.                                    Březen: 8. a 9.
Listopad: 10. a 11.                             Duben: 12. a 13.
Prosinec: 8. a 9.                                  Květen: 10. a 11.
Leden: 12. a 13.                                   Červen: 7. a 8.                 

 

 

Školní družina ve školním roce 2015/2016

„Na jih stěhovaví ptáci letí – a škola zase přivítá děti ….“

Také naše školní družina přivítá všechny děti, které se už určitě těší na své kamarády, ale hlavně přivítá děti nové – prvňáčky.

V letošním školním roce zahájíme svou činnost při velkém počtu dětí – tj. 180. Ty budou rozděleny do šesti kmenových oddělení – od první až do páté třídy. Při této maximální kapacitě nově otevíráme další, šesté oddělení, což nás samozřejmě těší, že je o naši školní družinu tak velký zájem.

Provoz školní družiny začíná denně od 6.00 hodin a scházíme se nejpozději do 7.30 hod. Ukončení provozu školní družiny je v 16.30 hodin. Během pobytu ve školní družině děti dodržují daný řád školní družiny. Ve všech odděleních se o děti budou starat a pracovat s nimi odborně kvalifikované vychovatelky, které tak budou děti i rodiče oslovovat. Vychovatelky při své práci vycházejí z promyšleného Školského vzdělávacího programu (ŠVP) pro ŠD, nenásilnou a zábavnou formou budou u dětí rozvíjet poznatky z vyučování, zdokonalovat děti v sociálních dovednostech, učit je žít a spolupracovat s ostatními, být vstřícní a empatičtí, tolerovat odlišnosti. Nejnovější trendy již nepočítají s tím, že vychovatelé budou děti bavit, proto si společně sestavujeme program práce, vytváříme zajímavé projekty a určujeme si rozmanité činnosti. Zejména mladší děti mohou ke svým hrám aktivně využívat vkusně zařízené hrací kouty ve svých hernách, kde mají k dispozici i tvořivé hračky a společenské hry. Všechny děti rovněž rády recitují, zpívají, výtvarně se projevují, tvoří z přírodních i netradičních materiálů a společně mohou využívat vybavení audiovizuálními pomůckami a počítači. I po tomto bohatém programu zůstává čas na individuální i společné hry, na odpočinek. Školní družina dětem slouží i jako zázemí při odcházení do jednotlivých kroužků a individuální výuky hry na nástroj.

Pro odreagování po organizovaném vyučování je nesmírně důležitý pohyb s otužováním dětského organismu. I zde máme neomezené možnosti využití – atrium s vévodícím bazénkem, školní zahradu se vzrostlými stromy, malé hřiště s posilovacími outdoorovými prvky, nově moderně vybavené velké hřiště i dětská hřiště na sídlišti. Při nepříznivém počasí můžeme využívat moderní tělocvičnu i hrací plochy na kobercích v jednotlivých částech školy.

Během celého školního roku připravují vychovatelky ŠD pro děti zajímavé společné akce, o kterých vás budeme pravidelně informovat na informativní tabuli ŠD při vstupu do vestibulu I. stupně, a na webových stránkách ŠD, včetně fotodokumentace.

Přestože jsou pro rodiče i děti hlavní prioritou známky ve škole, hovořte s dětmi i o volném čase ve školní družině – jaké zde mají děti kamarády, co prožily, co vytvořily, či co nového se naučily.

V závěru chci dětem – zejména novým prvňáčkům i jejich rodičům – popřát úspěšné vykročení do tohoto školního roku, hodně úspěchů, optimismu i radostných chvil ve školní družině.

Na vzájemnou komunikaci i spolupráci se těší všechny vychovatelky.

