Archiv autora: Eliška Kořenková

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

Vážení rodiče,
do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.
Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 ve výši 600 Kč.

Číslo účtu: 30189-1422344369/0800
částka: 600 Kč
Do zprávy příjmence uveďte, prosím, celé jméno dítěte a třídu.

Je možné uhradit „družinkovné“ na celý školní rok najednou – tj. 1 500 Kč

Ing. J. Kafková, vedoucí vychovatelka

Organizace prvního týdne šk. roku 2019/2020

Pondělí 2. 9.
Žáky 1. třídy přivítáme v 7:30 před vstupem do pavilonu I. stupně a odvedeme je do tříd. Na slavnostní zahájení školní docházky zveme rodiče a rodinné příslušníky prvňáčků.
Ostatní žáci budou vstupovat do budovy od 7:40. Žáci si vezmou přezůvky, psací potřeby a zámek k šatně, výuka končí v 9:00. Již první den mohou jít žáci na oběd a do školní družiny.

Srdečně Vás zveme jako každý školní rok na Burzu zájmových kroužku ASTRA, která proběhne ve školní jídelně v čase od 13:00 do 15:00.

Úterý 3. 9.
Třídnické hodiny – žáci si přinesou – psací potřeby, aktovku. Budeme vypisovat ŽK, seznámíme se školním řádem, probereme pravidla pro bezpečnost (BOZ) a  budeme se věnovat dalším třídnickým záležitostem.
Ukončení vyučování 2. stupně ve 12:35 hodin, I. stupně do 11:40.

Od středy 4. 9.  je vyučování dle rozvrhu.

Svačiny se vydávají od čtvrtka 5. 9. 2019.

Odpolední vyučování je v týdnu od 2. 9. do 6. 9. zrušeno.

Sportovní den pro žáky 2. stupně byl napínavý od začátku do konce

Po dvou letech mohli žáci poměřit svou výkonnost, vytrvalost, sílu a rychlost v atletických závodech, které se konaly v pátek 21. června na školním hřišti a nadchly závodníky i jejich fanoušky.
Do atletických disciplín byli vybráni závodníci z jednotlivých tříd, kteří závodili v těchto disciplínách: 60 m překážek, vrh koulí, skok do dálky, štafeta 4×100 m, běh 800 m, běh 200 m. Díky patří žákům 9. ročníku, kteří obsluhovali hudební mixážní pult a měřili výkony závodníků. Svoji práci zvládli na výbornou.

Kompletní výsledky všech disciplín: Výsledky sportovní den II. stupeň

Odměny pro žáky věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Mgr. Michaela Pokorná

Olympiáda netradičních her a disciplín naše žáky nadchla

V úterý 25. června více než 200 dětí z 1. stupně změřilo svoje síly v olympiádě netradičních her a disciplín. Školní hřiště se proměnilo v závodní terén s 12 stanovišti, která děti obíhaly s kartičkou.
Nejdříve si však společně zatančily zumbu s paní učitelkou Sovjákovou. Poté se rozběhly na stanoviště plnit úkoly. Jsme rádi, že si děti mohly vyzkoušet chůzi po slackline a stříkání hasičskou hadicí na cíl. Nejvíce času s radostí trávily u vodní střelnice, protože zde voda občas stříkala do vzduchu i na děti. Na všech stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku, kteří se naposled aktivně zapojili do školní akce. Také se celé dopoledne starali o hudební mixážní pult. Tímto jim děkujeme za jejich obětavou pomoc.
Velké díky také patří všem paním učitelkám, které pomáhaly s přípravou této sportovní akce a dohlížely na děti a jejich bezpečnost.
Chtěli bychom pochválit všechny žáky 1. stupně za to, že tento den sportem opravdu „žili“ a zapojili se v nejvyšší možné míře. Úžasná atmosféra byla umocněna slunečným počasím a příjemnou hudbou.

Nakonec bychom rádi poděkovali Sdružení rodičů, které věnovalo odměny pro děti.

                                                        Mgr. Michaela Pokorná

Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku

V rámci sportovního dne 25. června měli žáci 4. a 5. tříd naší školy možnost se zúčastnit školního turnaje ve florbalu. Po přihlášení 6 týmů byl turnaj odehrán kombinací „všichni proti všem“.
Ani v jednom utkání nebylo potřeba odpískat nic, co by vedlo hráče na trestnou lavici. Celý školní turnaj se nesl v duchu fair play, za což patří velké díky i žákům 9. ročníku, kteří dohlíželi na hladký průběh hry. I v tomto turnaji jsme se samozřejmě dočkali vítězů a poražených:
1.    místo – třída V.A ( 15 bodů)
2.    místo – třída V.B (10 bodů)
3.    místo – třída V.B – erin (7 bodů)
4.    místo – třída IV.A  (6 bodů)
5.    místo – třída IV.C – erin (6 bodů)
6.    místo – třída IV.A – holky (0 bodů)

Všichni žáci dostali sladkou odměnu, kterou věnovalo Sdružení rodičů.

Mgr. Hana Volná

 

 

 

 

Stříbrný věnec 2019

Už 49 let jsou ve Zlíně pořádány plavecké závody třetích tříd základních škol. Soutěží v nich žáci zlínských i mimozlínských škol. Každá třetí třída z našeho okresu má možnost vyslat tři dívky a tři chlapce do závodů jednotlivců (znak, prsa a kraul) a pak tým do společné štafety. Ve finále je hodnocena nejlepší třída – to je ta, která nasbírá nejvíce bodů v celkovém hodnocení disciplín jednotlivců (kromě štafet).
Ve čtvrtek 20. června se do tohoto tradičního zápolení zapojily i tří dívky z 3.A-E. A nevedly si vůbec špatně – Veronika Velčovská (znak) a Beáta Nedvědová (kraul) získaly mezi zlínskými konkurentkami stříbro, Andrea Jarošová (prsa) přemožitelku nenašla a vybojovala cenné zlato. Ve štafetě pak naše děvčata zaostala jen za třídou ze sportovky, takže nás jejich společné stříbro těší o to víc. Nejcennějším úspěchem je to, že ve třech dokázaly získat více bodů než jiné týmy v šesti lidech a obsadily druhé místo mezi týmy zlínských škol.
K vynikajícím výkonům děvčatům samozřejmě gratulujeme. Ale kdybyste seděli mezi diváky tohoto závodu, více než zaplavané časy a získané medaile by vás potěšilo to, jak si děvčata celou soutěž užívala, jak si vzájemně fandila a jak se opravdu soustředila na štafetu tak, ,,abych to holkám nepokazila, aby se za mě nemusely stydět‘‘.
Holky, za své výkony se opravdu stydět nemusíte!

Mgr. Jiří Velčovský

 

Toulky Prahou

Právě tak se nazývá druhý projekt, na kterém pracovali žáci třídy IV. B. V týdnu od 17. – 21. června probíhaly závěrečné výstupy. Žáci z prvního stupně i rodiče žáků, kteří se na výstupy přišli podívat, procházeli s cestovkou „Bleskovkou“ historicky zajímavá místa Prahy. Postupně navštívili Václavské náměstí, Staré Město, Josefov, Karlův most, Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad. Průvodci cestovní kanceláře je vždy seznámili s historií daného místa a žáci přidali i zdramatizovanou pověst. Součástí byly i písně skupiny Šlapeto (My jsme ti Pražáci, Bramborová placka, Ručičky nebojte se).
Věříme, že jsme všechny účastníky naladili na prázdniny. Až budou žáci s rodiči procházet Prahou, třeba si naše informace vybaví. Pěkné prázdniny všem přejí žáci třídy IV. B a pan asistent Mgr. Jiří Velčovský.

                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Budapešť – dunajská perla

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dějepisné exkurze, tentokrát byla naším cílem Budapešť, hlavní město Maďarska.  Vyjížděli jsme velmi brzy ráno, už v 4.30, protože náš cíl byl dosti vzdálený. Po příjezdu autobusu se všichni nedočkavci pohodlně usadili a vyrazili jsme směr Bratislava, Rusovce a vysněná Budapešť. V klimatizovaném autobusu jsme se dověděli mnoho poznatků z historie Maďarska. Některé údaje nám byly známy, protože naši předkové bývali obyvateli Rakousko – Uherska, s jinými jsme se seznámili.
V Budapešti jsme nejprve navštívili část Budín a zúčastnili jsme se komentované prohlídky středověké části města. To znamená, že jsme si prohlédli Královský palác, kde jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu střídání stráží, Prezidentský palác, Matyášovu fontánu, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty a sochu sv. Štěpána.

Po občerstvení zmrzlinou z hotelu Hillton jsme pokračovali do části Pešť, kde pokračovala komentovaná prohlídka památek z 19. století – Náměstí hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, kterému jsme pohladili brko (pero na psaní), abychom lépe uměli matematiku. Velkou senzací byla kopie Vajdahunyádského hradu. I když bylo teplo, povíval vlahý větřík, takže celá prohlídka nebyla pro nás únavná. Závěrem jsme ještě obdivovali chrám svatého Štěpána, v němž je uložena relikvie – předloktí svatého Štěpána. Naše putování jsme skončili na ulici Váci utca, kde jsme si dokoupili pití a drobné dárky našim blízkým doma.
Do Malenovic jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni s tím, že jsme zase poznali kousek z historie našich sousedů.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Toulky Prahou

Žáci třídy IV. B pracují ve druhém pololetí tohoto školního roku také na projektu „Toulky Prahou“. V hodinách matematiky objevovali Prahu v číslech, v českém jazyce pracovali s texty od autorů Aleny Ježkové a Jana Zvolského. Postupně si připomínali historické objekty a jména panovníků, za jejichž vlády byly postaveny. Začínali samozřejmě pověstmi. Do Prahy jezdí žáci každým rokem v rámci svých projektů. V minulosti navštívili již 3x areál Pražského hradu. Proto při poslední exkurzi v Praze 11. června se vydali do Židovského muzea, na Vyšehrad a do Muzea Pražských pověstí na Malé Straně. Vyšehrad se rozkládá něco málo přes 3 km jihovýchodně od Pražského hradu na pravém břehu Vltavy.  Asi každý zná pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla, protože ničil stříbrné doly. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi.  Křesomysl nechal zavřít všechny brány, ale nebylo to dle pověsti nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Tuto i další pověsti si žáci mohli připomenout na nově zbudovaném dětském hřišti v areálu, kde se  to postavy ze starých českých pověstí jen hemží.  Vzhledem ke vzdálenosti zvolených míst využili žáci hned 3x k přesunům pražské metro. A samozřejmě si prošli i historickou část Prahy od Václavského náměstí na Malou Stranu.
Po návratu do školy si sdělovali své zážitky a vyměňovali si navzájem informace, které jim utkvěly v hlavě. Shodli se, že exkurze byla velmi zdařilá a že získali nové poznatky. S velkou chutí se pustili do nacvičování vybraných pověstí a připravují výstupy pro žáky naší školy i pro rodiče. Výstupy budou probíhat od úterý 18. června do pátku 21. června. Doufáme, že se budou všem „divákům“ líbit.

     Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

ŽA-BA-KO 2019

29. května se v zámku ve Vsetíně konal již 8. ročník  Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO. Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru. Konference je určena  pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií. Stalo se již dobrou tradicí, že naši školu na této konferenci reprezentují žáci letošní třídy IV. B. Pravidelně se konference zúčastňují a zahajují ji jako hosté. V letošním roce zde prezentovali svůj projekt „Po Šternberské stezce“. Příspěvek všichni účastníci ocenili velkým potleskem. Žáci obdrželi ocenění od předsedkyně environmentální organizace Líska Vsetína paní Ivy Koutné i od pořadatelky konference Mgr. Ševčíkové. Za muzeum je ocenil Honza Husák. Velkou pochvalu sklidili i od pana doktora Martina Jáče, který učí na Pedagogické fakultě v Olomouci biologii. Moc se mu líbila myšlenka, že žáci propojili už existující polní cesty ve svém okolí regionální historií a přírodou. Žákům patří velká pochvala nejen za prezentaci svého projektu, ale také za slušné chování během celého programu.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Sportovně-turistický kurz Pálava

Ve dnech 27. 5. – 29. 5. se žáci IX. A a 8. ročníku zúčastnili Sportovně-turistického kurzu na Pálavě. V pondělí v 8:30 pro nás přijel autobus ke škole, který nás odvezl do Lednicko–valtického areálu. Podívali jsme se na zámek, Minaret a navštívili jsme výstavu Soch z písku zaměřenou na ekologickou výchovu. Kolem čtvrté hodiny jsme dorazili na ubytovnu ve Velkých Pavlovicích. Do večeře jsme si stihli ještě zahrát fotbal, zaházet si s frisbee nebo s volejbalovým míčem.
V úterý jsme se probudili do pochmurného počasí. I přesto jsme se vydali na výšlap na Sluneční rozhlednu. Bohužel název rozhledny vůbec neodpovídal skutečnému počasí. Déšť nás doprovázel cestou tam i zpět. Ani na odpolední program, prohlídku města Mikulova, pršet nepřestalo. Na večer byla pro žáky přichystána hra Riskuj!, kterou si všichni velmi užili.
Poslední den jsme se po snídani vydali na Modrou do Živé vody, kde jsme se v podvodním tunelu seznámili s vodními živočichy řeky Moravy. Všechny zaujal jeseter – vyza velká o velikosti až 2 metrů. Výlet jsme zakončili procházkou z Modré na Velehrad k bazilice sv. Cyrila a Metoděje.

Doufáme, že i přes nepříliš dobré počasí si žáci kurz užili stejně jako my a budou na něj dlouho vzpomínat.

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Dana Kozárková, Alena Machalová

 

 

Poděkování za hlasy v soutěži Zacíleno na udržitelný rozvoj

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj již zná své vítěze. Členové poroty se shodli na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké, jelikož všechna videa do jednoho byla velmi hezky zpracovaná a přinesla originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě.

Porota nakonec vyhodnotila jako nejlepší videa tato:
Kategorie 1
1. místo: O igelitovém království (42 bodů)
2. místo: Spotřební kocovina (35 bodů)
3. místo: (Ne)přemýšlím (34 bodů)

Kategorie 2
1. místo: Mikroplast (46 bodů)
2. místo: Lightbulb – Žárovka v kostce (42 bodů)
3. místo: Skutečně to chceme? (28 bodů)

Divácké hlasování
Po Šternberské stezce

Děkujeme všem, kteří na Facebooku během soutěže hlasovali pro video naší IV.B!

Mgr. Libuše Přílučíková

IV. kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu proběhlo za účasti našich žáků

Poslední kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu nás překvapilo velkou účastí závodníků. Na start tratě se ve čtvrtek 30. 5. 2019 postavilo více než 200 závodníků z 10 zlínských škol.

Naši žáci ze 4., 5., 6. a 7. ročníků si vyzkoušeli sprintový běh po sídlišti na Jižních Svazích. Ačkoliv počasí nepřálo, nikdo z našich 24 žáků závod nevzdal. Při startu začalo pršet a lilo až do večera. Naši závodníci doběhli do cíle celí, bohužel 1 dívka si podvrtla kotník, ale závod ještě dokončila.
Naše účast byla pro organizátory překvapením, protože několik ročníků jsme vynechali, ale rádi bychom začali od příštího školního roku zase „běhat“. Celkem se ve školním roce konají 4 závody a žáci sbírají body, které se v posledním kole sečtou a první tři školy dostanou dort.

Ráda bych pochválila všechny naše žáky, kteří nás reprezentovali, a popřála jim hodně úspěchu v dalších závodech.

                                                                                       Mgr. Michaela Pokorná

Carmina bona na Arkádách 2019

Náš nejstarší sbor měl v měsíci květnu dost práce…Nejenže jsme vyjeli na začátku měsíce do slovenského Trenčína, ale také jsme se chtěli pochlubit rozsáhlým repertoárem na dvoudenním festivalu Moravskotřebovské arkády o víkendu 25. – 26. 5. 2019.
Již při akustické zkoušce v Kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme zaujali přicházející návštěvníky i čekající smíšené sbory známou písní „Ameno“. Ebenova Truvérská mše už se pak celým prostorem nesla za skvělého flétnového doprovodu sester Večeřových.
Další naše vystoupení přilákala jednak dynamickými lidovými písněmi v úpravě Miroslava Raichla, ale také umělé songy nezůstaly nepovšimnuty. Rozhodně oblíbená francouzská „Vois sur ton chemin“ z filmu Slavíci v kleci nenechala „žádné oko suché“. Naše africká novinka „The Lion Sleeps Tonight“ jen předznamenávala bombastický konec s přáním „Oh, happy day“.
Velké poděkování patří všem zpěvákům, kteří zaujali na této akci opět nejen svým vynikajícím zpěvem a energií, s jakou vše zvládli, ale také disciplínou a příkladnou kázní…

Za doprovod a organizační pomoc děkuji paní Aleně Machalové.
V neposlední řadě děkujeme také za finanční spoluúčast městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

Do Štramberka za zážitky i poznáním

Letošní chladný a deštivý květen výletům příliš nepřál. Přesto se žáci IV. A a V. A 29. května vydali vybaveni pláštěnkami a deštníky na školní výlet do Štramberka. Každá třída měla svůj program.
Čvrťáky přivítal u jeskyně Šipka pračlověk Bertík. Dozvěděli se, že v těchto místech byla nalezena čelist pravěkého dítěte. V Muzeu Zdeňka Buriana žáci zjistili, jak velkou inspirací Šipka pro tohoto českého malíře byla a jak se jeho tvorba promítla i do známých zahraničních filmů – např. Jurského parku.
Během dne čvrťáci také zdolali všechny schody štramberské Trúby, aby se mohli rozhlédnout do širokého okolí. Nakrmili želvu a hady v Aqua-Terra expozici a řádili na skákacím hradu. Na závěr nesměly chybět štramberské uši, které žáci si sami stočili, a pak si na nich také náležitě pochutnali.
Páťáci samozřejmě také nevynechali dominantu městečka – Trúbu, nakoukli pod ruce pekařům štramberských uší, navštívili i právem oblíbenou Aqua-Terra expozici. Vyzkoušeli si, jak se pracuje na hrnčířském kruhu. Program zakončili dlouho očekávaným překvapením… 🙂
Výlet se vydařil nad očekávání, dokonce ani ty deštníky a pláštěnky nebyly potřeba.
Děkujeme agentuře Rikitan za skvěle připravený program, ve kterém si každý našel něco, co ho zaujalo, a všichni tak odjížděli plní zážitků a s novými poznatky.

Mgr. P. Horsáková, Mgr. E. Kořenková

Výlet IV.B

Na závěr školního roku se i třída IV. B vydala na školní výlet. V úterý 28. května vyrazili žáci vlakem do Bratislavy, hlavního města Slovenska. Nejdříve se vydali k sídlu prezidenta, kde mohli srovnat hradní stráž s naší v Praze. Nejvíce všechny překvapilo, že se sídlo nachází uprostřed města a rušné křižovatky. Poté se žáci vydali na Bratislavský hrad, který je symbolem Bratislavy. Byl opraven v letech 1953 – 1968 v barokním stylu a jsou pro něho typické čtyři věžičky v rozích. Z nádvoří mohli žáci pozorovat výhled na Bratislavu, které dominoval most SNP vybudovaný ve 2. pol. 20. století.
Přestože se Bratislava nachází v severozápadní části Podunajské nížiny a patří k místům s nejteplejší podnebím, nebyl tento den slunečný. Měli jsme však štěstí, při prohlídce města nepršelo, jen občas spadlo pár kapek. V době naší návštěvy Národního muzea se spustil opravdový liják. Všichni byli rádi, že jsme dešti unikli. V muzeu je unikátní expozice přírodovědná. Jsou zde hezky a srozumitelně rozdělena zvířata do podnebných pásů. Velká část expozice je samozřejmě věnována i domácí fauně a flóře. V dalším patře jsme si zopakovali učivo dějepisné části vlastivědy. Nejvíce žáky nadchlo období pravěku a museli jsme se samozřejmě vyfotit s mamutem. V muzeu žáci objevili i vyzu, rybu kterou lovili Slované. Poté jsme pluli lodí Bratislavský okruh, a mohli si tak Bratislavu prohlédnout ze všech stran. V centru města se žáci občerstvili, prohlédli si Národní divadlo, historické jádro města a Michalskou bránu.

