Archiv autora: Mgr. Gabriela Pippalová

Školní kolo Pythagoriády

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správnou odpověď získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Letos se to podařilo čtyřem žákům z V.C:

Adam Batěk (15 bodů)

Tomáš Lapka (12 bodů)

Pavel Žeravský (11,5 bodů)

Karel Matocha (10,5 bodů)

Všem soutěžícím děkujeme za jejich snahu a přejeme hodně dalších vyřešených matematických oříšků.

 

Zapsala Mgr. G. Pippalová

Naši úspěšní matematici

Ředitelské volno? Ani to nezastavilo naši výpravu osmi žáků ze 3. až 5. ročníku, kteří se v pátek 1. listopadu vypravili do Zlína na krajské kolo Logické olympiády. Jde o unikátní soutěž, ve které nerozhodují naučené znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování, rychlého úsudku, kombinatoriky, kreativity.

A naše tažení bylo opět velmi úspěšné, první místo obsadil T. Lapka z 5. ročníku a třetí místo B. L. Vyoral ze 4. ročníku. Krásného umístění dosáhli i ostatní naši žáci.

Všem děkujeme za jejich snahu,  a oběma postupujícím klukům přejeme bystrou mysl a hodně štěstí 25. listopadu v celostátním kole v Praze.

 

                                                                                                                                                                                               Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

 

Veletrh práce a vzdělávání

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje připravila ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně.

Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s významnými zástupci přihlášených středních škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí –  Centrum kariérového poradenství  Zlínského kraje, IPS ÚP Zlín, Czechitas z.s., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín atd.  

Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání u stánku Krajské hospodářské komory ZK bude slosován. Slosování  dotazníků proběhne 3x denně, vždy v 11:00, 13:00, 15:00 hodin, popř. dle potřeby i častěji. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen. 

Po oba dny bude přehlídka otevřena od 9:00 – 17:00 hodin.  Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.

 

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 27. května se žáci 5. až 8. ročníku v našem okrese utkali v matematickém klání nazvaném po slavném filozofovi a matematikovi Pythagorovi. Z naší školy jelo bojovat do Otrokovic celkem 11 žáků a opět nás nezklamali.

V kategorii pro 5. ročník byli nejlepší T. Lapka (IV.C) a V. Konečná (V.B Erin), kteří získali 12 bodů z 15 možných a umístili se na 8.-10.místě. Další úspěšný řešitelem byl i O. Bartoš (V.B Erin) s 10 body.

V kategorii pro 7. ročník nás potěšil P. Stuchlík (VII.C), který získal 13 bodů z 15 možných a umístil se na 5. – 12. místě.

Všem nadšeným matematikům děkujeme za jejich zápal a výbornou reprezentaci školy a věříme, že na své úspěchy v budoucnu navážou.

 

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Pythagoriáda – úspěšná třináctka

V dubnu se celkem 41 žáků ze 4. – 8. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.  Celkem 60 minut řešili 15 úloh, ve kterých spíše než naučené znalosti museli použít logické myšlení, kombinační schopnosti či prostorovou představivost.

Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. Letošní rok byl úspěšný,  podařilo se to třinácti žákům:

Lapka Tomáš 15
Michnová Denisa Nela 14
Peprníček Vít 12,5
Bartoš Ondřej 12,5
Večerková Beáta 12
Zmeškalová Tereza 11,5
Konečná Viktorie 10,5
Lukačovič Tomáš 10,5
Knápková Adriana 10,5
Batěk Adam 10
Šimek Viktor 10
Matyášová Michaela 11,5
Stuchlík Patrik 10

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Pippalová

Víš, co jíš?

To je název výukového programu, kterého se dnes zúčastnili žáci VII.B a VII.C v muzeu v Přerově. Během něj jsme se dozvěděli, jak by měla vypadat vyvážená strava, kolik cukru bychom měli za den přijmout, abychom zůstali zdraví, proč je důležité číst informace na obalech potravin. Součástí byla i výstava „Šejdíři a šizuňkové“ o tom, jak už v minulosti lidé upravovali a falšovali potraviny.

Aby se obě třídy prostřídaly a nikdo se nenudil, vybrali jsme ještě druhý program – Ze života hmyzu. Nejdříve jsme zasedli do starých školních lavic a zopakovali si učivo o hmyzu, poté jsme navštívili entomologickou expozici, která čítá přes 22 000 jedinců z celého světa. Zde jsme pracovali také ve skupinách a plnili zadané úkoly.

                                                                                                                                                                                                                  Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

Klokane, klokane, co máš v kapse schované?