 

Ilona Jirků

vedoucí vychovatelka

Po stopách Lukovských pověstí

V pondělí 8. června se nejmladší děti vypravily „Po stopách lukovských pověstí“. Pohodlný autobus nás za chvíli dovezl do obce Lukov, kde jsme se pěšky vydali hledat „kešky“ a prohlédnout si hrad, Králky a další místa známá z knihy lukovských pověstí, kterou si rádi v družině čteme. Po namáhavém stoupání jsme si odpočinuli v krásném altánku, a hned jsme „odlovili“ první kešku. Posilněni tímto nálezem jsme se vydali k hradu. K našemu překvapení byla brána otevřena, tak jsme si prohlédli hrad a po krátkém občerstvení jsme se vydali na samotu Prádla. Zde jsme našli druhou kešku a již nás nohy nesly na skalní útvar Králky. Po společném fotografování jsme se vydali k autobusu. Chvíle do odjezdu jsme ještě využili k návštěvě chaty paní vychovatelky. Zde jsme si prohlédli čertův kámen, kluci si chvíli zahráli fotbal a děvčata si pochutnala na lesních jahodách. Cesta domů nám rychle ubíhala, a vůbec nám nevadilo zpoždění zaviněné dopravní zácpou.

20150615_140433 20150615_141317 20150615_145156 20150615_145233 20150615_150216 DSCN3961 DSCN3962 DSCN3963 DSCN3965 DSCN3966 DSCN3967 – kopie DSCN3970 DSCN3971 DSCN3974 DSCN3975 DSCN3976 DSCN3978 DSCN3979

K poctě Adolfu Bornovi se přidala i naše škola

Kdo by neznal  správňáckou dvojku Macha a Šebestovou, jejich kouzelné sluchátko a chlupatého Jonatána, chytrou opici Žofku a další pohádkové postavičky Adolfa Borna.

Naše škola měla tu čest zúčastnit se doprovodné akce 55. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež s názvem „Oči Adolfa Borna“ a ozdobit tak část opravené zdi ve Svitu Zlín. Mohli jsme si vybrat z obrázků zvířat či postaviček tohoto našeho významného výtvarníka, který letos oslaví 85. narozeniny.  Český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a režisér byl čestným hostem letošního ročníku festivalu. Naši žáci tak vzali do rukou barvy a pustili se do práce. Vyzdobili obyčejnou zeď ve Zlíně pohledy pohádkových postaviček a rozzářili nejedny dětské oči.

„Malujte tak, jak to cítíte,“ řekl Radek Mihal. „Právě jejich vnímání a typické dětské zpracování dává postavičkám správné kouzlo.“ Můžete tak vidět nevšední Šebestovou v podání našich žáků. Drželi jsme se předlohy, ale každý žák do obrázku vnesl trochu své osobnosti.  Měli jsme ztvárnit i chytrého Macha, kterému jsme záměrně nedomalovali jedno oko. Tuto poslední tečku namaluje až výtvarník Adolf Born dne 3. června, kdy mu na festivalu byla slavnostně předáno Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež.

Autorem tohoto grafického konceptu je malíř a grafik Zdeněk Macháček a se samotnou realizací našim žákům sedmého ročníku pomáhal malíř a streetartista Radek Mihal.

Čím je Šebestová nevšední, zjistíte, když se pojedete podívat na naše díla do Zlína.

 IMG_4406           IMG_4374

 

 

červen

„Ve škole nám ještě zvoní, školní rok však slzy roní……“

Děti se však usmívají jako sluníčka, stále víc. Jsou totiž před námi vytoužené prázdniny a s nimi spojena různá očekávání a dobrodružství.

Je tu ale ještě první letní měsíc – ČERVEN – který přivítáme recitací stejnojmenné básně.

Potom přichází významný Den dětí, který společně oslavíme při soutěžích a pohybových aktivitách v atriu i na školním hřišti.

V  přírodě ještě zůstaneme a budeme ji vnímat všemi smysly. To se odrazí v básních, písních, kresbě i v kreativním tvoření. V přiměřené míře budeme využívat sluníčka k otužování dětských organismů.

Ve školní družině je velmi oblíbená četba „Lukovských pověstí“.