Příští školní rok se budou věnovat státům a hlavním městům v Evropě. Určitě si snáze vybaví naše sousedy. Výlet si žáci za celoroční práci zasloužili.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Zajímavá fyzika

Ve středu 22.5.2019  proběhla přednáška Ing. Jiřího Mařánka „Zajímavá fyzika.“
Žákům 6. a 7. ročníku přednášející poutavou formou přiblížil v těchto ročnících probírané učivo – fyzikální veličiny jejich měření a historické souvislosti, vlastnosti kapalin a plynů, Archimédův zákon pro plyny a kapaliny, konstrukce lodí, fungování plavebních komor atd.
Žákům se přednáška velmi líbila, o čemž svědčí i to, že během celé přednášky velmi pozorně naslouchali. Doufám, že v nich zase o něco víc vzbudila zájem o fyziku.
V příštím školním roce se můžeme těšit na další zajímavá témata z fyziky.

Ing. Věra Benkovičová

Experimentarium s fyzikou

V průběhu tří pondělků žáci 7. a 8. tříd navštívili Experimentarium v Otrokovicích, kde měli možnost prakticky si vyzkoušet probírané učivo z fyziky. Zapojovali elektrické obvody, měřili velikost elektrického proudu a napětí.  Sestrojili si ze stavebnice Merkur páku či kladku a vyzkoušeli si v praxi světelné jevy.
Žáky velmi zaujal elektronový mikroskop. Princip fungování a použití tohoto mikroskopu jim poutavě vysvětlil jeden ze studentů SPŠ Otrokovice.
Na závěr vždy k danému tématu zhlédli film v 3D projekci.
Žákům nadšení z fyziky  přetrvalo i do dalšího dne, kdy ve škole diskutovali nad svými zážitky z Experimentaria.

Ing. Věra Benkovičová 

 

 

 

 

Budoucnost pro všechny – jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce“. V rámci projektu natočili krátký videofilm. Zapojili se tak do 1. ročníku soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. Soutěž vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Video je nyní uveřejněno zde.
Oborná porota během prvního červnového týdne vyhodnotí vítěze. Od 1.6. do 9.6. bude video zveřejněno také na facebooku Udržitelný rozvoj , kde bude veřejnost vybírat pomocí lajků vítěze divácké ceny.
 
A co je to vlastně udržitelný rozvoj?
Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti. A to je přesně podstatou myšlenky udržitelného rozvoje – snaha spravovat naše „přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“ tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Cílem této filosofie není nesmyslné utahování opasků, ale naopak zajištění blahobytu.

Na filmu se podíleli žáci Pánek Vojtěch, Večerka Robert, Tomíčková Natálie, Vavrušová Johana, Pospíšil Ondřej, Vránová Anna, Klímek Lukáš. První dva jsou autory filmu. Patří jim velké poděkování a obdiv.

Pokud i Vy myslíte na budoucí generace, podpořte nás. Děkujeme                 

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

„Oh, happy day“ dozpívala Carmina bona a…

… přestalo pršet…
I přes celodenní rozmary počasí se náš nejstarší sbor vydal v pátek 3. května do Trenčína. Pozvání, jež jsme obdrželi už na začátku letošního školního roku, jsme nemohli nechat nepovšimnuto. Není to poprvé, kdy slovenský sbor ze Základní školy Dĺhé Hony nás navnadil ke společnému koncertu. Proto jsme již odpoledne dorazili na zkoušku do prostor evangelického kostela, kde jsme se opět setkali s našimi kolegy ze sboru Vážky.
V 17.00 to vypuklo. První polovina patřila našim. Po úvodním Gloria se rozezněla Ebenova Truvérská mše za výtečného flétnového doprovodu Anety a Kláry Večeřových. Pak následovaly lidové písně v úpravě Miroslava Raichla. Největší ohlas měla samozřejmě slovenská „A čo koho do toho“. Ovšem také kytarové trio v podání našich osmáků (Martin Otrusina, Vlastimil Mozga a Ondřej Joch) spolu s příčnou flétnou Elišky Opršalové nenechalo publikum chladným. Jemná „Pastýřova jarní písnička“ zase utlumila předešlé svižné tempo. Závěr našeho vystoupení patřil naší novince „Oh, happy day“. Opět jsme se přesvědčili, že nestačí jen výborně intonovat, ale je třeba přítomné zaujmout nejen výrazem, ale též pohybovým doprovodem! To se nám rozhodně podařilo.
Vážky svůj repertoár vystavěly na umělých písních zejména 20. století. Toto pěvecké těleso, skládající se ze zpěváků od třetí třídy až po studenty středních škol, pravidelně vídáme na předních místech celostátního kola ve sborovém zpívání. O jejich kvalitě jsme byli přesvědčeni od prvních tónů.
Závěrečnou lahůdkou pro každého z přítomných byly dvě společné písně, přičemž slovenská „Aká si mi krásna…“ opravdu dotvořila nádhernou atmosféru celého koncertu. Publikum odměnilo oba sbory několikaminutovým potleskem vestoje.

Velkou pochvalu zaslouží naši zpěváci ze sboru Carmina bona, kteří skvěle reprezentovali nejen školu, ale i město Zlín.  Za korepetici děkujeme paní učitelce Lucii Juříčkové a za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Kláře Bartoníkové.

Děkujeme také za finanční podporu této akce městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

 

Naši žáci si zaběhali v závodě škol v orientačním běhu v Malenovicích

Ve středu 15. května proběhl v Malenovicích závod škol v orientačním běhu, který pořádal Sportovní klub orientačního běhu Zlín. Ačkoliv zájem o účast byl velký, musely jsme podle prospěchu a sportovních výsledků vybrat pouze třetinu z přihlášených žáků. Naši školu reprezentovalo 26 žáků, kteří navštěvují 4. až 8. ročník. Závod prověřil nejen jejich fyzickou zdatnost, tak také orientaci v cizím prostředí a vyhledávání vyznačených míst podle mapy. Největším úspěchem bylo umístění T. Vyoralové na 1. místě v kategorii 4. až 5. ročníků.
Celkové výsledky jsou vyvěšené na sportovní nástěnce u vrátnice na 2. stupni.

Všem závodníkům blahopřejeme. Jsme rádi, že zabojovali a překonali sami sebe.

                                                               Mgr. Michaela Pokorná, Mgr. Hana Březinová

 

 

Do florbalového turnaje se zapojilo velké množství žáků II. stupně

Florbalového turnaje, který probíhal v naší škole od čtvrtka 9. května do pátku 10. května, se zúčastnilo kolem 70 žáků 2. stupně. Rozhodčími turnajů byli Tomáš Matula a Pavel Štěpánek.
Vítězství získalo družstvo dívek 6. ročníku, ke kterým přibyly na poslední chvíli 2 dívky z 5. ročníku.
Turnaj chlapců jsme rozdělili do 2 kategorií. V mladší kategorii vyhráli žáci 7. ročníku a ve starší žáci 9. ročníku. Oba dva dny byla v tělocvičně skvělá atmosféra, týmy si fandily a podporovaly se navzájem. Během dne dorazili i fanoušci z řad nehrajících žáků, aby podpořili své spolužáky.

Ceny na turnaj věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Blahopřejeme všem družstvům, jsme rádi, že se žáci v takové míře zapojili.

Těšíme se na další ročník!

 

VÝSLEDKY TURNAJE – DÍVKY

1.       Zlatá medaile
Burková G., Hynčicová N., Matyášová M., Svobodová K., Remešová V.

2.       Stříbrná medaile
Miklášová D., Šišková D., Garguláková A., Bednaříková S., Bezeková D.

3.       Bronzová medaile
Horáčková K., Zelingerová M., Slováčková N., Vodárková A., Macháčková N.

 

VÝSLEDKY TURNAJE – CHLAPCI

6. + 7. ročník

1.                   Zlatá medaile
Polášek J., Haluza J., Holík P., Otépka L., Punčochář J.

2.                   Stříbrná medaile
Keňo P., Mička T., Soják P., Řiháček V.

3.                   Bronzová medaile
Machů P., Opravil K., Kopsa J., Vlček O., Zaoral

 

8. – 9. ročník

1.                   Zlatá medaile
Lojčík T., Konečný  M., Matula T., Kalivoda T., Mašláň T.

2.                   Stříbrná medaile
Dlapa M., Julina A., Buršík R., Mozga V., Gajdoš T.

3.                   Bronzová medaile
Otrusina M., Štěpánek P., Kotásek M., Konečný M., Remeš V.

 

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Michaela Pokorná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na exkurzi v Častolovicích

   V úterý 7. května se žáci třídy IV. B vydali v rámci svého projektu „Po Šternberské stezce“ na exkurzi do zámku v Častolovicích. Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. Z dalších významných majitelů připomeňme alespoň  Rudolfa II.
   Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta byla blízkou přítelkyní první manželky Václava Havla Olgy. Diana je známá bytová architektka a pomáhala upravovat např. prezidentský zámek v Lánech.
   Leopold Sternberg byl bratr posledního majitele hradu v Malenovicích a zámku v Pohořelicích Jaroslava Šternberka.

Žáci během exkurze získali nové informace ke svému projektu. V rámci exkurze navštívili krásný renesanční zámek spravovaný paní Dianou. V oboře pozorovali daňky, jeleny, divoké prase, u vody vodní ptactvo. Zámek obklopuje nádherný, původně anglický park.
Zámek Častolovice se nachází v Královehradeckém kraji. Počasí nám přálo, a tak si žáci užili hezký slunečný den.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Naši cyklisté bojovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů

Nemohli jsme si nechat ujít Dopravní soutěž mladých cyklistů, která se konala ve čtvrtek 25. dubna hned za humny školy na dopravním hřišti. Oblastní kolo pořádal DDM Astra Zlín ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy, Českým červeným křížem a Městkou policií Zlín. Konkurence byla velká, kromě naší školy soutěžili také žáci z 12. ZŠ Zlín, Církevní školy Zlín a ZŠ Fryšták.
„Jezdíte rádi a často na kole?“ Tak zněla otázka při hledání závodníků v naší škole. Zájem dětí nás mile překvapil, ale protože ve stejný den probíhal Den her s Astrou a anglické divadlo, tak jsme vybrali pouze 4 čtyřčlenná družstva.
Většina závodníků přijela ráno do školy na svém kole, samozřejmostí byla helma a oblečení přes lokty a kolena. Během soutěže nás udivilo, že nefungovaly semafory a další signální značení (např. výjezd hasičů, přejezd vlaku atd.). Jízdu na dopravním hřišti sledovali policisté, které nejvíce pobavili naši žáci, když při časově omezené jízdě na kole zastavili u benzínové pumpy a nabírali benzín. Testy probíhaly pod dohledem pana Patíka z BESIPU, v první pomoci nám nejvíc dalo zabrat správné přivolání záchranné služby a masáž srdce.
Nejvíc všechny pobavila jízda zručnosti. Strach z obávané „houpačky“ všichni překonali, naopak se nám nedařila jízda mezi kužely. Trestné body se udělovaly za jakékoliv šlápnutí na zem a nezvládnutí překážky. Zábavná byla jízda v kruhu, kdy závodníci jednou rukou drželi řídítka a druhou řetěz natažený ze středu kruhu.

Nejúspěšnější dívkou ve starší kategorii (od 11 do 16 let) se stala Nikol Hynčicová z 5. B, která nasbírala celkem 19 trestných bodů. Soutěžní tým z 6. B skončil na 2. nepostupovém místě, pouze 6 bodů ho dělilo od 1. místa. Na třetím místě skončil tým složený z žáků 5. a 6. ročníků. Rádi bychom také pochválili za účast vybrané žáky 4.B a 4.C ERIN.

Akce nás nadchla, pěkné počasí umocnilo dobrou náladu a sportovní nasazení. Soutěže bychom se rádi zúčastnili i příští rok.

 Mgr. Michaela Pokorná

 

Družinou letí na koštěti…

Kdo? Je-li 30. dubna, je odpověď jasná. Přece čarodějnice! Odpoledne před filipojakubskou nocí se děti rozdělily do věkově různorodých skupinek a daly se do luštění čarodějnického kvízu. Bohužel počasí nepřálo poletování venku, a tak musely postačit vnitřní prostory našich družinek – v nich děti luštily všechno, co nějak souvisí se světem čar a kouzel. Kdo si nevěděl rady, mohl se poohlédnout po nápovědách ukrytých ve všech odděleních družiny. Odměnou nebyl pro děti jen dobrý pocit z úspěšného vyřešení všech rébusů, hádanek, šifer či přesmyček, ale také kotlík, který čarodějnice naplnila spoustou dobrot.

 Erika Saxana Salkim a Jiří Vigo Velčovský

Ptáci žijí tady s námi

Již čtvrtým rokem se žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, zapojují do kampaně ekologické organizace Lísky Vsetín „Ptáci žijí tady s námi“. Třetím rokem se zapojují současně do kampaně ornitologů NE/ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA. Miliarda ptáků ročně hyne zbytečně a právě projekt Bezpečné zastávky to má zastavit. Ornitologové oslovují školy a spolky, aby se zapojily. Oceňuje se nápad a také správné zabezpečení, kdy má být zastávka zabezpečena obrázky ve vzdálenosti cca 10 cm od sebe. V praxi je to však trochu problém. Ve Zlíně mají zastávky speciální skla a proto už nemá smysl zastávky zabezpečovat. K zabezpečení zastávky je totiž potřeba písemný souhlas majitele zastávky. V minulosti se nám podařilo získat souhlas např. v obci Oldřichovice a v loňském roce v Otrokovicích (Náves a na ul. Objízdná). Jsme moc rádi, že nám souhlas se zabezpečením zastávky dali i v letošním roce na Městském úřadu v Otrokovicích. I když zvítězily opět motivy „drobných ptáků“ a město si přálo omezit počet ptačích siluet.
Žáci se tak vydali dne 30. dubna na Trávníky (u fotbalového hřiště FC VIKTORIA na ul. Zlínská) a zastávku zabezpečili. Jak se jim dílo podařilo si můžete prohlédnout, až tudy pojedete. Doufáme, že počet ptáků, kteří by mohli narazit do skleněné plochy bude menší. A také, že se zastávka bude líbit vlastníkovi i cestujícím.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Krajské kolo „Poznej a chraň“

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej  chraň“. Z druhého místa v okresním kole do něho postoupila také tři děvčata ze třídy IV. B. Letošním tématem byly „Bylinky“. Nepovinným úkolem do krajského kola byla výroba herbáře bylin, které právě ve Zlínském kraji kvetou. Děvčatům pomáhali žáci celé třídy IV. B. Bohužel první bylinky se nám nepodařilo dobře usušit, a tak celá třídy sbírala byliny na Šternberské stezce 12. dubna. Dívky si vše zapisovaly a také kašírovaly desky herbáře. Dokonce všechny tři a ještě dvě jejich kamarádky přišly do školy ve čtvrtek o Velikonočních prázdninách. Dívkám se herbář opravdu podařil a na soutěži byl oceněn jako nejlepší.
Ve vědomostní části byli soupeři lepší. Dívky obsadily 8. místo v této krajské soutěži. Někdo může být zklamán, ale je to hezké umístění. Získaly nové zkušenosti a už nyní se těší na další výzvu v příštím školním roce.
Já bych jim chtěla poděkovat za čas, který soutěži věnovaly. Po celou dobu přípravy chodily do třídy před sedmou hodinou ranní před výukou. Doufám, že jim jejich snaha vydrží a získané znalosti o bylinách v životě ještě využijí.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Academia Film Olomouc a Pevnost poznání

Nelehké úkoly čekaly dva hlavní hrdiny dokumentu BBC Earth Pidiobři 3D (Tiny Giants) čipmanka a křečka prériového. První z nich se připravoval na  zimu a druhý se poprvé samostatně musel popasovat s nástrahami pouště. Unikátní záběry pořízené vysokorychlostními kamerami nás nechaly autenticky nahlédnout do života takto malých živočichů.  Mohli jsme tak alespoň trochu poznat ekosystémy, které u nás nenajdeme – severský les a poušť.
Příběh, který, ačkoliv jde o dokument, okamžitě vtáhl do děje, při němž všichni v sále ani nedutali a drželi pěsti oběma hlavním protagonistům, zhlédla IV.A v rámci festivalu Academia Film Olomouc Junior.
Po projekci filmu jsme se přesunuli do Pevnosti poznání, kde pro nás byl připravený výukový program o středověkém městě. Nakonec jsme si celou historickou expozici prošli, vyzkoušeli si nabít dělo a v náslechovém tunelu odhanout, odkud se blíží nepřítel.
Cestu na nádraží jsme spojili s malou prohlídkou města, které v minulosti bylo významným moravským centrem a je spojeno také s rodem Přemyslovců, o němž se právě učíme ve vlastivědě.

Chtěli bychom moc poděkovat týmu organizátorů AFO Junior, kteří na nás počkali i přes značné zpoždění vlaku a posunuli začátek projekce o celých dvacet minut – DĚKUJEME!

IV.A a E. Kořenková

 

Den Země

První stupeň se zapojil do ekologického svátku s názvem Den Země, který je podle kalendáře stanoven na 22.4. Tímto dnem poukazujeme na ničivé dopady lidské činnosti, které tíží naši planetu. Každá třída si zvolila svůj plán, jak se s touto tematikou seznámit a pomoci naší matičce Zemi.
Třída I. A podnikla jarní vycházku do přírody a I. B sadila duby.
Žáci z II. A i C zkoumali koloběh vody, kde se voda bere a jak můžeme vodou šetřit.
Třída II. B vytvářela plakáty, jak správně třídit odpad, a také vytvářela do své třídy popelnici na plast a papír.
Třetí a páté třídy vytvářely plakát a vlastní popelnice na tříděný odpad.
IV. A. zjišťovala, co je Den Země, seznámila se s pojmem re-use a navrhovala, jak omezit produkci odpadu na naší škole. Třída IV. B zabezpečila zastávku siluetami ptáků, zúčastnila se ekologické soutěže – Poznej a chraň a také se vydala po Šternberské stezce. IV. C vytvářela popelnice na tříděný odpad do své třídy.

Mgr. Markéta Homolová

 

Den Země na Lukově

Den Země připadá na 22. dubna a jeho smyslem je upozornit na ochranu životního prostředí.
Žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, jsou již čtvrtým rokem partnerskou organizací hradu Lukova, proto se na Den Země vydávají tradičně právě sem. V letošním roce s malým jednodenním zpožděním 23. dubna. Již po cestě sbírali žáci odpadky, které zde v přírodě zanechali po velikonočních svátcích návštěvníci hradu. Musíme je ale pochválit, nebylo jich tentokrát mnoho. Po cestě žáci určovali kvetoucí rostliny a poslouchali zpěv ptactva. Před hradem odevzdali vyrobené čarodějnice panu Holíkovi, předsedovi Spolku přátel hradu Lukova. Čarodějnice budou spáleny v sobotu právě při akci „Pálení čarodějnic“. Žáci je vyráběli ve skupinkách ve škole a užili si při nich hodně legrace.
Poté se žáci vydali na ptačí pozorovatelnu vybudovanou za hradem. Pan Holík si žáky vyzkoušel, zda poznají ptáky na obrázcích, a potom už žáci poslouchali a sledovali, zda se některý z těchto druhů v jejich blízkosti objeví. Vycházka a pozorování byly  součástí akcí ekologické organizace Líska Vsetín a jejich kampaně „Ptáci žijí tady s námi“.
Poté žáci posbírali klestí na „Pálení čarodějnic“, zkontrolovali studánku na Prádlech a studánku Rudolfa Petrly. Z dnešního dne si odnášeli plno dojmů a také obdivu ke členům Spolku přátel hradu Lukova, kteří zde odvádějí úžasnou práci. Každý rok vidíme, kolik toho opět zbudovali.
Nezbývá než doufat, že takových ochotných dobrovolníků a ochránců historie i přírody bude přibývat. Žáci se na hrad Lukov vždy rádi vrací a třeba i z jejich řad se v budoucnu přidají noví nadšenci.

                                                                                                                           Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Kavárnička pro rodiče žáků ze tříd s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Vážení rodiče,
přijměte pozvání na jarní Kavárničku, tedy na další společné setkání, které se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 v 16:30 na I. stupni v místnosti č. 234.
Připravili jsme pro Vás několik zajímavých prezentací a informací o průběhu nadstandardního vzdělávání Vašich dětí.

Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Jana Kafková
Hrát si, poznávat a sportovat, z. s. 