Tuto otázku bychom čekali spíše od  australských dětí. Ale v pátek 22. března se takto ptali i naši žáci. Do školy totiž doskákal Matematický klokan. Jedná se o soutěž, které se mohou účastnit všechny děti. Ukazuje se totiž, že nejúspěšnější nemusí být jen ti, kterým matematika ve škole jde. Díky specifickému výběru úloh nabízí Klokan možnost vyhledávat nadané děti. A že takové děti u nás máme můžete poznat podle výborných výsledků.

Klokan

 

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 30. ledna se na ZŠ Dřevnická konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 5. a 9. ročníku. Naše škola vyslala 5 soutěžících a stydět se opravdu nemusíme.

V kategorii Z5 zvítězil náš žák A. Batěk ze IV.C, úspěšnou řešitelkou je i V. Konečná z V.B Erin, která obsadila 9. místo.

V kategorii Z9  se úspěšným řešitelem stal M. Konečný z IX.B, který obsadil 10. místo. V první polovině skončili i další 2 naši žáci – J. Mašláň a V. Remeš z IX.B.

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další jejich matematické počiny.

 

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Myanmar – divoká cesta do barmské říše

V úterý 15. ledna se všichni žáci druhého stupně přesunuli do Otrokovické BESEDY, aby se zúčastnili přírodovědného vzdělávacího programu Myanmar – cesta do barmské říše. Adam Lelek nás během 70 minut provedl touto exotickou zemí, poznali jsme přírodu, ale také tradice tamějších obyvatel. Prostřednictvím názorné animace jsme se seznámili s principem vzniku monzunů, které ovlivňují podnebí celé jihovýchodní Asie. Viděli jsme typickou zvířenu Myanmaru, život v klášterní škole, pavoučí ženy, jejichž tváře zdobí tetování, poznali život Mokénů – mořských nomádů.

Projekce se žákům moc líbila a odnesli si z ní hezké zážitky i poučení. Už nyní se můžeme těšit na další díl projektu, který bude věnovaný Kolumbii.

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Úspěch v krajském kole Logické olympiády

Dne 2. 11. 2018 se šest našich žáků zúčastnilo krajského kola Logické olympiády. Naše „tažení“ bylo opravdu úspěšné. V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku obsadila druhé místo D. Michnová a třetí místo A. Batěk. Oba postupují do celostátního kola, které se uskuteční 26. listopadu v Praze. Na velmi pěkné páté místo dosáhl T. Lapka a hned za ním na šestém místě skončil O. Bartoš.

Všem děkujeme za účast a finalistům popřejeme hodně úspěchů, bystrou mysl a také trochu toho štěstíčka v Míčovně Pražského hradu.

 

                                                                                                                                                                                                               Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

Logická olympiáda

V prvním a druhém říjnovém týdnu se někteří naši žáci prvního a druhého stupně účastnili nominačního kola Logické olympiády. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě na rozvíjení logického myšlení žáků.
Jak dopadli žáci naší školy? Do krajského kola postoupilo celkem 5 žáků z kategorie A: A. Kopecká, A. Batěk  a T. Lapka a D. N. Michnová a O. Bartoš. A po letech máme také postupujícího v kategorii B, je jím J. Mašláň. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 2. listopadu, kdy se setkají s protivníky z dalších škol.
Zároveň fandíme také prvňákům a druhákům, kteří vyplňují test ještě tento týden.

Pokud si chcete porovnat Vaše dovednosti s žáky základní školy, zkuste si vyřešit následující vzorové úlohy:

Kategorie A (3. – 5. třída)

  1. V pokladničce máš 264 Kč. Suma je tvořena pouze českými mincemi (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč), všech mincí máš stejný počet, kolik máš celkem mincí? 
  2. Lence je 14 let, její mamince 41. Čísla jsou zapsána stejnými číslicemi, ale v opačném pořadí. Nastane ještě někdy tento jev? Za kolik roků by to popřípadě bylo?
  3.  
  4.   

Kategorie B (2. stupeň):

  1. Kolik uběhlo minut od 12:00, jestliže právě před 2 hodinami uběhl přesně trojnásobný počet minut od 9:00?
  2. Je mi pětkrát tolik, kolik bylo vám, když mně bylo tolik, jak jste nyní stár.  Až vám bude tolik, kolik je dnes můj věk, budeme mít oba spolu 96 let. Kolik je nyní každému z mužů let?

Mgr. Gabriela Pippalová

Podpora řemesel

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. 
 
Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“. Seznam podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení finančního příspěvku naleznete zde

„Díky, pane Pythagore,

…my chceme matiku znát.“  Toto jsou slova z jednoho staršího českého filmu. A my se můžeme přidat s pokračováním, že chceme matiku znát jako naši žáci (nejen) pátého ročníku. Dne 29. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého postoupili celkem čtyři naši žáci. Jsme rádi a hrdí, že S. Zubalík a V. Odstrčilová se umístili na prvních dvou příčkách.