Kdo pověstem nevěří – v Lukově je prověří“ – a to na našem společném výletě do Lukova, s putováním po naučné stezce, spojené s hledáním „kešek“

 

A již přijde opravdu poslední týden ve školní družině.

Společně zhodnotíme celý školní rok, snad bude i nějaká sladkost, dostaneme  očekávané vysvědčení a pak již …..HURÁ NA PRÁZDNINY !

 

Paní vychovatelky přejí dětem i jejich rodičům hodně slunných prázdninových dnů, zážitků a hlavně zasloužený odpočinek.

Odpoledne na dětském dopravním hřišti v Malenovicích

Všichni jistě víme, že měsíc duben je měsícem spojeným s bezpečností. Ani letos tomu nebylo jinak. Proto jsme se zúčastnili společné družinové akce, kterou jsme si nazvali „Na dopravním hřišti – na kolech to sviští“
Velmi jsme se těšili na návštěvu, pro některé úplně první, dětského dopravního hřiště, kde jsme si mohli prověřit znalosti BESIPu. Starší žáci se vydali na návštěvu již v pátek 24.4. a mladší žáci si vše vyzkoušeli ve středu 29.4. Obě skupinky si však nezapomněly s sebou vzít pití, pláštěnku, vhodnou obuv, sportovní oblečení a především přilbu.
Na úvod nás přivítal pan instruktor Martin Dřevojánek, který nás seznámil se základními bezpečnostními pravidly pro chodce a cyklisty, významem signálních světel na semaforu a především upozornil na důležitost bezpečné jízdy.
Poté si již žáci rozdělili role — stali se policistou, cyklistou, chodcem i řidičem malých formulí. Při jízdě využívali získané poznatky ze školní družiny, prvouky i z vlastních zkušeností. V jednotlivých rolích se samozřejmě žáci střídali, avšak čas byl neúprosný. Sotva jsme přišli a rozjeli se na různých dopravních prostředcích, už jsme museli uklízet. Ale tak moc se nám nechtělo.
Prožili jsme však příjemné odpoledne se všemi kamarády bez zranění. Děti se obohatily nejen o teoretické, ale i praktické dovednosti. Odměnou jim pak zůstaly zážitky a zkušenosti z celého odpoledne.
Tak brzy opět na dopravním hřišti, kde to na kolech s přilbou sviští!

 

 

 

 

Zimní olympiáda

Ve čtvrtek 29. ledna se děti všech oddělení zúčastnily společné akce – „Protáhne nám záda-zimní olympiáda“.

Počasí nám přálo a dětem přichystalo nadílku sněhu.

Již na začátku týdne děti stavěly sněhuláky a sněhové bunkry.

Ve sportovním klání spolu soupeřila oddělení v několika disciplínách.

Slalom bez lyží – s papírovou krabicí na hlavě vyžadoval udržování rovnováhy. Hra „koulovaná“ prověřila postřeh a taktiku. Střelbou na cíl sněhovou koulí děti dokázaly přesnost míření a odhad vzdálenosti. Nájezdy a trestné střílení ukázaly hokejové zdatnosti. Běh se zátěží (děti se tahaly na lopatě) prokázal rychlost a zdatnost soutěžících. Všechny děti byly odměněny malou sladkostí. Další oceňování proběhlo v jednotlivých družinách. Naše olympiáda byla malým příspěvkem k pohybové aktivitě dětí.

DSCN3705 DSCN3709 DSCN3710 DSCN3713 DSCN3721 DSCN3726

 

Únor ve školní družině

Únor měsíc karnevalu, radosti i smíchu, k tanci vyzval král i šašek pohádkovou vílu…

„Loutky u nás přivítáme – za pohádku zatleskáme“ – pro naše děti chystáme představení loutkové scény z Uherského Hradiště.

„Vlasy – koruna krásy – přiblíží i starodávné časy“ – děti předvedou svoji kreativitu ve tvoření účesů, za niž budou vyhodnoceny.