 

Den Země se blíží

Každoročně připadá 22. duben na oslavy Dne Země. Žáci třídy IV. B se do této kampaně zapojují již čtvrtým rokem. V letošním roce nás v měsíci dubnu čeká hned několik akcí. Jako první jsme se vydali 12. dubna po naší Šternberské stezce. Žáci po cestě sbírali jarní byliny do herbáře, zapisovali časy a km mezi jednotlivými zajímavými místy. Někteří měli dokonce krokoměr. Po cestě jsme vyhlíželi ptáka roku hrdličku divokou, ale tu jsme bohužel nespatřili. Za to nás svým zpěvem odměnili další ptáci v lese i nad poli.
Žáci vše pečlivě fotografovali, zapisovali, nahrávali na videa. V každém ekosystému jsme hledali typické živočichy i rostliny. Žáci byli odměněni pohledem na srnky, zajíce, sýkory,… Kachen divokých jsme tentokrát tolik neviděli, protože většina živočichů se stará o potomstvo. Směli jsme však nahlédnout do opravených prostor dvoru Leopoldov. V Pohořelicích jsme se zastavili v jírovcové aleji a také u naší lípy republiky. Zde nás mile překvapila naše žákyně Natálka. U lípy stál velký kámen, který sem přivezli její tatínek a dědeček. Tatínek také vyrobil novou cedulku označující naši lípu jako LÍPU REPUBLIKY. Natálka tuto cedulku předvedla a nainstalovala. Na pevno ji přijde upevnit ještě její tatínek, kterému moc děkujeme.
Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové ochotné a nápadité rodiče. Panu Tomíčkovi i Natálce moc děkuji. Poděkování patří i žákům, kteří se na stezku vydali přes studené počasí. A samozřejmě také jejich rodičům za důvěru a vybavení žáků na cestu. Doufám, že žáci si uvědomí význam všech našich aktivit a budou přírodě a regionu, ve kterém žijí, pomáhat i v budoucnu.

Už teď se těší na další hezké akce.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Družina si sviští na dopravním hřišti

Zpestřením pobytu ve školní družině pro děti ze IV. a VI. oddělení byla v tomto týdnu návštěva dopravního hřiště. Děti si mohly prakticky vyzkoušet dodržování základních pravidel silničního provozu a zopakovaly si dopravní značky, ať už jako řidiči, nebo jako chodci. V některých situacích samy poznaly, že je potřeba velké opatrnosti a předvídavosti, aby nedošlo k dopravní nehodě.

Těšíme se na další společnou akci, příště snad za lepších povětrnostních podmínek.

Erika Salkim a Jiří Velčovský

Vyznamenání Zlínského kraje p. učitelce Přílučíkové

Ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 2. 4. 2019 při slavnostním aktu obdržela naše paní učitelka I. stupně Mgr. Libuše Přílučíková vyznamenání, které jí bylo uděleno Zlínským krajem. Z rukou představitelů kraje převzala medaili, diplom a krásnou skleněnou sošku sovy, která je symbolem vzdělanosti.
Je to hodnotné a mimořádné ocenění její dlouhodobé kvalitní pedagogické činnosti. Medaile nese kromě znaku Zlínského kraje i sdělení, že její nositelka má vysoké zásluhy a její práce je přínosem k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji.

NAŠÍ MILÉ KOLEGYNI ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME, VÁŽÍME SI TOHOTO ÚSPĚCHU!

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Přečtěte si, jak o této události píší jinde na internetu:
Ocenění učitelů (zkola.cz)


Ocenění učitelů (kr-zlinsky.cz)

 

První ročník turnaje v ping pongu

Historicky první předvelikonoční turnaj v ping pongu se hrál na naší škole v pátek 29.3. Přípravné zápasy chlapců i dívek probíhaly po celý týden o přestávkách na školních stolech, kdy často chlapci učili dívky základním dovednostem při hře ping pongu. Pořadatele mile překvapil velký počet přihlášených závodníků z 6. – 9. tříd.
Během turnaje se sedm desítek chlapců a dívek postupně vystřídalo u 9 hracích stolů. V základním kole změřili své síly žáci systémem každý s každým, do 2. kola postupovali vždy dva nejlepší závodníci, kteří si výhrou ve 2. kole zajistili postup do finále.
Ve dvouhře kategorie dívek se do finále probojovaly žákyně šestého ročníku A. L. Mikošková a B. Čížková, která s přehledem zvítězila nad soupeřkou 2:0. Třetí místo získala K. Šidlíková ze sedmého ročníku.
V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) se z vítězství ve dvouhrách radoval F. Zívalík, který ve finále porazil A. Václavíka těsně 1:2. Na třetím místě skončil P. Stuchlík. Všichni tři jmenovaní jsou reprezentanti třídy 7.C.
Dvouhra starších žáků se nesla v duchu souboje hráčů 8. a 9. ročníku, mezi nimiž se do finále probojovali M. Konečný a T. Kalivoda, který podlehl soupeři 1:2. Třetí místo vybojoval M. Dlapa.
Sportovní nasazení všech hráčů bylo nad očekávání velké, emoce při výhře či prohře překvapily nejednoho diváka z řad učitelů i žáků.
Blahopřejeme všem vítězům i poraženým.

Mgr. H. Březinová, Mgr. M. Pokorná

NATÁČENÍ VÝUKY VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Poděkování patří třídě II. C Erin, kde bylo pracovníky Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace přímo řízená Ministerstvem školství) uskutečněno 3. dubna natáčení výuky, tzv. videohospitace. Pracovnice vysoce ocenily kvalitu výuky, za což děkujeme p. uč. Sovjákové. Video, které bude na internetu asi za dva měsíce, je určeno pro inspiraci pedagogické veřejnosti.

Informace k úhradám stravného

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

1. Platby je potřeba hradit předem na účet školní jídelny č. 40184-1422344369/0800 a vždy uvádět variabilní symbol a konstantní symbol 2222. (Variabilní symbol je číslo, přidělené vedoucí šk. jídelny, slouží také k internetovému objednávání obědů. Pro každého strávníka individuální).

2.  Výše zasílaných plateb je na Vašem uvážení.  V průměru má měsíc 20 pracovních dnů, výjimečně může mít až 22 pracovních dnů. Proto doporučujme výši měsíční úhrady vynásobit počtem dnů a cenou stravného dle kategorie dětí, svačinky 13Kč/den. V případě, že na strav. účtech vašich dětí nebude dostatečný kredit, nebude možné TECHNICKY objednat si obědy a svačiny.

3. FORMY ÚHRADY:
BEZHOTOVOSTNĚ:
–  formou trvalého příkazu, kde částka bude každý měsíc vždy ve stejné výši, dle vašeho uvážení
–  nebo zasílat měsíčně částky dle aktuální výše zůstatku kreditu na stravovacím účtu vašich dětí (nutno sledovat výši kreditu)
–  zasílat platbu nepravidelně, kdy zašlete vyšší částku, která pokryje více měsíců

HOTOVOSTNĚ:
Lze provést v kanceláří vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci, od 7:00 – 15:00.

4. Ceny obědů v aktuálním školním roce 2018/2019 dle věkové kategorie u dětí:
7-10 let                25,–Kč
11-14 let              27,–Kč
15 a více              31,–Kč
Svačiny                13,–Kč

5.  V případě přebytků financí na stravovacích účtech na konci šk. roku: (Neodebrané obědy z důvodu nemoci, prázdniny, řed. volno atd.)
– zákonní zástupci žáka mohou zažádat emailem vedoucí  šk. jídelny (jidelna@zsmalenovice.cz) o vrácení přeplatku na stravovacím účtu  na účet rodičů. (Uvést číslo účtu rodičů).
– v případě nepožádání o vrácení přebytku se částka převede do následujícího šk. roku
– žákům, kteří v daném šk. roce končí, (9. ročník, přestup na jinou školu apod.) budou přeplatky automaticky bez vyžádání rodičů vráceny bankovním převodem na účty rodičů.

6. Výši aktuálního stavu kreditu vašeho dítěte zjistíte kdykoliv při přihlášení do objednávkového systému jídelny na www.zsmalenovice.cz.

  Vedení ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.

 

 

Přihlašování a odhlašování školních svačin

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU: Žák se přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin. (podpis zákonného zástupce žáka).
Přihláška se odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU SVAČIN: Přihlášený žák se může odhlásit z odebírání svačin písemnou formou (podpis zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce. (např. během měsíce února lze písemně odhlásit svačiny s účinností od 1.března).

FORMULÁŘE přihlášení a odhlášení svačin jsou k dispozici ke stažení na www.zsmalenovice.cz  nebo je lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášení je nutno předat v kanceláři školní jídelny v listinné podobě.

V případě nemoci či delší nepřítomnosti žáka lze PŘECHODNĚ odhlásit svačiny telefonicky nebo emailem v kanceláři šk. jídelny. ( tel.775 564 055  email: jidelna@zsmalenovice.cz). Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, délku očekávané nepřítomnosti ve škole. Po návratu do školy žák nebo zák. zástupce žáka ohlásí tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny, svačiny začne žák opět odebírat následující den po ohlášení.

JÍDELNÍČEK svačin na daný měsíc je vyvěšen u školní jídelny a na internetových stránkách školy.

M. Bartončíková                                                                                       PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
vedoucí šk. jídelny                                                                                       ředitelka školy

Poznej a chraň 2019

I v letošním školním roce Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek ekologickou soutěž „POZNEJ A CHRAŇ pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. V letošním roce se do okresního kola vydala dvě družstva žáků třídy IV. B. Soutěž se konala 28. března na Den učitelů pro oblast Zlínska na ZŠ Zlín Mostní. Letošním tématem jsou „Byliny – zvláště bylinky“. Nepovinným úkolem pro oblastní kolo bylo vypracovat plakát na téma „Byliny“ na formátu A2. Úkol byl zvláště oceněn a nás těší dvojitý úspěch žáků naší školy.
Družstvo ve složení: Večerka, Pospíšil, Vránová se s plakátem umístilo na 3. místě a práce postupuje do dalšího kola a družstvo ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková se s plakátem umístilo na 2. místě a také jejich práce postupuje do dalšího krajského kola.
Největší radost žáci ale měli z umístění na krásném 2. místě za vědomostní část soutěže, které obdržela děvčata ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková. Tato děvčata budou školu reprezentovat i v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na ZŠ Zlín Mostní. Všem účastníkům soutěže děkuji za čas, který věnovali přípravě, a samozřejmě jim také gratulujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole soutěže.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva

Letošní lyžařský kurz proběhl 21.1. – 25.1. 2019 v areálu Rališka v Horní Bečvě.
Od školy jsme odjeli v 9 hodin ráno. Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme potřebovali kromě autobusu i doprovodné vozidlo, které nám vezlo zavazadla. Kolem jedenácté hodiny jsme dorazili do Horní Bečvy a autobus nás vyložil na parkovišti pod chatou Cherry. Lyže jsme si odnesli z parkoviště sami, zavazadla nám dovezli až k chatě. Ubytovali jsme se, poobědvali a vydali se pěšky s lyžemi na ramenou ke sjezdovce. Následovalo rozřazení do tří družstev a byl zahájen výcvik. Po ukončení odpoledního lyžování jsme si lyže uložili do garáže pod sjezdovkou a nemuseli jsme je každý den nosit dvakrát nahoru a dolů.
Po večeři jsme se seznámili s řádem chaty, pravidly chování a s denním režimem. Ten byl dost pravidelný. Budíček v 7.15, snídaně v 7.45, odchod na dopolední program v 8.30. Dopolední výcvik trval do 11.00, následoval návrat do chaty, oběd, polední klid a ve 13.30 nástup na odpolední program. Návrat do chaty byl v 16.30, osobní volno a hygiena, v 18.00 večeře a v 19.30 začínal večerní program. O ten se každý večer postaralo jedno družstvo. Celý den členové družstva vymýšleli zajímavý program pro ostatní. Střídaly se hry, soutěže, došlo i na karaoke.
Lyžovali jsme každý den kromě středečního odpoledne, kdy jsme se vydali na průzkum okolí a prohlédli si i další sjezdovky, které ale nebyly v provozu.
Všichni se určitě za tento týden naučili něco nového a zdokonalili se v lyžování. Největší posun byl znát na třetím družstvu, které na konci týdne zvládlo jezdit na vleku i na lanovce a všichni jeho členové byli schopni sjet celou sjezdovku.
Naposledy jsme lyžovali v pátek dopoledne a po obědě jsme vyrazili na cestu domů.
Celý týden jsme měli ideální sněhové podmínky, počasí nám přálo a všichni se vrátili domů unavení, ale zdraví a spokojení.

I. Bělíková

Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
s rozšířenou výukou hudební výchovy
ve Zlíně – Malenovicích

 

CO O NÁS MOŽNÁ (NE)VÍTE?!

 

11. základní škola v Malenovicích na tř. Svobody je jedinou školou ve Zlínském kraji, na které probíhá od roku 1990 projekt rozšířené výuky hudební výchovy. Otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv). Dítě je zařazeno do 1. třídy s RvHv na základě talentové zkoušky v mateřské škole, na žádost rodičů i při zápisu do 1. tříd.
Základním kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti jsou vybírány našimi zkušenými sbormistryněmi a vyučujícími hudební výchovy.
Komplexní hudební průprava je vhodně doplňována v ZUŠ Zlín – Malenovice, která sídlí ve stejné budově – děti nemusí nikam docházet. Těší nás, že náš projekt rozšířené hudební výchovy i dnes stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí nejen z Malenovic, ale i širokého okolí. Máme také 100% úspěšnost při přijímacím řízení na konzervatoři – mnozí naši absolventi si hudbu vybrali za svou budoucí profesi.
V průběhu školní docházky se děti postupně stávají členy tří školních dětských pěveckých sborů – přípravného sboru (žáci 1. a 2. třídy), DPS Čamlíci (3. – 5. ročník) a DPS Carmina bona, jehož členy jsou žáci II. stupně. Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, aby pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejich výsledků.

Děti pravidelně vystupují na akcích školy (Jarmark, koncert pro maminky,..), připravují tradiční adventní, novoroční a letní koncerty, které jsou širokou veřejností hojně navštěvovány , mají za sebou nahrávání CD (jmenujme poslední „Z mých snů a přání“, „Hudba je můj život“), nejstarší zpěváci vystoupili jako hosté na koncertě k 30. výročí založení folkrockové skupiny Fleret, spolupracovali na vánočním koncertě Martina Chodúra či na koncertech komorního souboru Collegium Classic, zpívali s Markétou Konvičkovou. Sbory vystupují také na prestižních akcích města Zlína, zúčastňují se festivalů, soutěžních přehlídek a vystoupení vždy s velmi dobrým umístěním např. krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uherském Hradišti a Chropyni, soutěžní přehlídka v Uničově, celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou, mezinárodní přehlídka v Sušici, celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě,  Perníkový festiválek v Pardubicích, Loučenská vločka v Loučné nad Desnou, Zpívání s Choltickým vodníkem, vystoupení v Českých Budějovicích, Trenčíně, Českém Krumlově,…

Zpěv činí potěšení na duši, vznikají krásná přátelství a kultivuje se hudební vkus a názor.

 

 

Dopis rodičům předškoláků

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 5. dubna 2019 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Zápis proběhne 5. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře, tj. levý vstup do školy. (Bude označeno šipkami a poutačem před budovou).  Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je pro Vás připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16.3.2019.

V naší škole budeme zapisovat ne třech pracovištích. Abyste nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín. (tel. 577 104 411).

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 

Milí rodiče,

nabízíme Vám možnost blíže poznat, jak v naší škole pracujeme a zároveň se seznámit s prostředím školy, informovat se o všech našich vzdělávacích programech.  (Rozšířená hudební výchova, Základní škola, Třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka).  Můžete také konzultovat s naší školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou.

Pro předškolní děti a jejich rodiče se budou konat akce:

Dne 21. 3. 2019 v 16 hodin „Škola nanečisto“

Dne 14. 3. 2019 Den otevřených dveří 14:00 – 17:00 a v 16 hodin „Zvídaví předškoláci“.

Bližší informace naleznete na plakátku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice

 

 

Dějepisná olympiáda

Žáci třídy IV. B se zúčastnili prvního kola Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. Tři nejlepší v prvním kole, které se uskutečnilo ve škole, se vydali v pátek 22. února do Mikulčic. Zde proběhlo 2. kolo. V první kategorii 4. – 6. tříd soutěžilo celkem 29 žáků ze ZŠ a gymnázií. Žáci naší školy sice neobsadili první pozice, ale velmi pěkně školu reprezentovali. Nejlépe se umístila J. Vavrušová, která obsadila 8. místo. V soutěži šlo o každý bod i doslova sekundu. Rozdíly mezi žáky byly totiž velmi malé. Porota na prvním místě vždy ohodnotila body a v případě stejného bodového ohodnocení volila pořadí podle rychlejšího času. Na 13. místě se umístila N. Tomíčková a R. Večerka obsadil 20. místo. Žáci reprezentovali školu nejen svými znalostmi, ale také slušným chováním. Odměnou jim byla procházka po areálu v Mikulčicích a vyhlídka z nové rozhledny.

A co vlastně víme o Mikulčicích? Jde o národní kulturní památku. V 8. a 9. století zde stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím  na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha.  Jde o jedno z míst možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Archeologové zde objevili základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů.

Pořadatelé připravili i krásný závěr typický pro Slovácko.  Žáci tak měli jedinečnou možnost vyslechnout si filmové melodie a melodie skupiny Beatles v netradičním pojetí – hře na cimbál (K. Osičková) doprovázený houslemi (P. Holinek). Velké poděkování určitě patří organizátorce soutěže paní Haně Novotné. Na památku dostali žáci i tašky s materiály týkající se historického období Velká Morava. Pro všechny tři účastníky za naší školu to byl moc hezky prožitý den a určitě si z Mikulčic odnesli nové poznatky i zážitky.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Prevence chřipky

Obecná preventivní hygienická opatření
Informace Státního zdravotního ústavu, oddělení epidemiologie infekčních nemocí

8. 2. 2019

Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu.

1.      Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
2.      Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
3.      Myjte si často a opakovaně ruce: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění, pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
4.      Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
5.      Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
6.      Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
7.      Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
8.      Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
                         jezte pestrou stravu
                         zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina
                         otužujte se
                         dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
                         často větrejte místnosti, kde pobýváte
                         dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
9.      Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!

Soutěž v recitaci a mluveném projevu

Ve středu 6. února 2019 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž a soutěž v mluveném projevu. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo K. Šidlíková                                                                                          1. místo L. Dirbáková
2. místo V. Dotti                                                                                                 2. místo M. Zatloukal
3. místo A. Vodárková                                                                                       3. místo E. Přikrylová 

Do soutěže v mluveném projevu se zapojilo 12 žáků. Jejich úkolem bylo po krátké přípravě plynule a smysluplně mluvit o tématu, které si vylosovali. Odvážlivci zapojili svoji fantazii a řečnické dovednosti, jak nejlépe mohli, a zde máme výsledky:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo E. Opršalová                                                                                       1. místo K. J. Pospíšil
2. místo D.Družbík                                                                                           2. místo J. Mašláň
3. místo E. Pavlíček                                                                                          3. místo H. Škarpová
                                                                                                                            čestné uznání – D.  Beljajeva 

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková

Carmina bona v Praze, Moritzburgu a Drážďanech

Ve dnech 14. 12. – 16. 12. 2018 se Carmina bona vydala na dlouho očekávanou cestu, jejímž hlavním cílem bylo vystoupení na adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.
Vyrazili jsme v pátek ráno autobusem do Prahy. Autobus zaparkoval na parkovišti u Hlavního nádraží a odtud jsme se vypravili pěšky přes Václavské náměstí, Národní třídou a kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí. Měli jsme dost času, a tak jsme si prohlédli adventní výzdobu náměstí, vydali se na Karlův most, postáli před Orlojem a připravili se na vystoupení. Naše duhové sborové peleríny vyvolávaly velký zájem návštěvníků Prahy a často jsme se stávali objektem fotografování. Vystoupení sledovali početní diváci a sklidili jsme zasloužený potlesk.
Po vystoupení nastal čas na zpáteční cestu směrem k Hlavnímu nádraží. Autobus nás dovezl na místo ubytování do Mělníka.

V sobotu ráno jsme vyrazili za poznáním. Prvním cílem byl Moritzburg – místo natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku, dále jsme pokračovali do Drážďan, kde jsme si prošli Staré město, navštívili Nové a Staré náměstí a s chutí si zazpívali české koledy u kostela Frauenkirche. Po návratu do Mělníka a chutné večeři jsme ještě prošli večerní Mělník.  

V neděli ráno po snídani jsme se sbalili, šli se podívat na blízký soutok Labe s Vltavou a potom už následovala cesta domů.

I tato sborová akce byla spolufinancována městem Zlín, za což velmi děkujeme.