Děkujeme všem účastníkům za zájem, snahu a ochotu věnovat matematice i volný čas a přejeme jim další úspěchy.

 

Zapsala: Mgr. G. Pippalová         

Pythagoriáda

V dubnu proběhlo školní kolo další matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se  žáci 5. až 8. ročníku. Soutěžící měli za úkol vyřešit 15 příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. V naší škole se to podařilo pětici žáků pátého ročníku:

Zubalík Stanislav (14 bodů)

Hájek Lukáš (12 bodů)

Odstrčilová Vanda (12 bodů)

Brázda Ondřej (10 bodů)

Hubáček Jáchym (10 bodů)

Tito žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 29. 5. 2018 v Otrokovicích. Přejeme všem hodně štěstí.

 

Zapsala G. Pippalová

Naši třeťáci uspěli v okrese!

O konání soutěže Matematický klokan už jste na našich stránkách mohli číst v březnu. Dva naši žáci však figurují ve výsledkové listině v celém okrese. Na prvním místě se s plným počtem bodů umístil Adam Batěk, na druhém místě pak Tomáš Lapka, oba ze třídy III.C. Oběma hochům gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v matematických soutěžích.

 

Zapsala G. Pippalová

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání

Zápisový lístek

slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Odvolání

se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Uchazeči, kteří podají odvolání, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek). Poté musí opět ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů doručit zápisový lístek.

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek MŠMT.Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.

Sledujte zde

Výsledky Matematického klokana

V pátek 16. března proběhla na naší škole soutěž  – Matematický klokan. Tato soutěž vznikla v Austrálii a od r. 1991 se začala rozšiřovat do Evropy a postupně na další kontinenty. V současnosti se jí účastní žáci ve více než  třiceti zemích světa. Soutěž je určena pro žáky od 2. třídy ZŠ až po studenty středních škol a umožňuje jim vyzkoušet svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh.

A jak dopadl Klokan v naší škole? Výsledky naleznete  zde

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

Jako každý rok jsme se i letos vydali v únoru s Adamem Lelkem do exotických dálek. Že nevíte, kdo to je? Adam je fotograf, cestovatel a hlavně zakladatel projektu Planeta Země 3000. Zážitky ze svých expedic tak každoročně zprostředkovává desetitisícům žáků a pedagogů.

Dnes jsme se s ním vydali do Brazílie. Měli jsme tak možnost poznat dvě tváře města Rio de Janeiro, tu moderní se svými symboly, ale také temná zákoutí brazilských favel. Už víme, že s otrokářskou historií je spojeno město Salvador da Bahia, v němž tanečníci při rituálním tanci upadají do tranzu. Adam samozřejmě nevynechal Amazonii, největší komplex deštného lesa na světě. S napětím jsme sledovali jeho setkání s anakondou, seznámili jsme se i s dalšími obyvateli této oblasti – sklípkany, kolibříky, tukany, lenochoda tříprstého, kajmany, opice. V největší vnitrozemské bažině na světě, v Pantanalu, jsme mohli vidět elegantní jaguáry, kteří takřka splývají s okolní krajinou. Adam navštívil i podzemí, spolu s ním jsme se ponořili do 80 m hlubokého jezera na dně krasové jeskyně. Na závěr jsme se dostali až k Indiánům, poznali jsme život těchto lidí v souladu s přírodou, jejich kulturu, zvyky a navštívili jsme také školu.

Už nyní se těšíme na příští rok, čeká nás cesta do Asie, přesněji do Myanmaru.

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Matematická olympiáda

Dne 24. ledna proběhlo na ZŠ Dřevnická ve Zlíně okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku. Naši školu tentokrát zastupoval Štěpán Krejčí ze třídy V.B Erin, který obsadil krásné 8. místo a stal se úspěšným řešitelem. Gratulujeme ke krásnému umístění ve velké konkurenci a přejeme mnoho dalších nejen matematických úspěchů.

Mgr. Gabriela Pippalová

Logická olympiáda

Stalo se již tradicí, že nový školní rok zahajujeme v matematice první soutěží a tou je Logická olympiáda. Účastní se jí žáci prvního i druhého stupně a počet soutěžícíh se každým rokem zvyšuje. Letos vyplnilo test v nominačním kole 53 našich žáků. A v krajském kole nás letos budou reprezentovat nejlepší – Ivan Kopecký ze IV.C, Erika Svobodová z V.A a Stanislav Zubalík z V.B Erin. V pátek 3. listopadu jim budeme držet palce a přejeme jim bystrou mysl, dobrý postřeh a pevné nervy.

Všem ostatním děkujeme za jejich aktivitu a chuť ve svém volném vyzkoušet své logické myšlení a poměřit své schopnosti i s žáky jiných škol.