Naše školní hřiště pokryly sněhové vločky a pokud nám neroztají, budeme i nadále sníh využívat k naším odpoledním hrám a tvoření.

únor

 

 

Ředitelství a kontakt na zařízení – první sloupec

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D.
Ředitelka školy
Tel: +420 774 106 119
E-mail: jancikova@zsmalenovice.cz
ID datové schránky: ia4muq4

 

Emailové kontakty

Vedení školy PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D. – ředitelka jancikova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Vladislava Švehlíková  – statutární zástupkyně ředitelky svehlikova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Jana Mačková – zástupkyně ředitelky pro I. stupeň mackova@zsmalenovice.cz
Ekonomka školy Ing. Jana Hradilová hradilova@zsmalenovice.cz
Kancelář Ing. Monika Žůrková zsmalsvob@zsmalenovice.cz
    zurkova@zsmalenovice.cz
 
Učitelé Mgr. Klára Bartoníková bartonikova@zsmalenovice.cz
  Ing. Věra Benkovičová benkovicova@zsmalenovice.cz
  Irena Bělíková belikova@zsmalenovice.cz
  Ing. Eva Doležalová dolezalova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Andrea Hobzová hobzova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Pavlína Horsáková horsakova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Zuzana Hynčicová hyncicovaz@zsmalenovice.cz
  Mgr. Lucie Juříčková jurickova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Iva Kopecká kopecka@zsmalenovice.cz
  Mgr. Eliška Kořenková korenkova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Dana Kozárková kozarkova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Markéta Krotká krotka@zsmalenovice.cz
  Vladimíra Lagová lagova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Martina Lišková liskova@zsmalenovice.cz
  Vojtěch Najman najman@zsmalenovice.cz
  Mgr. Marie Oškerová oskerova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Aneta Ovesná ovesna@zsmalenovice.cz
  Alžběta Peštuková pestukova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Gabriela Pippalová pippalova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Michaela Pokorná pokorna@zsmalenovice.cz
  Mgr. Zuzana Popelková popelkova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Libuše Přílučíková prilucikova@zsmalenovice.cz
  PaedDr. Ludmila Stojaníková stojanikova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Lenka Surovíková surovikova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Hana Svobodová svobodova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Jana Svozilová svozilova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Kateřina Tylečková tyleckova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Hana Volná volna@zsmalenovice.cz
     
 Asistenti Božena Andelková andelkova@zsmalenovice.cz
  Mgr. Tamara Blažková blazkova@zsmalenovice.cz
  Jana Krystýnková krystynkova@zsmalenovice.cz
  Alena Machalová machalova@zsmalenovice.cz
  Erika Salkim salkim@zsmalenovice.cz
  Mgr. Jiří Velčovský velcovsky@zsmalenovice.cz
  Mgr. Iveta Viceníková vicenikova@zsmalenovice.cz
     
 Psycholog Mgr. Barbora Synková  psycholog@zsmalenovice.cz
     
Speciální pedagog Mgr. Andrea Novosadová novosadova@zsmalenovice.cz
     
Družina Ing. Jana Kafková – vedoucí vychovatelka kafkova@zsmalenovice.cz
  Eliška Garlíková, DiS. garlikova@zsmalenovice.cz
  Erika Salkim salkim@zsmalenovice.cz
  Mgr. Jiří Velčovský velcovsky@zsmalenovice.cz
  Mgr. Iveta Viceníková vicenikova@zsmalenovice.cz
  Markéta Zápecová, DiS. zapecova@zsmalenovice.cz
 
Vedoucí jídelny Marcela Bartončíková jidelna@zsmalenovice.cz
 

Vedení školy

Ředitelka školy:
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D.

Statutární zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Vladislava Švehlíková
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň:
Mgr. Jana Mačková

Adresa:
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.
tř. Svobody 868, Malenovice
763 02 Zlín

IČ: 710 08 110
IZO: 600114007
E-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz 
Telefon: 577 104 411, 774 716 119
ID datové schránky: ia4muq4

Omluvenky