Irena Bělíková

Budapešť – dunajská perla

Mezi zdařilé aktivity naší školy patří také bezesporu dějepisné exkurze do zahraničí pro žáky II. stupně, které pořádáme v rámci vzdělávacích programů. V loňském roce jsme navštívili v doprovodu skvělého průvodce PhDr. Pavla Kočího hlavní město Rakouska Vídeň.
V letošním roce se chystáme do Budapešti. V části Buda nás čeká komentovaná prohlídka středověké části města, a to: Královský palác, Prezidentský palác, Matyášova fontána, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, socha sv. Štěpána. Dále budeme pokračovat v části Pešť opět s komentovanou prohlídkou památek 19. století. Jedná se o náměstí Hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, historické metro, Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, Váci utca.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zvláště vedení naší školy, které tyto aktivity plně podporuje.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Po Šternberské stezce

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na celoročním projektu Po Šternberské stezce. V úterý 22. ledna byli pozváni na výroční schůzi členů Klubu českých turistů na Jižní Svahy, kde svůj projekt prezentovali. Mimo to zde prezentovali i průvodce, který navrhli a který by mohl vyjít tiskem pro zájemce.
V rámci projektu nominovali žáci se svou třídní učitelkou také jírovcovou alej u kapličky v Pohořelicích do kampaně ALEJ ROKU 2018. Z nominovaných 92 alejí se naše umístila na krásném 12. místě  v celkovém pořadí. Za Zlínský kraj soutěžily jen dvě aleje a zde se alej v Pohořelicích umístila na prvním místě. Celkem získala 163 hlasů. Kompletní výsledky najdete na odkazu: https://www.alejroku.cz/2018/ vysledky-2018  
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se hlasování zúčastnili, a doufáme, že myšlenka naší Šternberské stezky nezůstane jen na papíře, ale časem ji budou využívat všichni, kteří se zajímají o regionální přírodu a historii.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Příprava občanů k obraně státu

Žáci třídy IV. B se ve škole věnují také tématu „Příprava občanů k obraně státu“. Proto velmi uvítali, že se pravidelně každý měsíc mohou dobrovolně zapojit do soutěže POKOSU. Každý měsíc zasíláme odpovědi na otázky od několika žáků. Za měsíc prosinec byl ze správných odpovědí vybrán žák naší třídy Vojtěch Pánek a v těchto dnech obdržel ceny za výhru.
Vojta měl velkou radost, že jeho úsilí, které vynakládá při vyhledávání a zpracování odpovědí na zadané otázky, bylo oceněno. Výhra potěšila i ostatní žáky a motivuje je k dalšímu zájmu o tuto soutěž. Žáci se tak dozví nejen nové informace, ale zejména se je naučí vyhledávat a zpracovávat, což je nelehká a dlouhotrvající úloha. Kdo ji zvládne, bude se v budoucnu snadněji učit, orientovat se v textech, rozezná to podstatné.
Vojtovi gratuluji a doufám, že řady dobrovolníků se zvětší. Vždyť i ceny z výhry od POKOSU stojí určitě za tuto námahu.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Soutěž ve spelování

Ještě před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníků a třídy III.A.E utkali v anglickém hláskování. I když by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou záležitost, žáci se na soutěž pečlivě připravovali. Jejich snaha a píle nepřišla v niveč. Prokázali výbornou znalost anglické abecedy při diktátu hlásek i celých slov. Ti nejlepší pak soutěžili o nejvyšší příčky při spelování slov zadaných obrázkem.
V mladší kategorii se na 3. místě umístil R. Večerka, na 2. místě V. Velčovská a zvítězil A. Batěk.
Mezi páťáky byla třetí A. Urbánková, druhý byl V. Peprníček. První místo obsadil V. Jašík. Gratulujeme!
Děkujeme všem žákům za účast a chuť věnovat svůj volný čas takovéto soutěži.

-kk-

Vánoce v muzeu

Ve středu 19. 12. navštívila třída I.A Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Docestovali jsme do starého Zlína před více než sto lety a vydali jsme se na oslavu Štědrého dne podle zápisu Františka Bartoše. Jak štědrý to byl den, co se jedlo a jak se slavilo narození Ježíška jsme si prohlédli na výstavě malovaného nábytku. V dílničce si pak děti vyrobily koledníky a postavily městečko. S krásnými výtvory jsme se všichni spokojeně a vánočně naladěni vraceli domů.

Mgr. Jana Svozilová

Čamlíci v adventu

Rozsvícení vánočního stromu symbolizuje začátek adventního času. V neděli 2. prosince byl v 16 hod. na prostranství před poštou v Malenovicích již tradičně rozsvícen vánoční stromeček. Tuto slavnostní chvíli doplnil i kulturní program, v rámci kterého vystoupil i náš mladší školní sbor Čamlíci. Děti pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové zazpívaly pásmo koled a vánočních písní. Poděkování patří jak dětem za pěkné vystoupení, tak i jejich rodičům, kteří své ratolesti na náměstíčko v Malenovicích i přes nepřízeň počasí doprovodili.

Mgr. Klára Bartoníková

Mikulášské závody ve skoku vysokém

Velká pochvala za odvahu a osobní nasazení patří žákům, kteří ve středu 5. prosince reprezentovali naši školu na závodech ve skoku vysokém ve zlínské základní škole Emila Zátopka. Na závod dorazil i Mikuláš s čertem a andělem a vítězům závodu rozdával ceny a medaile.
Žáci změřili své síly s atlety, kteří se věnují tomuto sportu systematicky celý rok. Za účast bych ráda pochválila: K. Šidlíkovou a E. Juruškovou, V. Romankovou a K. Janíkovou, B. Skácelovou, A. Martiniho (skočil 147 cm), D. Polhoše (skočil 140 cm a umístil se v mladších žácích na 3. místě) a M. Otrusinu  (skočil 152 cm a umístil se ve starších žácích na 3. místě).
Dále chválím všechny žáky, kteří na závod trénovali, ale nakonec se ho nezúčastnili.

Mgr. Michaela Pokorná

Adaptační pobyt IV.A

3. 12. 2018 jsme s žáky třídy IV.A vyrazili na třídenní adaptační pobyt do vizovické Reviky. Do Vizovic jsme se dopravili vlakem a z nádraží se pěšky vydali k penzionu Revika. Přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a dorazili jsme bez větších potíží. Ubytovali jsme se v útulných 3-4 lůžkových pokojích a po krátkém povídání o pravidlech našeho pobytu nás k obědu příjemně překvapila vynikající svíčková. Popřáli jsme si dobrou chuť jako obři a trpaslíci, což nás hodně rozveselilo. Po poledním klidu jsme se opět sešli ve velkých prostorách restaurace, která byla vyhrazena pouze pro nás, a začal program prvního dne plný zajímavých her a povídání.
Když se deštivé počasí umoudřilo, vyběhli jsme na chvíli ven a zahráli si běhavou hru Předávání vzkazu. Děti byly asi nejvíce nadšené z noční hry Upír, kterou nás spolužáci naučili, líbila se nám hra Na Kevina a Bobeš, napsali jsme si ve dvojicích přání k vánočnímu času. Večeře v podobě špaget s boloňskou omáčkou nám všem také chutnala, ale po svačině jsme ještě měli bříška plná, takže se nám většinou nepodařilo vyprázdnit talíře. Užili jsme si i večerku a paní učitelka s paní psycholožkou si pochvalovaly, že všechny děti dodržely noční klid. Skřítci na Revice, které někteří z nás v noci slyšeli chodit po chodbách, nás zřejmě přijali, možná i proto, že jim některé z dětí nachystaly dobroty.
Druhý den ráno nás po snídani čekala výuková část programu, kdy si děti procvičily češtinu a matematiku formou her a pracovních listů. Po svačině jsme využili příznivého počasí a vydali se na procházku k Janovu hradu. Cesta nám rychle ubíhala i díky hře Klíště, která nás všechny moc bavila. U Janova hradu se nám také líbilo, přestože výhled nebyl kvůli mlze nejlepší. Spolek Janův hrad vytvořil pro návštěvníky zajímavé atrakce (houpačku a přechod po laně mezi dvěma stromy). Všichni jsme se podepsali pod vzkaz, který děti nadiktovaly, abychom ocenili práci dobrovolníků, kteří se o toto místo tak krásně starají. Na zpáteční cestě jsme se již těšili na oběd. Tentokrát nám na Revice uvařili kuřecí prsíčka s omáčkou a rýží. Po obědové pauze jsme si zase hráli, povídali, kreslili nejlepší zážitky z adapťáku. Legrační byly hry Mumie, mafiánská hra Špagety, špagety, špagety a Zlý kouzelník. Na oblíbeného Upíra se nedostalo, protože se nám při některých aktivitách nepodařilo dodržet domluvená pravidla. Na druhou stranu tak alespoň dostaly příležitost hry Roboti a podlézání překážek poslepu za pomoci navigátora, kterou nás naučila jedna spolužačka. Večerka se nám trochu prodloužila, po náročném programu jsme si tak jako předchozí večer v kruhu namasírovali záda s vyprávěním podle našich nápadů (např. příprava pizzy, psaní babičce, příprava buchet, koláčů, horké zmrzliny aj.).
Poslední den ráno na nás již byla znát únava. Po snídani jsme si sbalili kufry, tašky a batohy a čekala nás poslední část programu a poslední hry, tentokrát s padákem a míčky. Jedna spolužačka nám nachystala báječnou hru s pojídáním čokolády, kdy si ten, komu padla šestka na kostce, měl rychle obléct šálu, čepici a rukavice a ukrojit si kousek čokolády příborem. Někomu moc štěstí ve hře nepřálo, jiní si docela dost pochutnali. Aby to ale nikomu nebylo líto, dostali všichni účastníci od paní učitelky sladkou odměnu, za níž děkujeme rodičům. Sladkou tečkou byl i oběd – plněné borůvkové knedlíky s kakaem nebo mákem. Pak už jsme se jen rozloučili a naložili naše zavazadla do dodávky.
Na cestu nám pak paní učitelka rozdala Mikulášskou nadílku a pak jsme se svižně vydali zpátky do Vizovic na vlak. Protože jsme se neloudali, měli jsme i chvilku čas si v krámku po cestě nakoupit ještě nějaké dobroty. Na vlak jsme dlouho nečekali, cesta rychle uběhla a před školou nás již vítali rodiče.

Děkujeme ochotným rodičům za pomoc při převozu zavazadel a veškerou další podporu při přípravě této akce. Dále děkujeme zaměstnancům penzionu Revika za nadstandardní péči o všechny účastníky pobytu a Oddělení prevence kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlín, díky jehož finanční podpoře jsme mohli částečně pokrýt náklady na ubytování dětí.

Mgr. Lenka Pavlová

Za starých časů

V úterý 20. 11. se žáci druhých tříd ocitli v minulosti prostřednictvím paní učitelky Kenšové. Paní učitelka poutavě vyprávěla druháčkům, jak vypadala naše škola a celkově Malenovice. Vzpomínala na hasičskou zbrojnici, na tehdejší dopravu, kupy sněhu, své učitele a také na skromné vybavení školy. Přinesla žákům také ukázat obrazy, odznaky a učebnice.

Mgr. Markéta Homolová

Bobřík informatiky

Již čtyři roky se naše škola účastní této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství. Letos jsme soutěžili v průběhu dvou týdnu od 6. do 16. listopadu.
Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědi nebo přemísťují objekty na obrazovce. Naše škola soutěží ve třech kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet.
Kategorii Mini (4. – 5. ročník) maximální počet bodů 192, úspěšným řešitelem je každý žák, který získá 120 bodů. V této kategorií máme 19 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. Úžasné první místo s maximálním počtem bodů 192 obsadil A. Batěk a my můžeme jen říci: „Adame, klobouk dolů!“ Druhé místo  se stejným bodovým ziskem 172 bodů obsadili V. Šimek a A. Kratochvílová.

Kategorie Benjamin (6.  – 7. ročník) maximální počet bodů 240, úspěšným řešitelem je každý žák, který  získá 150 bodů. V této kategorii máme 7 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. První místo:  P. Stuchlík  – 172 bodů, druhé místo: L. Pešková  – 168 bodů, třetí místo: E. Svobodová – 160 bodů.

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník) maximální počet bodů 240, úspěšným řešitelem je každý žák, který získá 150 bodů. V této kategorii máme 5 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. Skvělé první místo s velkým bodovým náskokem:  V. Remeš  – 228 bodů, druhé místo: M. Konečný – 188 bodů, třetí místo: S. Bednaříková – 166 bodů.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, a již teď se těšíme na příští soutěžní klání.

Mgr. Zuzana Hynčicová

Slavnostní akademie 11. ZŠ

Ve středu 14. 11. 2018 se konala v sále Besedy v Otrokovicích slavnostní akademie k 55. výročí založení 11. ZŠ v Malenovicích.
Velkolepý program zahájila svým proslovem paní ředitelka PaedDr. Zdeňka Jančíková, a tím otevřela přehlídku jednotlivých vystoupení.
Nejstarší pěvecký sbor Carmina bona se předvedl anglickou písní Believer v choreografii Martiny Lerlové. Dokonalým kontrastem se stalo roztomilé vystoupení prvňáčků, kteří zazpívali a zatancovali. Veselou rytmickou písničkou s názvem If You´re Happy pak druháci vyjádřili, že jsou neustále v pohybu a v dobré náladě. S velkou pozorností sledovali všichni přítomní pantomimu a recitaci chlapců a děvčat z pátých tříd. Sami si vytvořili verše a k tomu také rekvizity. Vše věnovali škole k jejímu jubileu. O zajímavostech naší země jsme se dozvěděli z úst žáků VI. A. Charleston, rokenrol, hip-hop, pop – to jsou části tanečního vystoupení třeťáků. Poetické pásmo „Tak šel čas…“ zaujalo diváky nejen obsahem, ale i formou předvedení VI. B.
Po těchto vystoupeních byla na pódium pozvána paní ředitelka, která vyslovila poděkování těm, kteří naší škole nezištně pomáhají. Je to: paní Věra Kenšová, bývalá dlouholetá učitelka, paní Lucie Picková, která ušila pro 40 členů Čamlíků nové kostýmy. Paní Jana Terazová a paní Lenka Hyklová byly odměněny za aktivní práci ve Sdružení rodičů. Za zřizovatele školy pozvání přijal pan vedoucí odboru školství Milan Smola a paní Hana Hráčková, zástupkyně vedoucího.
Po velkém potlesku opět pokračoval program neobvyklou formou dětí ze 4. ročníku. Ti ztvárnili aktuální problémy světa pomocí stínohry. Opět se představili naše Čamlíci s několika pohádkovými písněmi. Následovalo taneční vystoupení sedmáků „Waka, waka“, při němž nejen chlapci předvedli své fyzické dovednosti. Spolehlivě nostalgicky jsme s 8. ročníkem zavzpomínali na spartakiádu. Deváťáci se rozhodli nastudovat v choreografii Davida Voráče slavnostní polonézu. Carmina bona svým zpěvem oslnila přítomné posluchače. Oba pěvecké sbory uzavřely celý večer pohádkovou písní „Láska a pravda“ z filmu Tajemství staré bambitky.

Velké poděkování patří celému učitelskému sboru v čele s paní ředitelkou PaedDr. Zdeňkou Jančíkovou za jejich práci s dětmi při přípravách programu výroční akademie. Obrovský dík patří však všem dětem, které po několik týdnů poctivě trénovaly, vymýšlely a všechny nás mile překvapily. Za režijní práci děkujeme paní Ivě Janálové.  

PaedDr. Ludmila Stojaníková

FOTOGALERIE  

Zahraniční studenti UTB v hodinách angličtiny

Jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu v konverzaci s někým jiným než s paní učitelkou nebo spolužáky měli žáci II. stupně v pátek 16.11.2018.
Na návštěvu k nám přišli zahraniční studenti, kteří tráví část svého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během prezentací představili země, odkud pocházejí – žáci se tak dozvěděli zajímavosti o Rusku, Litvě a Španělsku. Studenti si také připravili aktivity, díky kterým se žáci museli aktivně zapojovat a používat angličtinu. Takováto zkušenost, kdy žáci musí bezprostředně reagovat a popasovat se třeba i s výrazným přízvukem mluvčího, je velmi cenná a žákům bezesporu pomáhá posunout se dál v praktickém využití cizího jazyka.
Děkujeme všem studentům, kteří svůj čas věnovali našim žákům, a také jejich vyučující PhDr. Barboře Petrů Puhrové, která nám tuto akci již podruhé pomohla zorganizovat.

E. Kořenková

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE

Vážení rodiče,
přiblížil se den, kdy Vám naši žáci předvedou na SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ AKADEMII to, co pro tuto výjimečnou příležitost se svými učiteli připravili.
Velmi se těšíme, že se setkáme již tuto středu 14. listopadu v sále Besedy v Otrokovicích. A to při dopoledním představení v 10:00 (zatím jsou ještě volné lístky za 70 Kč) nebo při odpoledním představení (již vyprodáno).
Informace na tel. 577 104 411 nebo osobně v recepci u paní Janštové.
Věříme, že společně s našimi dětmi prožijeme další hezké kulturní setkání, těšíme se na Vás!

Současně si dovolujeme pozvat Vás i na závěrečnou akci letošních oslav 55. výročí založení školy: V pátek 23. 11. 2018 v 15:30 zasadíme před školou LÍPU REPUBLIKY a budeme instalovat LAVIČKU PŘÁTELSTVÍ. I na tuto akci Vás již nyní srdečně zveme.

Z. Jančíková, řed.š.

Čamlíci rozezpívali Jarolímkovo náměstí

V pátek 26. října 2018 byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa odhalena žulová pamětní deska, která byla umístěna v blízkosti památné lípy na Jarolímkově náměstí. Právě tady žáci místní školy 27. dubna 1019 vysadili lípu – tzv. Masarykovu lípu svobody. Tento slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti zástupce SMZ RNDr. Bedřicha Landsfelda, který také tuto pamětní desku odhalil. Součástí kulturního programu bylo i vystoupení našeho školního DPS Čamlíci. Pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové si připravili pásmo lidových písní. Na závěr jejich vystoupení zazněla píseň Ach synku, synku, která údajně měla být nejoblíbenější písní prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. A právě tuto píseň si společně s dětmi zazpívalo celé Jarolímkovo náměstí.

Mgr. Klára Bartoníková

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co se dělo tento měsíc ve školní družině? S dětmi jsme si všímali změn v přírodě: jak se nám podzimem zbarvuje listí, padají kaštany a žaludy, dozrávají jablka, ořechy…
S většími dětmi jsme si uvařili voňavý a lahodný jablkový kompot, na jehož výrobě se děti podílely. Kompot s velkou chutí jedly. Roznesly svůj výtvor svým třídním učitelkám. Každý vzal domů ochutnat i rodičům. Věřím, že každý rodič dobrotu ocenil.
Připomněli jsme si den pošty. Děti navrhovaly vlastní poštovní známky, psaly si vzájemně dopisy a také jsme si hravou formou zopakovali,  jak se správně píše adresa.
V rámci environmentální výchovy a ekologie jsme s většími dětmi posbírali papír z prostor I. stupně a odnesli jej do kontejnerů na sběr. Zopakovali jsme si, jak se vyrábí papír, a připomněli si důležitost třídění odpadu.
Na toto téma nám krásně navázal 22. října Den stromů, kdy jsme se bavili o důležitosti stromů na planetě. Vyjmenovávali jsme si známější druhy a dřevin a poznávali stromy podle listů.
Průběžně jsme si připomínali, že se blíží sté výročí naší republiky. Vyrábíme věnce z lipových listů, které dekorujme trikolorou. Seznamujeme se se symboly naší země, posloucháme hymnu, opakujeme si reálie a připomínáme si významné osobnosti České republiky.
Využíváme slunečného počasí k procházkám a pobytu na školním hřišti.
S heslem „Ve zdravém těle, zdravý duch“, vám přejeme krásný podzim.

Erika Salkim

ADAPTAČNÍ POBYTY 6. TŘÍD

Žáci tříd VI. A a VI. B se v září zúčastnili dvoudenních adaptačních pobytů na Svatém Hostýně, které byly realizovány za finanční podpory Magistrátu města Zlína (Oddělení prevence kriminality a sportovišť). Pobyt VI. A proběhl ve dnech 11. – 12. 9., VI. B pak na pobyt vyjela v termínu 19. – 20. 9. Cílem pobytů bylo především uvedení nových žáků, kteří do tříd od začátku školního roku nastoupili, a jejich bližší seznámení s ostatními žáky, ale také stmelení celé třídy jako kolektivu, podpora přátelských vztahů ve třídě a získání společných zážitků.
Z Bystřice pod Hostýnem, kam jsme přijeli vlakem, jsme se vydali pěšky lesem na Hostýn, žáci obou tříd zvládli tento výšlap skvěle, chlapci z VI. B se dokonce rozhodli udělat dobrý skutek pro místní přírodu a cestou na Hostýn čistili les od věcí, které zde po sobě zanechali turisté. Za to jim patří velká pochvala.
Kromě aktivit a her zaměřených na komunikaci a vzájemnou spolupráci žáků jsme si pobyt na Hostýně zpestřili také seznámením se s místní historií a památkami, pro žáky zde byla připravena prohlídka baziliky, rozhledny a Jurkovičova domu.
Doufáme, že si žáci z pobytů přivezli spoustu skvělých zážitků, a že dobrou náladu, která nás provázela oběma pobyty, si přenesou i do svých tříd a že jim vydrží po celou dobu, kdy budou fungovat jako třídní  kolektiv.

Irena Bělíková, třídní učitelka VI. A
Ing. Věra Benkovičová, třídní učitelka VI. B
Mgr. Lenka Pavlová – školní psycholožka
Mgr. Kristýna Kubějová – školní speciální pedagožka

 

 

Nejen anglické Believer znělo Roštínem aneb Soustředění CARMINY BONY

V úterý 16. 10. odpoledne vyjel nás nejstarší sbor na tradiční soustředění do Roštína. Po ubytování v pokojích proběhl večer plný zpěvu – soustředili jsme se hlavně na píseň pro vystoupení na podzimní školní akademii. Středa byla pro všechny náročná. Celé dopoledne jsme usilovně pracovali na repertoáru na vánoční vystoupení. Jednotlivé hlasy se střídaly ve svém pěveckém projevu a ti, kteří zrovna nezpívali, trávili čas relaxačními aktivitami a hrami. Po obědě jsme vyrazili na chvilku ven, abychom si užili slunečného počasí. Po návratu jsme se opět soustředili na naši práci. Za odměnu jsme mohli v podvečerních hodinách relaxovat ve vířivce. Večerní program již tradičně patřil diskotéce, na které jsme si všichni vyzkoušeli různé taneční kreace J Do čtvrtečního rána jsme se probudili všichni značně unaveni, ale i přesto jsme se po vydatné snídani pustili do procvičování našich písní. Dopoledne nás navštívila místní mateřská školka, pro kterou jsme měli připravené krátké vystoupení – alespoň jsme si „nanečisto“ vyzkoušeli náš repertoár. A po obědě už hurá domů!
Děkujeme paní učitelce Kozárkové za zorganizování celé akce a pracovníkovi Unie Kompas panu Martinu Stavjaníkovi za pomoc při organizaci volnočasových aktivit.

Za Carminu bonu Mgr. Lucie Mudráková

Kdo nevěří, ať se podívá…
https://youtu.be/IRDHcAM3e3o

Lípy republiky

Žáci tří­dy IV. B ZŠ Zlín, tří­da Svo­bo­dy 868, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Žáci tří­dy IV.B se roz­hod­li vysa­dit před zám­kem “lípu repub­li­ky”. Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů v pátek 19. října. V ORNISU si žáci prohlédli výukový program Ze života hmyzu a poté v parku Michalov plnili úkoly v rámci Dne stromů. Za odměnu obdrželi právě lípu k vysazení v rámci oslav vzniku republiky. Cesta z Přerova do Otrokovic s Českými dráhami nebyla vůbec snadná. Žáci k lípě obdrželi i zpevňovací kůl. Chlapci se střídali v přenášení „stromku“, děvčata zase měla na starost kůl. Po cestě jsme si tak užili hodně legrace. Strom si opravdu zasloužili. Největší problém byl dostat lípu do vlaku a v Otrokovicích zase z vlaku ven. Pomáhali nám oba páni asistenti, paní průvodčí i cestující.
Obec Poho­ře­li­ce nám dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci nám dnes, tj. 22. 10. 2018, pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě.
Dou­fá­me, že se naše lípa ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-v-pohorelicich/

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B

Projektový den na II. stupni

Netradiční úterý zažili žáci II. stupně v rámci projektového dne k výročí 100 let vzniku republiky. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, soutěžní pořad Riskuj. Nejúspěšnější řešitelé školního kvízu se probojovali do čtyř čtyřčlenných soutěžních týmů, každý tým reprezentoval žák z 6., 7., 8, a 9. ročníku. Soutěžní týmy se utkaly se svými znalostmi v napínavém klání z oblasti jazyka českého, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Náročnost otázek byla hodnocena od 1 000 Kč do 5 000 Kč.  V první soutěžní hře bojovaly mezi sebou tým žlutý a zelený, znalosti obou týmů byly vynikající, ale nakonec zvítězil tým žlutý, který postoupil do finále. Druhou soutěžní hru vyhrál tým červených, který svými znalostmi předčil tým modrý. Ve finále proběhl souboj titánů červeného a žlutého týmu, celou dobu bylo klání vyrovnané, ale nakonec zvítězil červený tým.
Během programu také vystoupila třída VIII. A s paní učitelkou Kozárkovou, kteří zazpívali 5 charismatických písní  – Ach synku, Proti větru, Kaťuša, Milenci v texaskách a Modlitba. Třída VII. A si připravila prezentaci o „baťovských“ památkách, jejich podobě v 30. letech a dnešním stavu. Třída VII.B prezentovala reprezentativní osobnosti Československa a třída VII.C popsala hodnotu peněz v 1. polovině 20. stol. a 21. století.
Sál byl vyzdoben jak naučnými panely tříd 2. stupně, tak výtvarnými pracemi tříd 1. stupně, které si starší žáci mohli prohlédnout. Věříme, že také žáci v publiku, kteří nesoutěžili, se příjemně bavili, dozvěděli se nové informace a něco se i přiučili.
Děkujeme všem paním učitelkám a panu učiteli za pomoc s přípravou nejen tohoto dne, ale celého projektu „100 let vzniku republiky“.

 Mgr. Z. Hynčicová, Mgr. M. Pokorná

Prázdniny s vojenskou historií

Žáci třídy IV. B se zapojili do soutěže „Prázdniny s vojenskou historií“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany, sekce obranné politiky a strategie Pokos (Příprava občanů k obraně státu). Hned první týden školy se žáci vydali vyhledat a navštívit místa spojená s první a druhou světovou válkou v našem okolí. Pomník vojákům a padlým ve druhé světové válce objevili žáci pod hradem v Malenovicích. Další týden se žáci vydali v rámci svého projektu do okolních obcí. Na místním hřbitově v Pohořelicích objevili pomník padlým v první světové válce a pod místním zámkem pomník obětem druhé světové války. Žáci o místech, která navštívili, napsali krátké zprávy. Ty nejlepší jsme spolu s fotografiemi z místa zaslali na adresu pořadatelů soutěže. Naše příspěvky měly úspěch a žáci za odměnu obdrželi  ceny. Informace o této soutěži si můžete přečíst na stránkách Pokosu: http://www.pokos.army.cz/aktuality/blahoprejeme-vyhercum-souteze-prazdniny-s-vojenskou-historii

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B

 

 

Družina v měsíci září

V prvních dnech nového školního roku zažily děti ve školní družině nejedno překvapení: přes prázdniny probíhala rekonstrukce jednotlivých oddělení (a výsledek stál za to!); přivítali jsme nové kamarády prvňáčky, kteří se pomalu zapojovali do aktivit a zvykali si na nové prostředí; na děti také čekaly nové hračky, hry a vybavení; některé z dětí se ocitly v jiném oddělení, než jaké navštěvovaly minulý rok, a tak se seznamovaly s novými vychovateli a novými spolužáky. Nového bylo prostě moc najednou, a tak se toto přídavné jméno v textu opakuje víc, než by se líbilo vyučujícím češtiny.

Krásné září nám umožnilo téměř každý den pobývat na školním hřišti či na školní zahradě. Ze společných akcí ve družině proběhly bramborové dny. Z brambor děti vyráběly razítka s podzimními tématy, skládaly bramborové skřítky či jiné výtvory. Také jsme se bavili o způsobu využití této plodiny.  

Závěr měsíce patřil družinové akci nazvané Svatováclavské hry. Proběhly na zahradě školy a pro děti byly nachystány soutěže, při kterých prokázaly svou šikovnost, a na závěr tak mohly být oceněny sladkým balíčkem. Fotografie najdete ve fotogalerii či na Facebooku školy.

Už se všichni těšíme na říjnový program!

Mgr. Jiří Velčovský

 

 

 

Škola demokracie 2

Ve dnech 16. 9. – 22. 9. 2018 se ve slovenské Pružině konal projekt „Škola demokracie 2“. Jde o mezinárodní výměnu mládeže v rámci projektu Erasmus. Tohoto pobytu se zúčastnilo 15 žáků ze Zlína a 15 žáků z Trenčína. Z naší školy byla vyslána dvě děvčata z VIII. A. 
Celý týden byl o neformálním vzdělávání. Řešila se demokracie a žákovská školní rada. Další témata byla například komunikace, teambuilding a interkulturní učení. Ve středu 19. 9. jsme navštívili úřad města Trenčína, kde jsme se setkali s panem primátorem Richardem Rybníčkem a víceprimátorem Patrikem Žákem. Tam jsme měli diskuzi o fungování města Trenčína a získali jsme mnoho nových informací. Poté jsme navštívili místní hrad, v centru města jsme se mohli samostatně porozhlédnout a zahrát si City games.
Ve čtvrtek nás čekalo hlavní téma: propagace. Dokonce jsme natočili  propagační  videa s názvem žákovská školní rada.
Za projekt děkujeme skvělým koordinátorům Silvii Štefanikové, Veronice Sučanské, Romanovi Nemečkovi a Janě Karolové.
Tímto příjemným týdnem jsme neskončili, máme naplánovaná další setkání. Těšíme se na další pobyt v červnu 2019 ve stejném složení, na kterém si řekneme, kam jsme se za ten školní rok posunuli.

Barbora Válková

 

 

Vzhůru do Knihozemě

Ve dnech 3. – 5.10.2018 se dvanáct dětí ze III.A-ERIN vydalo směrem do přírodního parku Chřiby, konkrétně do rekreačního střediska Kamínka v Roštíně. V těchto třech dnech jsme společně i s paní psycholožkou Pavlovou a asistentkou Vargovou poznávali obec Roštín, zakreslovali mapu, objevili zem Knihozem, vyšlápli si na Brdo, objevovali turistické značky, trasy, hráli spoustu her, tvořili, luštili, vytvářeli i oslavovali. Od skřítka Rosti, který je obyvatelem Knihozemě, jsme každý dostali knihu s dětským hrdinou, kterou když v říjnu přečteme, tak se nám skřítek Rosťa ukáže a také nás nasměruje do další části této kouzelné země. Jestli to bude ke Knížkovníku pohádkovému, Historickému hradu, Ilustrátovu či do Kouzelného zvířátkového lesa, to se necháme překvapit.
Z tohoto pobytu si všichni odvážíme spoustu zážitků i spokojená bříška. Po celou dobu nám panovalo nádherné podzimní počasí, díky kterému jsme také mohli pozorovat změny v přírodě na podzim. Posuďte sami na pár fotografiích.

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Den otevřených dveří – organizace dne

Vážení rodiče,
v úterý 9. října je v naší škole Den otevřených dveří, kdy můžete navštívit ve 2., 3. a 4. vyučovací hodině výuku  Vašeho dítěte (čas od 8:45 do 11:40). Vstup přes vchod II. stupně – recepce. Prosíme o přezutí ve třídě dle možností a dle počasí.
Pak Vás dále srdečně zveme na prohlídku Retro výstavy – I. patro II. stupeň, prostor chodby – jsou zde předměty a dokumenty, které se váží ke stému výročí naší republiky. Čas pro výstavu: 9:00 – 17:00
Odpoledne jste pak zváni na první třídní schůzky. Začátek v 16:00 v jídelně, poté ve třídách.

Těšíme se na shledanou s Vámi.

Pedagogický sbor a vedení školy.

VÝZVA PRO ABSOLVENTY 11. ZŠ

Vážení rodiče a prarodiče,
11. základní škola v Malenovicích slaví letos na podzim 55. výročí založení. Jistě je mezi vámi řada absolventů naší školy. Dovolujeme si Vás moc poprosit: podělte se s námi o vaše vzpomínky na tuto školu. Napište třeba i krátce nějaký svůj nezapomenutelný zážitek ze školních lavic, nebo prostě jen to, co Vám dodnes utkvělo v paměti.

VYTVOŘME SPOLEČNÝ POKLAD VZPOMÍNEK NA ŠKOLU, KDE JSME PROŽILI CHVÍLE DĚTSTVÍ A MLÁDÍ.

Vaše vzpomínky rádi uveřejníme ve speciálním čísle školního časopisu v říjnu 2018. Budete-li si to přát, nebude uvedeno Vaše jméno.
O zaslání příspěvků napsaných na papír či emailem prosíme do 28. září 2018. Předejte nám je po dětech nebo i osobně do kanceláře, do poštovní schránky školy nebo zašlete emailem na korenkova@zsmalenovice.cz . Lze zaslat i poštou na adresu: Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868,  763 02.

Všechny příspěvky odměníme symbolickou odměnou, za každý sebekratší text jsme Vám velmi vděčni. Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

S přáním pěkných dnů

Vedení 11. ZŠ ve Zlíně Malenovicích

Mše svatá k 55. výročí školy

V neděli 9. 9. v 9 hodin začaly oslavy 55. výročí naší školy. Stalo se tak při mši svaté, která byla v kostele svatého Mikuláše obětována za živé a zemřelé žáky, učitele a zaměstnance. Odsloužil ji náš bývalý žák P. Lukáš Jambor, který si  udělal čas před tím, než se vrátí ke studiu v Římě. Ve svém poutavém kázání mluvil o tom, jaký má být správný pedagog, a samozřejmě také zavzpomínal na roky strávené na 11. základní škole. Ke slavnostnímu rázu přispěli svým podílem i současní žáci, kteří bez známek trémy předčítali přímluvy, přinášeli obětní dary nebo kteří spolu se svými sbormistryněmi doprovázeli mši zpěvem. Na závěr otec Lukáš požehnal dětem aktovky.

Děkujeme všem pedagogům, žákům, rodičům i absolventům, kteří si našli čas a přišli poděkovat za vše minulé, co se podařilo, a také poprosit, aby naše práce nesla dobré ovoce i do budoucna.

Mgr. Jiří Velčovský

DŮLEŽITÉ sdělení školní jídelny – výpadek objednávkového systému

Vážení rodiče, strávníci školní jídelny,
v posledních dnech docházelo k problémům při objednávání obědů, výpadky stravovacího systému se dařilo firmě, která je dodavatelem softwaru pro stravování, průběžně odstraňovat.
Bohužel dnes tento problém opět nastal ve větším rozsahu, závadu řešila firma Z ware Brno téměř celý den. V tuto dobu (čtvrtek 6. 9., 16:00), nám teprve oznámilo vedení firmy, že program je již opraven a funguje. Věříme, že toto ujištění je pravdivé a můžeme se na tuto zprávu spolehnout.

Obracíme se proto na Vás, abyste, prosíme, ZÍTŘEJŠÍ OBĚD (pátek 7. 9. 2018) OBJEDNALI PŘES INTERNET, pokud nebyl již dříve objednán. (Zkontrolujte).
Ujišťujeme Vás, že všichni žáci, kteří se ráno v 8 hodin p. učitelce přihlásí, že chtějí jít na oběd (u dětí z družiny předpokládáme všechny), dostanou oběd. Evidence objednání a výdeje oběda bude provedena zítra navíc ještě i ručním zaznamenáním.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace, které nebyly způsobeny chybou na naší straně, ale byly nepříjemné. Jednoznačnou příčinou byly technické závady.

Děkujeme za pochopení.

Z. Jančíková, řed. š.

 

Zdařilá dějepisná exkurze po stopách Habsburků

V letošním školním roce jsme absolvovali výpravu do hlavního města Rakouska – Vídně, a to v doprovodu průvodce PhDr. Pavla Kočího, se kterým jsme se seznámili při exkurzi v Osvětimi.
Ve tři čtvrtě na šest už téměř všichni odvážlivci čekali před školou na autobus, který měl pro nás každou chvilku přijet. Po jeho příjezdu jsme se pohodlně usadili a vyjeli směrem na Mikulov a dále do Rakouska – k zámku Schönbrunn. Celou cestu nás průvodce seznamoval se zajímavými historickými událostmi, které se týkaly česko-rakouské historie. Získali jsme tak poznatky nejen o rakouském školství, kuchyni, ale i památkách.
Ihned po příjezdu do Vídně k zámku Schönbrunn jsme se vydali na prohlídku s bonusem krásných rozkvetlých zámeckých zahrad a výstupem na kolonádu Gloriette jsme se potěšili výhledem na letní, sluníčkem ozářenou Vídeň. Zaujala nás i velkolepá Neptunova fontána. Pak následovala krátká cesta autobusem do historického středu Vídně, kde jsme si prohlédli památník Marie Terezie, Heldenplatz, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Volksgarten, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Neues Rathaus, Parlament. Poté byl asi půl hodinový rozchod a dlouho očekávaný přesun do Prátru. Jakmile se všichni dostatečně vyječeli na různých atrakcích, mohla následovat cesta domů. Do Malenovic jsme dorazili v devět hodin večer, kde už si své ratolesti vyzvedávali jejich rodiče.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Piknik ve školní družině

 Ve středu 20.června jsme si ve školní družině na rozloučení se školním rokem uspořádali „piknik“. Počasí nám více než přálo. Paní kuchařky nám s úsměvem naservírovaly oběd v novém „párty stanu“ na školní zahradě. Pohověli jsme si v trávě na dekách, ochladili jsme se v atriu školy v napuštěném bazénu, hráli jsme fotbal, opékali jsme špekáčky. Mlsali jsme maliny, které dozrávají v zahradě naší školy. Prostě jsme si tento den užili skvěle.
Jako bonus nás navštívil nadrotmistr Luděk Zavadil, člen vojenského útvaru ve Vyškově, a všem dětem představil přístroj s názvem sdPz, který v České armádě slouží jako systém dálkového průzkumu. Děti zvědavě zkoumaly, jak se tento robot používá a mohly si vyzkoušet všechny jeho funkce. Děkujeme panu nadrotmistrovi za trpělivost. U všech dětí sklidil obdiv i za to, jak v parném počasí stál celou dobu v uniformě. Panu nadrotmistrovi velký dík!

Erika Salkim

Exkurze do Filmového uzlu Zlín

V pátek 15. 6. jel celý devátý ročník na exkurzi do Filmového uzlu Zlín v rámci projektu 100letého výročí republiky, aby se seznámil s bohatou historií filmových ateliérů. Nikdo neměl tušení, co si pod tím představit, o to víc jsme byli zvědaví. Jako první byla na programu hodinová komentovaná prohlídka o zlínských filmových ateliérech a režisérech. Jistě to bylo zajímavé, ale náročné.
Jsme přece jenom puberťáci a potřebujeme něco dělat aktivně, nebo přestaneme dávat pozor. Proto nás také mnohem více zaujala druhá část exkurze, kdy jsme si mohli naanimovat vlastní krátký film. Vybrali jsme si, jestli chceme dělat 2D nebo 3D animaci, nachystali scénu, vyrobili figurky a potom sami fotili fotky po drobných pohybech. Fotky byly uloženy ve speciálním programu, ve kterém jsme si je mohli pustit v rychlém sledu, aby vytvořily pohyb. Kdo to dělal pečlivě, opravdu se mu povedl plynulý pohyb a postavičky se pohybovaly přirozeně. Nakonec se všem jejich animace povedla – každá byla svým vlastním způsobem hezká a hlavně originální.
Potom jsme poseděli v kavárně, povídali jsme si a atmosféru doplňoval film o Karlu Zemanovi. Všichni jsme si výlet užili. Šlo hlavně o hezkou atmosféru mezi námi a dobrý pocit z naší spolupráce na animacích.

Jana Srovnalová, žákyně IX.A

Florbalový turnaj proti 8. základní škole

Dne 24.5. 2018 se v naší tělocvičně konal florbalový turnaj žáků 8. a 9. tříd proti žákům z 8. ZŠ.
Všichni sportovci si zaslouží veliký obdiv za energii, kterou do utkání vložili. Celkem se zúčastnilo 8 družstev po 4 hráčích. Musím podotknout, že dravost a soutěživost se našim žákům určitě nedá odepřít. Také díky skvělé technice a taktice jsme vybojovali zlatý a bronzový pohár. Určitě to naši kluci nedostali zadarmo a museli se hodně snažit a chytře zvládnout zápasy proti soupeři.
Jsme moc rádi, že se naše škola může prezentovat tak nadějnými  hráči a sportovci. Dle slov rozhodčího měl celý turnaj vysokou úroveň.  Už se těšíme na další.

1. místo
Macek – nejlepší hráč s nejvíce proměněnými střelami
Ševčík
Dočkal
Buršík 

2. místo
tým 8. ZŠ

3. místo
Borovec
Januška
Štěpánek
Lukačovič

Sportovní školní akce jsou velice důležité, a to především pro vytváření dobrých vztahů mezi třídami. Upevňují také sociální vazby mezi žáky napříč ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným a také vedení 8. ZŠ.

Bc. Michaela Sedlářová

PROSTE A BUDE VÁM DÁNO

Po nebývale horkém květnu a stejně parném začátku měsíce června se oči téměř všech lidí zdvihají k obloze a vyhlížejí déšť, který by osvěžil jak vyprahlou zem, tak ty, kteří na ní žijí. Proto by si asi mnozí klepali na čelo, kdyby zjistili, že existuje skupinka, která se ve chvíli, kdy meteorologové konečně hlásí srážky, modlí za to, aby nepršelo.
Tou skupinkou nejsou žádní milovníci sauny nebo pouště, ale děti, které se tolik těšily na závěrečný táborák, že ráno v hodině náboženství prosily svatého Petra, aby ve středu 13. června odpoledne aspoň na chvíli pozdržel mraky naplněné tolik očekávanou vláhou, protože chtějí se svými rodiči a sourozenci prožít odpoledne na školní zahradě.
A protože síla dětské modlitby je mocná, mraky se po nebi převalovaly, ale na zem po dobu konání táboráku nespadla jediná kapka. Všichni jsme si užili chvíle společně strávené nejen se špekáčkem u ohně, ale také při hře, luštění tajenky, povídání nebo při  sdílení každodenních radostí či starostí.
Na závěr bych chtěl poděkovat: dětem, které se celý rok setkávaly v hodinách náboženství; rodičům, kteří je vedou a podporují; a v neposlední řadě svatému Petrovi, že s přihlédnutím k plnému diáři paní ředitelky zařídil slušné počasí právě v to odpoledne, kdy si s námi mohla posedět a popovídat.

Od mísy voňavých špekáčků zdraví

                                                                            Mgr. Jiří Velčovský

 

Čamlíci v Ostravě

V pátek 8. června se vybraní zpěváčci z DPS Čamlíci vypravili do Ostravy. Tam je čekal opravdu náročný den. Přijali totiž pozvání od DPS Čtyřlístek, který působí při ZŠ Krestova Ostrava – Hrabůvka, a jako hosté vystoupili na jejich tradičním Jarním koncertě. Dopolední koncert byl určen pro žáky této školy, odpoledne se již zpívalo, recitovalo a hrálo na hudební nástroje pro širokou veřejnost. Sál místního Kulturního domu K – Trio byl zaplněn do posledního místa a všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Poděkování patří především paní sbormistryni Mgr. Daně Kozárkové a korepetitorce Mgr. Lucii Mudrákové, které společně s dětmi toto vystoupení připravily, ale i dětem za pěkné chování a vzornou reprezentaci naší školy.
Jsme velmi rádi, že tato dobrá spolupráce mezi oběma sbory zapustila pevné kořeny a my přivítáme děti z DPS Čtyřlístek ve čtvrtek, kdy svým vystoupením doplní náš Letní koncert. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 14. června v 17.00 hodin v sále Otrokovické Besedy.

Mgr. Klára Bartoníková

Zážitkem k poznání – školní výlet Štramberk

Školní výlet je dlouho očekávánou odměnou za uplynulý školní rok. Přestože přichází v době, kdy už jsou žáci i učitelé unavení po měsících náročné práce, lze se i během něj naučit mnoho nového. Navíc formou, která je  lákavějí než poučka v učebnici. Právě na takovéto druhy výletů se zaměřuje agentura Rikitan, jejíž služby letos využily třídy V.A a V.B a vyrazily do podhůří Beskyd – do Štramberka.
Nejdříve jsme se vyšplhali na dominantu městečka, na štramberskou Trúbu. Spočítali jsme všechny schody, dozvěděli jsme se zajímavosti z historie i současnosti této známé věže, užili si krásné výhledy na Štramberk a široké okolí a zkontrolovali osazenstvo místní hladomorny.
Další zastávkou byla Aqua-terra expozice. Kromě poutavého výkladu o různých exotických zvířatech jsme mohli také vyzkoušet pohladit si hada korálovku nebo být svědky krmení několika druhů zvířat, které v naší přírodě rozhodně nepotkáme.
Ve spojení se Štramberkem se jistě většině lidí vybaví štramberské uši. My jsme je nejen ochutnali, ale také nahlédli do výroby. Pan pekař nám dokonce prozradil složení směsi koření, které dotváří specifickou chuť uší, a část procesu přípravy nechal na nás. 
Odpoledne jsme vyzkoušeli další z tradičních řemesel – hrnčířství. Opět jsme načerpali spoustu informací o tom, jak dlouhý je proces výroby kvalitních hrnčířských výrobků, co je to glazura nebo jak funguje hrnčířská pec. Nakonec si mohl každý zkusit práci na hrnčířském kruhu pod vedením zkušené paní hrnčířky.
Celý den se výborně vydařil a žáci si díky vzornému chování zasloužili také překvapení na závěr. Zcela jistě se i v našem případě vyplnilo heslo Rikitanu „zážitkem k poznání“. A že těch zážitků bylo… 🙂

Ing. E. Doležalová, Mgr. E. Kořenková, Mgr. I. Viceníková

Šachový kroužek

Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty. Pomáhá rozvíjet osobnost, intelekt a díky šachům se děti učí logicky myslet již od tří let.
Vnímáme šachy jako mimořádně chytrou hru, která profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí: schopnost strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si pamatovat. Toto všechno úspěšně rozvíjí také děti navštěvující šachový kroužek na naší škole.

Josef Tomek

 

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 1. června slaví děti po celém světě svůj svátek. Paní vychovatelky a pan vychovatel si pro děti připravili ve školní zahradě šest stanovišť s jednoduchými úkoly, za jejichž splnění děti obdržely razítko. Při nasbírání šesti razítek dostaly děti drobnou odměnu. Při plnění úkolů děti formou hry trénovaly jemnou motoriku, přesnost, zručnost a nebyla to žádná nuda.
Doufáme, že si naši společnou akci vaše děti užily stejně jako my.                                                           

Erika Salkim

Navštívili jsme zlínský filmový festival

Letošní 58. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež si naše třída VII.B užila opravdu po všech stránkách. Během úterního dopoledne dne 29.5 jsme zhlédli belgický film Rosie a Moussa (2018) a doprovodné programy jsme si nechali na čtvrtek 31.5. Během návštěvy stanoviště Virtuální realita jsme zažili horskou dráhu, chůzi po lávce ve 160 metrové výšce, procházku vrakem lodi, trenažér sportovního automobilu a spoustu dalšího. Bylo to fakt super. Poté jsme se přesunuli do okolí zámku na povídání o nebezpečí sociálních sítí.

Mgr. et Mgr. Jana Vandová

 

Školní výlet Olomouc

Ve středu 30. května 2018 vyrazily třídy VII. A a IX. B na společný výlet do Olomouce. K cestě jsme využili České dráhy, po Olomouci jsme se pohybovali pěšky. Prvním cílem cesty byla návštěva interaktivní výstavy v Pevnosti poznání. Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a poskytuje neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.
Po prohlídce výstavy jsme se podél Mlýnského potoka vydali do centra města. Druhým cílem bylo zhlédnutí výstavy fotografií v katedrále sv. Václava. Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Věž katedrály je zároveň nejvyšší novogotickou věží v České republice.

Irena Bělíková

 

Carmina bona v jižních Čechách

Ve dnech 20.4. – 22.4. 2018 se sbor Carmina bona zúčastnil dvou nesoutěžních festivalů v jižních Čechách.
Nejdříve jsme se vydali v rámci poznávání do německého Freyungu. Dopřáli jsme si romantickou procházku malebnými uličkami města, vyfotografovali se před kostelem a poté pokračovali v cestě do Sušice.
V Sušici a v přilehlých obcích probíhal celý víkend festival dětských pěveckých sborů „Je kraj, kde voní tráva.“ Náš koncert se konal v kostele sv. Vavřince na Zdouni. Po koncertu jsme se přesunuli do Prachatic, kde nás čekala chutná večeře a ubytování.
V sobotu ráno po bohaté snídani následoval přejezd do Českého Krumlova na festival Krumlovská grumle, který probíhal v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie. Spolu s naším sborem vystoupily sbory z Českého Krumlova, Vsetína, Sezimova Ústí a Českých Budějovic. Festival byl nesoutěžní, ale byla přítomna odborná porota, která po ukončení vystoupení hovořila s jednotlivými sbormistry.
Sobotní noc jsme strávili v již známém domově mládeže v Lišově. V neděli ráno nás čekala poslední akce tohoto výjezdu, návštěva státního zámku Červená Lhota. Domů jsme dorazili v neděli odpoledne.

Irena Bělíková

Malé školní muzeum

Pátek dne 18. května připadl na Mezinárodní den muzeí, který se slaví po celém světě. I naše škola otevřela své Malé školní muzeum, ve kterém si návštěvníci mohli netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku naší republiky.
Osm tříd 1. stupně se v tento den přeměnilo na muzeum s unikátními expozicemi. Žáci s pomocí svých rodičů a prarodičů nashromáždili předměty dávné i nedávné minulosti a seznámili návštěvníky s jejich životními příběhy.
O tom, že se akce vydařila a mnohé zaujala, svědčí i návštěvní kniha a hezké fotografie.

                                                                                                                  Mgr. Jana Svozilová

Zpíváme si rádi

Dne 17. května se uskutečnila pěvecká soutěž nehudebních tříd. V kategorii 1. a 2. tříd získal 3. místo Benedikt Vyoral, 2. místo obsadila Sofie Pandadisová a na vítěznou metu dosáhla Ella Konečná.
V kategorii 3. až 5. tříd obsadil 3. místo Ondřej Bartoš, 2. místo získal Tomáš Lapka a 1. místo porota udělila Nele Janišové. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Za sekci hudební výchovy Mgr. Lucie Mudráková

Anthropos

Žáci třídy III. B se v úterý 15.5. 2018 vydali do Brna do pavilonu Anthropos. Právě zde je stálá výstava věnována pravěku. Historie Anthroposu je za první republiky spjata s osobností prof. Karla Absolona, který navštěvoval své prarodiče ve Fryštáku na Zlínsku. V r. 1928 se mu podařilo zrealizovat Výstavu soudobé kultury v Československu na právě k tomuto účelu vybudovanému brněnskému výstavišti. Vytvořil zde zvláštní  pavilon nazvaný Člověk a jeho rod. Tato instalace získala ihned po otevření značnou popularitu především díky rekonstrukci mamuta v životní velikosti, kterou financoval Tomáš Baťa. Zvláštní finanční podporu získal i darem od prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Žáci třídy III. B se právě proto vydali právě do Antrhroposu. V současné době dokončují třetí část svého projektu „Zlínskem po proudu času“ věnovanou významnému období Baťovců. Poznali tak další počin významného zlínského podnikatele. V Anthroposu žáci také navštívili výstavu obrazů Zdeňka Buriana, a připomněli si tak informace, které získali při práci na první části našeho projektu. V Brně navštívili také starou radnici a Kapucínskou hrobku.

                                                                                                                    Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

Malé školní muzeum

Srdečně zveme na Malé školní muzeum, ve kterém si budete moci netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku republiky. Žáci vybraných tříd I. stupně naší školy připravili vlastní unikátní expozice, v nichž najdete předměty z více či méně vzdálené historie.
Muzeum otevřeme první prohlídkou v 8:00. Další budou následovat vždy po 15 minutách, a to až do poslední prohlídky v 11:00.

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ „PANÍ NUDA“ NUDA ROZHODNĚ NEBYLA

 V úterý 15.května naši školu již potřetí navštívil divadelní spolek ŘIMBABA z Plzně. I přes nepřízeň počasí, jsme se s dětmi ze všech oddělení usadili v jedné z našich tříd a divadlo mohlo začít. Sedět nás herci dlouho nenechali. Díky vtipnému scénáři a chytlavým moderním i lidovým písním jsme se všichni nechali vtáhnout do příběhu a zpívali jsme a tancovali. Někteří se příběhu zúčastnili jako herci – Karolína Balajková a Evan Grady se ukázali jako ostřílení herci, když bez přípravy zvládli uprostřed děje role Jeníčka a Mařenky.
Všichni jsme odcházeli s výbornou náladou a za to patří hercům z Plzně za všechny oddělení školní družiny velký dík!

Erika Salkim

Badatelské dny ve fyzice

Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 proběhly v rámci výuky fyziky ve dvouhodinových blocích badatelsky a prakticky zaměřené lekce na měření délky a o týden později na měření hmotnosti. Tato aktivita byla realizována v rámci projektu zvyšování kompetencí pedagogů v přírodovědných oborech, na němž se naše škola podílí spolu s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Žáci spolupracovali v obou blocích ve skupinách, které byly předem určeny na základě jejich znalostí ve fyzice. Zadání bylo vypracováno odborníky ze zmíněných univerzit ve spolupráci s učiteli fyziky na základních školách,  pro různé skupiny bylo upraveno dle aktuální situace ve třídě a našich časových možností. Žáci se seznámili s historickými jednotkami délky a hmotnosti, naučili se stanovit základní jednotku délky a využít ji pro měření rozměrů vybraných předmětů. Získali představu o velikosti jednotlivých jednotek délky a hmotnosti. Naučili se správně používat základní druhy měřidel délky, vhodný typ vah pro určení hmotnosti předmětů. Upevnili své poznatky v rámci mezipředmětových vztahů (zeměpis, přírodopis, sport, běžný život, dějepis, matematika).
Oba bloky vycházely z poznatků vědní disciplíny metrologie, která se zabývá měřením všech fyzikálních technických veličin, metodami a prostředky zabezpečujícími jednotnost a přesnost výsledků měření. Je nezbytná pro ostatní vědní disciplíny, výzkum a vývoj, zabývá se všemi problémy týkajícími se měření a s měřením souvisejícími, jak teoretickými, tak praktickými.
Žáci si kromě teoretických poznatků měli možnost sestrojit vlastní měřidla a s jejich pomocí změřit a porovnat hmotnosti a délky předmětů z běžného života. Praktickými činnostmi si mohli lépe osvojit a zapamatovat probírané učivo. Prací ve skupinách si osvojovali dovednosti týmové spolupráce, u většiny úloh došli vzájemnou spoluprací ke správným výsledkům, zažili si správné pracovní postupy a řada z nich se přesvědčila, že i fyzika může být zábavná.
Oba pracovní bloky byly přínosné i pro vyučující. Získali jsme spoustu informací a poznatků o samotných dětech i nutnosti některých úprav v samotném zadání, aby bylo pro žáky srozumitelnější. Věříme, že i do budoucna bude více příležitostí zařadit do výuky badatelsky orientované vyučování.
Všem zúčastněným žákům z 6.B děkujeme za skvělou spolupráci, a i když možná mohli mít někdy pocit, že se jim příliš nedaří plnit zadání správně, jejich snahu velice oceňujeme.

Ing. Věra Benkovičová, Mgr. Lenka Pavlová

 

Do Anglie (nejen) za Harry Potterem 7.-11.5.2018

Známá postava knih J.K. Rowlingové nalákala hned 42 žáků naší školy na cestu do Anglie. A že to byla cesta opravdu dlouhá a náročná.
Každý ze tří dnů, které jsme strávili v Anglii, byl od rána do večera nabitý zážitky. Navíc nás provázelo na Británii netypické velmi teplé a slunečné počasí, které jistě přispělo k dobré náladě v průběhu týdne.
První den jsme se lodí po Temži dopravili do samotného centra Londýna, kde jsme navštívili dobře známá místa – Westminster s parlamentem, opatstvím a v lešení skrytým Big Benem, Downing Street, Picadilly Circus, Buckinghamský palác, China Town a Trafalgarské náměstí. Krásu města jsme pak mohli obdivovat také z výšky známého London Eye. Cestu zpět k autobusu nám usnadnilo nejstarší metro na světě, zde nazývané Tube.
Druhý den jsme zahájili v krásném a o poznání klidnějším Windsoru, ležícím kousek od hlavního města. Prohlédli jsme si městečko, jehož dominantou je královský hrad. Za pár dní se zde sejdou tisíce lidí na královské svatbě a přípravy už byly znát na každém kroku. Poobědvali jsme u prestižní chlapecké školy Eton College, kterou kromě řady britských premiérů navštěvovali také princové William a Harry. Odpoledne už ale patřilo Harry Potterovi v Leavesdenských filmových ateliérech Warner Bros. Kulisy, kostýmy nebo třeba ukázky triků z kultovních filmů nás přenesly do Bradavic. Beze sporu šlo o jeden z největších zážitků celého týdne, a to i pro ty, kteří zrovna nepatří mezi největší fanoušky známého čaroděje.
Poslední den v Londýně jsme zahájili v části Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Národní muzeum mořeplavby nabídlo pro každého něco. Technické informace k různým druhům plavidel, zajímavé expozice k bohaté britské koloniální a námořnické historii nebo třeba simulátor lodi, na němž si návštěvníci mohou vyzkoušet vplout s lodí do přístavu. Další část dne opět patřila významným londýnským dominantám – Tower of London, Tower Bridge, katedrále sv. Pavla a Millennium Bridge. Využili jsme také další z typických londýnských dopravních prostředků – doubledecker. Pak už nás čekala cesta domů, kterou většina z účastníků zájezdu věnovala odpočinku po náročných dnech ve Spojeném království.
Dvě noci jsme strávili u hostitelských rodin, kde jsme mohli nejen porovnat český a britský životní styl, ale především v praxi procvičit znalosti angličtiny.
Velké poděkování patří našemu průvodci Martinovi. Kromě toho, že nám přiblížil všechna navštívená místa, také zajistil, aby vše proběhlo bez komplikací. Děkujeme také paní učitelce Pavlíně Hrdlíkové, která celý zájezd pro žáky zorganizovala.

E. Kořenková

Stříbro pro Čamlíky

V úterý 24. dubna 2018 se na zámku v Chropyni konala Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů, které se zúčastnil i náš pěvecký sbor Čamlíci. V konkurenci sborů ze Zlínského kraje jsme se rozhodně neztratili. Čamlíci pod vedením sbormistryně Dany Kozárkové a za klavírního doprovodu Lucie Mudrákové předvedli skvělý výkon, za který jim odborná porota udělila „Stříbrné pásmo“. Čamlíci vystoupili v dopoledním programu. Zazněly písně umělé i lidové, písně s klavírním doprovodem i  bez doprovodu. Na závěr svého soutěžního vystoupení zařadili latinský anonym ze 14. století.
Děkujeme zpěváčkům za vzornou reprezentaci naší školy.

Klára Bartoníková

Literární jaro se Zuzanou Pospíšilovou

Dnes žáci II.C navštívili besedu v rámci Literárního jara 2018 se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Poutavé představení její tvorby, které prokládala také čtením a recitováním vlastních básnických textů a hádanek zakončila po necelé hodině i podpisy do knih, které si žáci přinesli. Spoustu z jejich knížek máme i v naší knihovně a tak už se moc těšíme až si nějakou její knížku společně přečteme.

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Druhá zastávka zabezpečená žáky třídy III. B

V pátek 20. dubna 2018 se žáci třídy III. B vydali do Kvítkovic na zastávku MHD Na návsi. I tuto zastávku „zabezpečili“ siluetami ptáků. Každoročně zahyne velké množství ptáků právě nárazem do skel. Siluety si samozřejmě vystříhali předem ve škole a povolení jsme obdrželi již v lednu. Tentokrát nám vyšlo i krásné počasí a mohli jsme mimo jiné pozorovat na „drátech“ naproti zastávky MHD dvě vlaštovičky. Výsledek naší činnosti si každý může prohlédnout, až bude přes náves v Kvítkovicích vedle kostele projíždět. Žáci tak přispěli dalším malým dílkem  k ochraně naší přírody.

                                                                                                                                  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

Planeta Česko

Po ukončení programu v Praze se v rámci regionálních ozvěn i k nám do Zlína dostal Febiofest. V jeho bohatém programu si řada tříd naší školy vybrala unikátní snímek Planeta Česko.
První celovečerní film o české přírodě, natáčený více než rok pomocí nejmodernějších technologií, nám představil přírodu kolem nás ve stylu dokumentárních pořadů, jaké vídáme spíše zaměřené na africké savany či jihoamerické pralesy – jako pravou divočinu. Navíc divočinu, která „začíná hned za našimi dveřmi“.
Film Planeta Česko nám nejen ukázal obrovskou rozmanitost přírody, ale nastínil také složité vztahy mezi jednotlivými přírodními i člověkem vytvořenými systémy. Zcela jistě nám dokázal, že pokud se umíme dobře dívat, najdeme vzácné živočišné a rostlinné druhy i tam, kde bychom je nečekali.

E. Kořenková

Exkurze do věznice v Uherském Hradišti

V rámci projektu „100 let od založení republiky“ třídy VII.B a VIII.A dne 12. a 13. dubna navštívili královské město Uherské Hradiště. Žáci měli možnost navštívit neblaze proslavenou věznici, která se právě díky výročí otevřela veřejnosti. Uherskohradišťská věznice je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století. Díky průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků o tom, jak to ve věznici dříve chodilo, a přiblížila nám i zážitky pamětníků, kteří tam byli vězněni.
Po prohlídce věznice a výstavy k tomuto tématu připravené, měli žáci možnost si představit, jak asi město vypadalo, když jej ve 13. století založil Přemysl Otakar II, protože jsme absolvovali ještě komentovanou prohlídku města.

Mgr. Jana Vandová

Den Země na Lukově 17. dubna 2018

Žáci třídy III. B se již třetím rokem vydali ke Dni Země na hrad Lukov. Již po cestě plnili žáci zajímavé úkoly týkající se naší přírody. Zastavili se také u dvou místních studánek.  Po celou dobu měli hoši i děvčata ve svých batůžcích balíčky betonu, který si museli na hrad vynést. Z betonu a listů rebarbory připravovali žáci pítka pro ptáky v okolí hradu. Za odměnu mohli z nové ptačí pozorovatelny pozorovat ptáky a poslouchat zvuky, které vydávají. Při všem nám byli nápomocni pan Holík a jeho asistent Vladan a samozřejmě i náš asistent Mgr. Velčovský.  Z přírodnin žáci tvořili ptáka roku „sýčka“. Při zpáteční cestě sbírali odpadky, které v přírodě zanechali návštěvníci lesů v okolí hradu. Počasí nám vyšlo a mohli jsme tak splnit vše, co jsme si předem naplánovali.
I letos jsme byli velmi překvapeni šikovností a pílí Spolku přátel hradu Lukova. Hrad se opět „rozšířil“. Pan Holík nás ještě nezapomněl pozvat příští sobotu na „Pálení čarodějnic“. Věřím, že žáci budou hrad Lukov navštěvovat rádi i v budoucnosti, jak pro jeho historii, tak i pro jeho sepětí s přírodou. Přijdou si zde na své příznivci ptactva, obojživelníků i netopýrů. Stačí jen být zticha a pozorně sledovat  a naslouchat. Snad se i mezi žáky v budoucnu najdou obětaví členové Spolku hradu Lukova, nebo jiného zajímavého místa.

                                                                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

VIII.B a T.G.M.

V rámci projektu ke 100.výročí České republiky  vyrazila třída VIII.B  ve čtvrtek 12.4.2018 do Masarykova muzea v Hodoníně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací  o našem prvním prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, který se v Hodoníně narodil. Zhlédli také film, který byl sestaven z dobových filmových materiálů a který  byl velmi vhodným doplněním výkladu. Během prohlídky muzea žáci vyplňovali  pracovní list sestavený muzeem pro žáky základních a středních škol. Na závěr se žáci vyfotili před sochou T.G.M, která stojí nedaleko vlakového nádraží. Získané informace použijí při zpracování svého tématu „Naši prezidenti“ v již zmíněném projektu.

Lenka Surovíková a Lenka Pavlová

   

 

I.B v knihovně

V úterý 10.4. navštívila třída I.B Obvodní knihovnu v Malenovicích. Téma Zábavné čtení je natolik zaujalo, že spousta dětí se rozhodla navštívit knihovnu i ve svém volném čase. Nechali se vtáhnout do kouzel schovaných v knihách, dozvěděli se o knihomolovi a skřítcích, o správném chování ke knize, nechybělo ani seznámení s významnými dětskými spisovateli a ilustrátory. Na konci měli možnost prohlédnout si knihovnu a prolistovat si knihy dle vlastního výběru. Děti odcházely s nadšením, tak snad to přispěje ke kladnému vztahu ke knihám a čtenářství. Vždyť už se z nás stávají čtenáři.

Mgr. Jitka Assmannová

Žák učitelem

Na Den učitelů 28. března proběhl na naší škole projekt Žák učitelem. Žáci 7. a 8. tříd si mohli vyzkoušet všechny radosti i starosti povolání učitele, když vstoupili do tříd 1. stupně a učili své mladší spolužáky.
Ohlasy žáků „učitelů“:
– děti nás podporovaly a zapojovaly se do všeho
– improvizace byla naše přítelkyně
– nejlepší bylo, když jsem viděla, že ty děti opravdu neví, hned jsem si vzpomněla, jaké to bylo, když jsem byla v jejich letech
– bylo pro mě těžké mluvit před celou třídou
– je náročné vymyslet zábavný a zároveň naučný program pro děti na celou hodinu
– děti byly hlučné, stále jsme je musely napomínat
– drápou jak kocouři, bylo těžké po některých cokoli přečíst
– náročné bylo hlídání času, jestli vše stihneme podle našich plánů
– učitelé s námi musí mít opravdu hodně trpělivosti

Většina „vyučujících na zkoušku“ si celkově hodiny chválili a byli rádi, že mohli touto zkušeností projít. My učitelé jsme se rádi vrátili na krátký čas do pozice žáků v lavicích a podívali jsme se na proces učení zase z jiného úhlu pohledu 🙂

Mgr. Lucie Mudráková

Ejhle žába

     V úterý 10. dubna se třídy III. B, II. B, I. C-E, II. A a II. C-E zúčastnily výukového programu Ornisu Přerov „Ejhle žába“. Lektoři navštívili naši školu a program probíhal na školní zahradě. Žáci si vyjasnili, kde všude mohou v přírodě žáby spatřit. Zábavnou formou si vyzkoušeli např. jak žáby loví hmyz svým dlouhým jazykem, společně zpracovali potravní řetěz, seřadili vývojová stádia. Od lektorů získali informace o tom, co žáby dělají v jednotlivých ročních obdobích a jaká nebezpečí jim hrozí např. na silnicích. Největší úspěch měly samozřejmě „živé žáby“. V přírodě na ně nesaháme. Pokud je to nezbytně nutné, měli bychom si vždy namočit ruce.
Žáci během programu získali nové, zajímavé informace, poslechli si „zvuky“, které různé druhy žab vydávají. Mohli se také lektorů zeptat na to, co je ze života žab zajímalo. Setkání s odborníky a nadšenci jim určitě pomůže, aby získali kladný vztah k přírodě a jednou si mohli lépe vybrat povolání, které by chtěli vykonávat.

Mgr. Libuše Přílučíková

Výuka finanční gramotnosti

V březnu jsme se žáky 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy dokončili téma Finanční gramotnost.
Co to je?  Nejčastější definice říká, že je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.  
Co znamená být gramotný, to ví každý  – umět číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená naučit se pohybovat ve světě peněz.     
Je důležité, aby se žáci seznámili se základy finanční gramotnosti už ve škole. Orientovat se ve světě finančních nabídek a produktů je totiž čím dál složitější. Nejrůznější lákavé nabídky zboží, různé reklamy, vytvářejí dojem, že se bez nich člověk neobejde. Přitom je to tak jednoduché – stačí vzít si rychlou půjčku. Nejvíc ohroženi mohou být právě mladí lidé, kteří se moc nevyznají v bankovních produktech. Výuka finanční gramotnosti už ve škole je proto jedním z prostředků, jak takovým situacím předejít.  
Výuka finanční gramotnosti  je velmi  potřebným  prvkem ve výuce už od 1. stupně, kde se děti učí spočítat, kolik zaplatí za nákup, hrají si „na obchod“. Na 2. stupni potom počítají úroky, DPH apod., na praktických příkladech se učí rozhodnout, která půjčka bude výhodnější a zda by bylo možné si např. více peněz ušetřit – a kde.     
Naším cílem ve výuce je, aby žáci rozlišili debetní a kreditní kartu, vyznali se ve finančních produktech, znali jejich výhody i nevýhody. Aby své finanční problémy řešili včas. Aby měli přehled o svých příjmech i výdajích, aby své finance plánovali. Aby žili úměrně svým finančním možnostem, aby si vytvářeli finanční rezervy na „horší časy“.

Aby zapomněli na půjčky a naučili se hospodařit! Bude to pro ně ten nejlepší dárek na celý život.

Mgr. Vladislava Švehlíková

Eurorebus Junior – krajské kolo

Již třetím rokem se naše škola zapojuje do vědomostní soutěže Eurorebus Junior. Díky bodům z korespondenčních kol, ve kterých hned několik tříd prvního stupně plní úkoly a odpovídá na záludné otázky, jsme se letos probojovali do krajského kola v Olomouci.
Tentokrát pořadatelé připravili změnu a „krajského“ kola se zúčastnily školy z Olomouckého kraje a části kraje Zlínského. Díky tomu se nám také oproti minulým ročníkům trochu upravila sestava soupeřů.
Tým reprezentující naši školu ve složení Michaela Bližňáková, Vanda Odstrčilová a Adam Batěk se však ani touto novinkou nenechal zaskočit. Bojovali ze všech sil, využili své široké znalosti vlastivědy, přírodovědy, ale také třeba českých pohádek. V silné konkurenci obsadili výborné 6. místo, za což jim patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy.
Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program a protože nám počasí přálo, vyrazili jsme také na rychlou prohlídku centra Olomouce.
Věříme, že se i v dalším školním roce najde dost zájemců o Eurorebus i Eurorebus Junior, kteří naváží na dosavadní úspěchy našich žáků v těchto soutěžích.

 E. Kořenková

Carmina bona se opět těší do Čech

Letošní školní rok je pro náš nejstarší sbor ve znamení poznávání krás jižních a jihozápadních Čech. Těsně před Vánoci jsme naším vystoupením zpestřili čas čekání na Ježíška na adventních trzích v Českých Budějovicích a pak prozpívali večerní koncert v kostele sv. Anny spolu s domácím sborem Canzonetta v tomto malebném městečku.
V měsíci dubnu jsme pozváni na dva festivaly: v Sušici si zazpíváme v rámci festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ a pak se přesuneme do Českého Krumlova, kde jako jediní ze Zlínského kraje vzdáme hold festivalu „Krumlovská grumle“. Co ještě naši sboristé zažijí? Jaký bude jejich další program?
Na nevšední zážitky si musíme ještě „chvilku“ počkat.
Přejme si správně naladěné hlásky, hodně energie a příjemné jarní počasí…

Dana Kozárková, sbormistryně

VELIKONOCE = VAJÍČKA

4.dubna bylo slovo vajíčko skloňováno ve II.C ve všech pádech, a to doslova. Hledali jsme téměř všechny slovní druhy, které se váží na slovo vajíčko, zkusili jsme si také vymyslet otázku, na kterou bude odpověď VAJÍČKO.
II.C se dnes podívala na vajíčka ve všech úhlech. Dozvěděli jsme se, co znamenají kódy na vajíčkách, jaká mají vajíčka velikosti, co je uvnitř.
Jaká zvířata se rodí z vajíček, jak jsou ta vajíčka velká a barevná.
Na vlastní oči jsme mohli vidět pštrosí vejce.
Také už víme, jak se rozezná vajíčko vařené a syrové, které je rychlejší při roztočení a které je naopak rychlejší při pádu z nakloněné roviny.
Kolumbovo vejce? To je pojem, který už umíme také vysvětlit, četli jsme také z grafů a tabulek, jak se vyvíjela cena vajec za posledních šest let.
Nejzábavnější a nejchutnější byla příprava vajíčkových pomazánek čtyř druhů, které jsme si sami vyrobili a také ochutnali.
Vkládáme recepty, abyste mohli také spotřebovat ta vykoledovaná.
Za necelý týden se dozvíme jak se budou lišit odhady od skutečnosti, co se stane s vajíčkem ponořeným do koly a do octa.
VAJÍČKŮM ZDAR!

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Historická vojenská přednáška

V úterý po Velikonocích bylo pro žáky I. stupně připraveno netradiční zahájení školního vyučování. Uskutečnila se první z akcí, které se vztahují k výročí 100 let od vzniku naší republiky.
Paní učitelka Přílučíková pozvala do školy jednoho ze členů Klubu vojenské historie pana Jana Klečku. Ten dětem podrobně a poutavě přiblížil život a vybavení českých vojsk v období 1. a 2. světové války. Velmi barvitě vysvětlil rozdíl ve výzbroji, který byl spjat s rozvojem výroby zbraní v průběhu obou válek. Dále se děti mohly například dovědět, že za jednou malou armádou stála celá řada lidí, jež všechny vojáky šatili, ošetřovali je, vařili jim, zdokonalovali a vyráběli nové zbraně, plynové masky, ledvinky, či pěstovali různé plodiny nebo chovali dobytek, ze kterého se pro jednotlivé vojáky připravovaly pokrmy.
Děti nadšeně pana Klečku poslouchaly a doslova hltaly informace, které by se od paní učitelek jen stěží dověděly. Věříme, že se dětem tato historií nabitá přednáška líbila a zpestřila jim každodenní (m)učení se ve škole.

Mgr. Veronika Strojilová

Zpívání s velikonočním zajíčkem

Ve středu a ve čtvrtek 28. a 29. března se na zlínském náměstí Míru konal již tradiční Velikonoční jarmark. Součástí akce byl i pestrý doprovodný program, v rámci kterého vystoupily i dva naše školní pěvecké sbory – Přípravka a Čamlíci. Obě vystoupení se našim zpěváčkům povedla a odměnou jim byl potlesk zaplněného zlínského náměstí. Poděkování patří jak dětem, které vzorně reprezentovaly naši školu, jejich sbormistryním a korepetici, tak p. učitelkám, které děti do Zlína doprovázely.

Mgr. Klára Bartoníková

ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA

Žáci třídy III. B se v úterý 27. března 2018 vydali do Otrokovic. V rámci kampaně Zabezpečená zastávka vyzdobili siluetami ptáků zastávku MHD Pneumatikárna na ulici Objízdná naproti společnosti Barum Continental s.r.o.
Již v lednu jsme obdrželi svolení od MěU Otrokovice. Ve škole si žáci vystříhali siluety ptáků. I přes deštivé počasí se třída vydala do terénu. Žáci si tak mohli prohlédnout místo, kde Tomáš Baťa založil svou továrnu na výrobu pneumatik, a místo, kde měl i letiště. Z mostu je pěkný výhled na okolí Otrokovic. Baťovy domky zde už sice nemají cihlovou barvu, ale žáci je poznali již z dálky. Zastávka je právě pro pracovníky dnešní společnosti Barum. Skla bylo nutno nejprve očistit a vysušit, aby se výsledek  podařil. Nakonec nám přálo i počasí.
Naše dílo si můžete prohlédnout, až tudy pojedete do Otrokovic nebo i na našich fotografiích.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Vypouštění netopýrů

V pátek 23. března se žáci třídy III. B zúčastnili v Komenského parku ve Zlíně vypouštění netopýrů ze záchranné stanice zpět do přírody. Akce proběhla pod záštitou Odboru životního prostředí a Mgr. Tošenovského. Kromě žáků zachytil akci také dědeček sourozenců Ševčíkových pan Kohoutek. Byl tak hodný, že nám zaslal nejen své fotografie, ale připsal několik svých postřehů.
„Viděli jsme obsazování netopýřích budek novým osazenstvem. V jedné budce bylo hnízdo sýkorek, které muselo jít pryč a ve druhé zase hnízdo sršňů z loňského roku. Dozvěděli jsme se, že sršni jsou užiteční, protože se živí různými brouky – škůdci a že nejsou pro člověka nebezpeční. Pokud nejsou napadeni, tak si nás nevšímají. A další nový poznatek byl, že jed z žihadel u sršňů není silný jak u vos a včel a spíše je bolestivější jejich kousnutí, protože mají silné kusadla. Ale i tady muselo jít sršní hnízdo pryč, aby netopýři měli klid ve svých nových domovech. Nakonec byli netopýři opatrně přemístěni do nových budek a ty pak zavěšeny na připravené konzoly na stromech. Pro děti i pro nás dospělé bylo obsazování netopýřích budek velmi poučné a určitě si vše zapamatujeme pro další použití v životě.“               

Děda

Na závěr bych jen vyslovila přání, kéž by i žáci byli takto pozorní a dovedli shrnout všechny nové poznatky.
Panu Kohoutkovi děkujeme a všem návštěvníkům Komenského parku a města Zlína doporučujeme, aby zvedli oči do výšky stromů a zaznamenali tak, kolik nových netopýřích budek, ale i ptačích, se tam vyskytuje. Každý z nás může přírodě svým dílem pomoci.

                                                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

 

Desatero předškoláka aneb Jak uspět u zápisu

Vážení rodiče předškoláků,

blíží se zápis do prvních tříd. Vstup na základní školu je pro dítě velkou životní změnou. Aby tuto náročnou situaci mohlo zvládnout bez vážnějších problémů, mělo by být dostatečně zralé i dobře připravené.
V tomto článku přinášíme informace o tom, co by dítě mělo před vstupem na základní školu zvládnout. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když je v nouzi, apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Škola nanečisto 22. 3. 2018

Ve čtvrtek 22. 3. se v naší škole uskutečnila poslední Škola nanečisto, ve které si 12 dětí vyzkoušelo jednu vyučovací hodinu. Na začátku hodiny děti i rodiče přivítala paní zástupkyně a pozvala je na zápis, který se uskuteční v pátek 6. dubna.
Škola nanečisto se nesla v duchu krásných ilustrací Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše z Hrusic. Děti plnily různé úkoly spojené právě s touto pohádkou. Věříme, že i díky této aktivitě se do školy už moc těší.

Mgr. Jana Hoferková

Návštěva SPŠP Zlín

Ve středu 14. 3. 2018 navštívili žáci 8. ročníku Střední průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně. Během dopoledního programu se žáci podívali do zázemí budovy školy a také dílen. Bylo jim představeno několik oborů – strojírenství, polygrafie a elektro. Žáci si také mohli vyzkoušet práci s 3D tiskárnou.
Věříme, že prohlídka SPŠP Zlín jim bude v následujícím ročníku nápomocnou při rozhodování, na kterou střední školu půjdou a kterým směrem se vydají.

Hana Březinová, Lenka Surovíková

Ponožkový den

Když jsme v úterý 20. března v hodině Obohacení s žáky 4.C zjistili, že i letos je první jarní den právě 20. března, začalo nás zajímat, čím je zajímavý právě den 21. března. Zjistili jsme toho spoustu, ale nejvíce nás zaujala informace o „ponožkovém dni“. Tedy dnu, kdy si lidé na svoji nožku obléknou vždy jinou ponožku, aby podpořili odlišnost lidí s Downovým syndromem. Žáci hledali na internetu informace, které jim mohly dovysvětlit, proč právě ponožky nebo toto datum souvisí zrovna s Downovým syndromem. Nakonec se děti společně domluvily, že „odlišnost“ lidí také podpoří, protože je přece skvělé, že jsme každý jiný.

A jak to dopadlo? Posuďte sami 🙂

Mgr. Veronika Strojilová

Festival IQ Play

I přes nepřízeň počasí se v pátek 16. 3. vypravili žáci tříd II. A a II. B do Zlína. Cílem jejich cesty byl zlínský zámek, kde se již podruhé konal Festival IQ Play. Celé druhé patro se proměnilo v jednu velkou hernu.
Děti si zde mohly prohlédnout a hlavně vyzkoušet nejrůznější hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, stavebnice z nejrůznějších materiálů i méně známé stavebnice, společenské hry a zvětšeniny her.
Na dětech byla vidět radost z nových zážitků. Smyslem výstavy je ukázat, že volný čas se dá trávit také bez televize, tabletu a mobilního telefonu.

Mgr. Klára Bartoníková

Další setkání s klienty stacionáře Hvězda

Dne 15. března se uskutečnilo další setkání žáků třídy III. B s klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Žáci v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času“ zpracovali pověst „O rytíři Milošovi“ jako stolní hru. Tyto hry jsme si dnes vzali na návštěvu do stacionáře a klienti měli možnost si je společně s žáky zahrát. Prvenství ve tvorbě hry  získala Nela Zádrapová, jejíž hru jsme namnožili a ztížili  příklady z malé násobilky.  Počet stolních her jsme tak navýšili. Žáci si i ve škole procvičují učivo matematiky zábavnou formou.  Klienti měli radost z obrázků, ze své hry s žáky. Výsledkem bylo také procvičení malé násobilky, protože žáci se  mohli pěkně rozdělit do menších skupin, případně do dvojice žák – klient.  Prohloubila se také komunikace,  žáci museli klienty seznámit se svými pravidly. Vytvořila se tak pěkná, uvolněná atmosféra. Ve druhé části návštěvy jsme se zmínili o práci na našem projektu, kde se věnujeme „Baťovcům“ a také o celoškolním projektu k výročí 100 let vzniku republiky. Postupně jsme probrali důležité letopočty a klienty nám v rámci malé besedy povídali o svých zkušenostech a zážitcích z těchto let. Žáci se  dověděli, jak vypadalo např. bydlení v Baťovských čtvrtdomcích, půldomcích a jednodomcích. Čím byly tyto domky ve své době mimořádné. Původně bylo plánováno, že vydrží 25 let. Dnes patří k městu Zlín a nedovedeme si představit, že by tu nestály. V současnosti už mají všichni doma splachovací záchody, což dříve vůbec samozřejmé nebylo. Baťovské domky tento „malý luxus“ nabízely v době, kdy se běžně chodilo na „kadibudky“ ven za každého počasí. Druhou světovou válku jsme také poznali očima „dětí“, protože klienti v té době ještě chodili do školy. Paní Vlasta zazpívala žákům německou písničku, kterou si pamatovala z doby, kdy chodila „do německé školy“ /česky to byla píseň Zajíček ve své jamce/. Pánové zase upozornili na skutečnost, že Němci zavedli změnu v dopravě. Protože se začalo jezdit vpravo. Beseda s klienty byla úměrná věku žáků, klienti rádi vzpomínali na své dětství, dospívání, pracovní příležitosti. Čas určený k návštěvě rychle uběhl, ale zážitky všem zůstanou.
Chválím žáky za slušné chování a už nyní se těšíme na další setkání s klienty stacionáře Hvězda u nás v Malenovicích.

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Princip Baťa

Žáci třídy III. B navštívili v rámci oslav 120. výročí Jana Antonína Bati v pátek 9. března Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozici „Princip Baťa.“ V tento den byl vstup do muzea pro veřejnost zdarma, právě k výše uvedenému výročí jednoho z významných členů Baťů. Hned na úvod vystáli žáci řadu u razících hodin. Tyto hodiny, které dříve registrovaly docházku pracujících, jsou rozmístěny po celém muzeu k radosti všech žáků. S velkým zaujetím si žáci prohlédli expozici obuvi z celého světa. Sami si mohli vyzkoušet vytvořit jednoduchou obuv v rámci dílny pro děti. Součástí muzea je i dílna obuvníka. Žáci si tak připomněli, co je to fidlovačka, kopyto a další potřeby dobrého ševce. V expozici jsou zastoupeny i stroje a je zde i model pásové výroby. Na mapě světa si žáci mohli vyhledat, kde všude firma Baťa vyráběla, nebo prodávala obuv.
Žáci v muzeu navštívili také výstavu „Tehdy tu byla džungle“ aneb Baťovská kolonizace v Brazílii. Naši prohlídku ukončila poplašná signalizace a tak jsme si vyzkoušeli i malou evakuaci v muzeu. Pro žáky byla tato návštěva muzea dalším zdrojem informací, ale také nevšedních zážitků.

                                                                                     Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Práce našich žáků

Vážení rodiče,
rádi bychom se s Vámi podělili o krásné práce dětí, které zdobí nástěnky naší školy.
Vznikly ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Johany Proislové a Mgr. Martiny Liškové.
Žáci zpracovávali témata Střet s černou dírou (VIII.A/B), E. Munch – Výkřik (IX.A/B), Živá voda (VI.A/B) a Pod vodou (VI.A/B).

Mgr. Zuzana Hynčicová

Poezie nám není cizí

Ve středu 7. března 2018 se ve Velkém Ořechově uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci a naše nejlepší recitátorky nemohly chybět. Zájem a nadšení u soutěžících z několika škol byly znát a i naše žákyně reprezentovaly naši školu výborně a statečně. Zasloužené první místo ve IV. kategorii vybojovala Lucie Dirbáková z 8.B. Vítězce gratulujeme a přejeme pevný hlas i nervy v krajském kole.

Mgr. Lucie Mudráková

11 dní s Baťou

Ve dnech 27. 2. – 9. 3. 2018 si připomínáme, že 11. března tomu bude právě 120 let, co se narodil Jan Antonín Baťa. Nadační fond Jana Antonína Bati proto uspořádal u příležitosti tohoto významného výročí akci pro veřejnost nazvanou 11 dnů s Baťou. Žáci třídy III. B se dne 6. března zúčastnili v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času – 3. část novověk“ besedy se žáky základních a středních škol s vnukem Johnem  Nash Jana Antonína Bati, a také jeho pravnučkami Marianou Breech a Robertou. Na úvod zhlédli film „Brazilské stopy Jana Antonína Bati“, který vznikl ve druhé polovině roku 2006. Historička Muzea JV Moravy Hana Kuslová cestovala tehdy po místech, která Jana Antonína Baťu připomínají. Součástí jsou rozhovory s jeho dvěma dcerami a vnučkou Dolores L. Bata Arambasic. Na základě tohoto filmu se poté žáci mohli v rámci besedy obracet na rodinné příslušníky se svými otázkami. Vnučka Dolores bohužel onemocněla, ale ostatní příbuzní byli přívětiví. Manželka vnuka Johna se jmenuje Jana a je původem Slovenka. Právě ona se nám velmi věnovala a sama navrhla společné fotografie. Žáci se odvážili  položit otázky a poprosit o podpisy do naší prezentace. Ve škole samozřejmě získané informace zpracujeme v rámci našeho projektu. Možná až budou jednou dospělí, budou o tomto setkání oni vyprávět svým dětem.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

IV. oddělení plné bohů

Víte, co je to jablko sváru? Uvědomujete si, co je vaše Achillova pata? Co způsobíte, když někomu věnujete danajský dar? Nevisí nad vámi náhodou Damoklův meč?
Pokud si nejste úplně jistí, přečtěte si jako my knihu Proč se říká…? a další antická úsloví, nebo se zeptejte dětí ze IV. oddělení, které byly po celý týden ponořeny do světa antických bohů, hrdinů a mýtů o nich.
I po skončení olympiády byl v centru naší pozornosti Olymp, jeho bájní obyvatelé v čele s bohem Diem i všichni  slavní řečtí hrdinové, jejichž příběhy patří k základům evropské kultury a literatury.
Děti jejich příběhy oslovily, a tak je ztvárnily buď v kresbách, nebo je seskládaly z pet vršků na koberci. Někteří také vytvořili svou vlastní báji s pomocí kostiček story cubes.
Jako bonus si děti mohly vyzkoušet hry nově zakoupené právě pro toto oddělení. Takže tento týden jsme si opravdu božsky užili!

Mgr. Jiří Velčovský

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – platba hotově ve šk. jídelně

Vážení strávníci,
dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s vnitřním řádem šk. jídelny bude možné nadále zaplatit stravné v hotovosti vždy pouze první tři pracovní dny v měsíci, tj. např. v březnu pouze ve dnech 1.3., 2.3. a 5.3. 2018 v době od 7:00 do 15:30 (v kanceláři šk. jídelny).
V ostatní dny v měsíci vám již hotovostní platby stravného nebudeme moci vyřídit, neobracejte se prosím na pracovníky školy s tímto požadavkem.

Pozor:
Pokud z jakéhokoliv důvodu v tyto první tři pracovní dny v měsíci hotovostní platbu neuskutečníte, vložte – zašlete peníze na účet školy. To lze provést z kterékoliv banky, pošty.
č. účtu 40184-1422344369/0800
variabilní symbol: Číslo, které bylo žákovi přiděleno jako přístup do stravovacího systému – na objednávání, odhlašování obědů. Pokud toto číslo neznáte, sdělí Vám ho na požádání emailem nebo písemně do žák. knížky  tř. učitelka.
Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno žáka, třída

Děkujeme za pochopení této nezbytné změny.  

1.3. 2018  

                                                                               PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy

Masopustní obchůzka s MŠ tř. Svobody

Ve čtvrtek 15.2. se třída 1.B připojila k masopustnímu průvodu s MŠ tř. Svobody. Před naší školou nám naši mladší kamarádi předvedli krátké folklórní vystoupení, které obsahovalo masopustní písně a tance. Poté jsme se společně vydali na masopustní obchůzku po Malenovicích. Po návratu do školy pokračovala naše nálada ve folklórním duchu, tvořili jsme, četli a povídali o lidových zvycích, tradicích v předvelikonočním čase.

Děkujeme MŠ tř. Svobody za zpestření .

                                                                                                          Mgr. Jitka Assmannová

Recitační soutěž I.stupeň

Ve středu 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. tříd. Do školního kola postoupili žáci ze třídních recitačních kol. Všechny děti si připravily zajímavé básně. Pochvala patří všem 26 soutěžícím za zájem, nadšení pro poezii, recitační umění a samozřejmě pěkné výkony. Zvítězit však můžou jen ti nejlepší.

I. kategorie (1. + 2. ročník)
1.místo Michaela Bližňáková II.C
2.místo Ema Vlčková II.A
3.místo Tereza Olšáková I.B

II. kategorie (3. – 5. ročník)
1.místo Viktorie Konečná IV.B
2.místo Marie Možná V.A
3.místo Daniel Kozárek III.A
Čestné uznání obdržely žákyně z třídy IV.A Adéla Urbánková a Karolína Balajková.

Nyní čeká naše recitátorky Viktorii Konečnou a Marii Možnou reprezentace školy v okrskovém kole, které se uskuteční 7. 3. 2018. Přejeme jim hodně štěstí, aby dosáhly co nejlepších výsledků.

Mgr. Hana Volná

 

 

 

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka se uskuteční ve dvou kolech.
1.března 2018 od 8:30 (individuální testování rozšířené školní zralosti) a 8.března 2018 od 8:30 (práce v celém budoucím kolektivu).
Přihlášku stáhněte a vyplněnou ji pošlete do školy do 29.února 2018 :
Trida_zlin_prihlaska. (.pdf)
Trida_zlin_prihlaska (.doc)

 

Zlínskem po proudu času – 3. část – novověk

Žáci třídy III. B pracují na třetí části svého projektu „Zlínskem po proudu času“. V úterý 27. února 2018 se vydali na exkurzi do vily Tomáše Bati ve Zlíně. Vila byla postavena v r. 1912 a žil v ní Tomáš Baťa se svou ženou Marií a synem Tomíkem. Už když jsme k ní přicházeli, ozvalo se od žáků: „Já jsem si vždy říkal, co to tady je za dům“. Je to škoda, že chodíme často kolem objektů a netušíme, jakou hrály v historii Zlínska roli. Zrovna tak se žáci divili, že k vile patřila velká zahrada. Ta končila až téměř u továrny. Za minulého režimu zde byla postavena silnice. V současné době ve vile sídlí Nadace Tomáše Bati. Žáci se dověděli důležité informace o členech rodiny velkého obuvníka Tomáše Bati. V těchto dnech  si zároveň připomínáme, že zítra tomu bude právě týden, co zemřela manželka Tomíka (syna Tomáše Bati) Sonja Baťová. Provdala se v roce 1946 a manželé spolu měli tři dcery a syna. Právě nejmladší dcera má na starosti i Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně. Paní Baťová zemřela ve věku 91 let a je známá zejména tím, že v Torontu založila Baťovo muzeum obuvi, největší na světě.
     Dnešním dnem začínají ve Zlíně také akce v rámci oslav 120 let od narození nevlastního bratra Tomáše Bati – Jana Antonína Bati. Akce se nazývá 11 dnů s Baťou a proběhne ve dnech 27.2. – 9. 3. 2018. Vilu Jana Antonína Bati jsme dnes nenavštívili, ale určitě se k ní také brzy vydáme.
Už příští týden v pátek 9. března budou u ní odhaleny pamětní desky Janu Antonínu Baťovi. Pokud by vás zajímalo, kde se nachází, tak vězte, že jde o vilu Českého rozhlasu pod Městskými lázněmi. Chodíme okolo ní, ale opět málo-kdo zná její historii. Některé věci je lepší nezažít, ale je třeba si je připomínat.
Oba Baťové město Zlín proslavili a vybudovali. Do Zlína se za prací sjížděli lidé ze všech stran. Práce byla sice nelehká, ale výdělky daleko vyšší než kdekoliv jinde.
Žáci třídy III. B budou tyto informace objevovat v rámci svých hodin, ale i dalších zajímavých exkurzí. Pátrají i doma po „svých kořenech“. Některé prezentace jsou velmi zajímavé a motivují další žáky k „pátrání“. To je sice nelehké, pamětníků ubývá. O to větší radost mají ti žáci, kteří něco zajímavého objeví.

Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka třídy III. B

Olympijský týden ve školní družině

Ačkoliv světová zimní olympiáda 2018 je záležitostí února, naše školní družina byla o krok napřed a zimní olympijský týden jsme s dětmi prožili již v lednu.
Slavnostní zahájení zimní družinové olympiády proběhlo hned v pondělí, kdy se všechna oddělení se svými vychovateli shromáždila na školním hřišti. Jako první se úvodního slova při nastoupeném davu dětí chopila paní vychovatelka Erika Salkim, která do nás všech svými slovy vnesla olympijského ducha. Následovaly typické zahajovací rituály, jako slavnostní předávání olympijského ohně a pochod s vlajkami, které si děti vyrobily v každém oddělení a konečně také focení pod olympijskými kruhy. V dalších dnech malí sportovci plnili různé disciplíny, nejčastěji pohybového charakteru. Dokonce nám v průběhu týdne napadalo pár centimetrů sněhu a díky tomu naše zimní družinová olympiáda nabrala úplně jiné obrátky! Soutěžili jsme v hodu sněhovou koulí, v běhu po vyznačené sněhové trase, v jízdě na bobech, které si děti v rámci družinového tvoření samy vyrobily. Dále jsme soutěžili ve sběru kruhů, skoku do sněhu a dalších sportovních disciplínách. Děti ze VII. oddělení, tedy ty nejstarší, ručně vyrobily pro své mladší spolužáky krásné originální olympijské medaile, kterými byly děti oceněny na závěr posledního soutěžního dne.
I když je olympiáda proslavena hlavně jako vrcholná sportovní událost, kdy stěžejní jsou hlavně výkony reprezentantů, je nutné podotknout, že podstatná je také filozofie her. Vychovatelé v tomto týdnu obzvlášť kladli důraz na přátelství, mír a dodržování pravidel fair play. Je velmi důležité tyto hodnoty dětem co nejčastěji připomínat a to nejen ve spojitosti s olympiádou.
Věříme, že si děti z olympijského družinového týdne odnesli spoustu sportovních zážitků, ale také nových vědomostí a zkušeností, které jistě uplatnily jako diváci té dlouho očekávané světové zimní olympiády 2018.

OLYMPIJSKÁ FOTOGALERIE

Barbora Paříková

 

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji


Od listopadu 2017 se Základní škola, ul. tř. Svobody 868 ve Zlíně-Malenovicích stala centrem kolegiální podpory v rámci řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.
1. listopadu 2017 bylo na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě zahájeno řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešitelem tohoto projektu je Ostravská univerzita, a to katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty (hlavní řešitel doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).
Uvedený projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Jádrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu jejich zkušeností a znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory – v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.

Záhady pro začínající detektivy

Odhalit padělek proslulého obrazu může být oříšek i pro ostřílené profesionály. Žákům V.A se takový kousek podařil hned po krátkém zaškolení v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Ujasnili si totiž, že detektivky vůbec nejsou obyčejné knížky.
Pokud dobře čteme, najdeme spoustu informací, které možná zprvu s případem zdánlivě nijak nesouvisí, nicméně právě tyto informace jsou na konci často těmi klíčovými, jež rozlousknou celé vyšetřování. Kromě vyšetřování záhad se v nich ale můžeme i mnohému přiučit.
Definovali jsme si vlastnosti dokonalého detektiva a perfektního policisty, kterými se minimálně každý kluk ze třídy alespoň někdy toužil stát. Zjistili jsme, že znalosti a dovednosti v podstatě z každého předmětu, který ve škole máme, bychom v těchto profesích upotřebili. Prozkoumali jsme různé metody a možnosti, které odborníci při vyšetřování mají, a nahlédli tak alespoň trochu do daktyloskopie, trasologie, rozborů DNA, grafologie a dalších věd.
A protože jsme byli v knihovně, byli nám také představeni nejznámější literární detektivové, a to včetně těch, kteří se vyskytují v detektivkách pro děti, z nichž některé už dobře známe.
Na závěr jsme ještě vyřešili několik případů a vydali se zpět do školy. Že to nebylo naše poslední setkání s tímto literárním žánrem, je více než jasné.

V.A a Eliška Kořenková

Náš soused netopýr

V úterý 13. února naši školu navštívil Mgr. Tošenovský z Českého svazu na ochranu netopýrů. Nejprve si žáci třídy III. B vyzkoušeli stát se vědeckými odborníky na netopýry. Právě tato třída spolupracuje s panem Tošenovským již třetím rokem a naše škola díky této spolupráci v loňském roce obdržela certifikát „Náš soused  netopýr“. Se stejnojmenným výukovým programem se seznamují i další žáci nejen naší školy.
Netopýři jsou zákonem chráněni živočichové, proto by všichni měli znát informace o jejich životě a vědět, kam se obrátit v případě, že někde na živého netopýra narazíme. Pokud je zraněný, dáme ho do papírové krabice s víkem, chytáme ho nejlépe přes utěrku a zavoláme do Ornitologické stanice v Přerově. Právě ta je partnerskou organizací Českého svazu na ochranu netopýrů. A co všechno zajímá odborníky? Samozřejmě jejich délka, barva srsti, pohlaví. Přiřadit netopýra k druhu je těžké i pro odborníky. V dnešní době jim pomáhá netopýří DNA. V současné době je na území ČR cca 27 druhů netopýrů, ale tento počet se může změnit. Dále se vědci zajímají o jeho stáří a zdravotní stav. Evidují také počty různých druhů netopýrů na našem území. V přírodě je vyhledávají pomocí ultrazvukových detektorů.
Žáci třídy III. B si společně zopakovali všechny informace, zahráli si na mladé vědátory, vyzkoušeli si vyhledávání pomocí těchto ultrazvukových detektorů. Nejvíce se jim samozřejmě líbili živí netopýři. Tentokrát to byla samička netopýra rezavého. Ta se po uzdravení může vrátit zpět do přírody. Dále dva zástupci netopýra nejmenšího. Tento druh se vejde do ořechové skořápky. V letošním roce se pan Tošenovský stará o největší počet handicapovaných netopýrů.
Noví žáci si vyzkoušeli skládání budky pro netopýry. Ty naše loňské visí na stromech zlínského parku a v jedné z nich už netopýři sídlí. Na konci roku se vydáme společně zkontrolovat další budky. Už nyní se těšíme na další hezkou spolupráci. Pan Tošenovský navštívil s výukovým programem i žáky třídy I. B s paní učitelkou Assmannovou, III. A s paní učitelkou Hoferkovou a II. C s paní učitelkou Hrdlíkovou. Netopýři všechny žáky nadchli. Doufáme, že žáci budou k přírodě pozornější a získané informace využijí ve škole i v reálném životě.

                                                                                                                                  Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Máme naše šachisty ve finále!

Žáci 1.-5. ročníku ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody, se probojovali přes okresní kolo přeboru škol do krajského kola.
V sobotu 10. února 2018 se hrálo krajské kolo přeboru škol ve Zlíně. V uvedené kategorii naši žáci obsadili s velkým bodovým náskokem 1. místo a probojovali se do Přeboru škol České republiky.

     Školu reprezentovali: Viktor Šimek, Michal Černý, Vojtěch Hobza, Adam Samohýl, Richard Hobza a Daniel Mičutka.

     Dosažené výsledky jednotlivců:
1) Viktor Šimek získal 6,5 bodu z možných 7 partií
2) Michal Černý  6 bodů ze 7 možných
3) Vojtěch Hobza 1 bod ze 2 možných
4) Adam Samohýl 7 bodů ze 7 možných
5)  Richard Hobza 4 body z 5 možných
6)