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Adaptační kurz třídy VI.C

Ve dnech 11.  až 13. září se třída VI.C zúčastnila adaptačního pobytu v Novém Hrozenkově. S dětmi pracoval lektor Mgr. Martin Stavjaník z Unie Kompas za spolupráce s třídní učitelkou Mgr. Gabrielou Pippalovou a školní psycholožkou Mgr. Lenkou Pavlovou. V hotelu Permoník si děti velmi užily tři dny plné aktivit, ale i zábavy a odpočinku.  Pobyt mohl proběhnout také díky dotaci z Magistrátu města Zlína.

Praha už volááá …

S tímto sloganem se žáci IX.A sešli na začátku června na otrokovickém nádraží. Za cíl posledního školního výletu jsme si zvolili turistická místa našeho hlavního města – Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský hrad či Petřín. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že náš spoj je zrušen a náhradní nebude vypraven. „No co už?“ řekli jsme si. A v momentě našli náhradní řešení. „Pojedeme do Olomouce,“ shodli jsme se všichni. Rychle koupit lístky a v půl deváté jsme vystupovali na nádraží v Olomouci. Krásný slunný den jsme si opravdu užili. Prošli jsme se po Horním i Dolním náměstí, zdolali jsme 46 m vysokou Svatomořickou věž, ze které jsme měli město jako na dlani. Prohlédli jsme si radnici i orloj, místo Katedrály sv. Víta jsme navštívili Katedrálu sv. Václava. Zbyl nám čas, abychom utratili kapesné v nákupním centru a poté už jsme se Bezručovými sady vydali na cestu na vlak. Při loučení jsme se shodli na tom, že není důležité, kde jsme den strávili, ale že jsme byli spolu.

                                                                                                                     Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

 

Deváťáci v Laser Game

Už se stalo tradicí, že Sdružení rodičů naší školy dá na konci  roku dárek žákům devátého ročníku – hru v Laser Game. Proto jsme se i letos už od jara těšili, že si tuto hru vyzkoušíme. To jsme ještě nevěděli, že na zimním stadionu provedli v herně velkou rekonstrukci. A i ti, kteří už někdy v aréně bojovali, byli velmi překvapeni. Celý prostor byl modernizován, obsahuje mnoho překážek a úkrytů, je osvícen UV světlem.  Žáci se rozdělili do skupin, oblékli vesty s čidly a chopili se zbraní s laserovým paprskem. Přestože měli dopředu zaplacenou jednu hru, málokomu stačila, a tak jsme zůstali mnohem déle. Všichni si středeční dopoledne moc užili a jen neradi jsme se vraceli zpět do školy. Moc děkujeme za tento nevšední zážitek.

                                                                                                                                                                                                               Mgr. G. Pippalová

Matematický klokan 2017

V pátek 17. března v osm hodin se naše škola ponořila do předvídatelného ticha. Doskákal k nám totiž až z Austrálie Matematický klokan. Žáci 2. až 9. ročníku a I.C se soustředili na řešení úkolů, které vyžadovaly nejen matematické znalosti, ale také logické myšlení, představivost, u starších i základy kombinatoriky. Nejdůležitější však bylo pochopení zadání, tedy práce s textem.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.

Podívejte se na naše nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích. Gratulujeme!

Výsledky matematického klokana 2017

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Deváťáci na SPŠ Otrokovice

Přestože už má většina žáků devátého ročníku jasno, kam budou směřovat jejich kroky po základní škole, využili jsme pozvání SPŠ Otrokovice k exkurzi a prezentaci školy. Do Otrokovic jsme odjeli společně se žáky IX.A i IX.B v úterý 24. ledna hned ráno. Čekali nás tam nejen učitelé, ale i studenti průmyslovky. První část programu jsme strávili v příjemném prostředí 3D kina. Studenti pro nás připravili několik sérií pokusů a demonstrací z oblasti chemie, fyziky a techniky. Zapojili také naše dobrovolníky, společně s nimi vysvětlovali, jak svět kolem nás funguje.

Po přestávce na občerstvení jsme se rozdělili na dvě skupiny a navštívili část Experimentária a autolaboratoř. Všichni si mohli vyrobit drátěný hlavolam pomocí pájky nebo vyměnit kolo na autě. Práce s heverem nezaskočila ani děvčata.

Po návratu do kina nás přišel pozdravit i ředitel SPŠ Libor Basel, který představil všechny obory školy. Zajímal nás nejen průběh studia, ale hlavně možnost uplatnění pro absolventy.

Den na střední škole jsme si užili a slíbili jsme si, že po přijímacích zkouškách navštívíme Experimentárium, abychom hlouběji pronikli do světa techniky.

1 2 3 4 5

 

Další matematický úspěch

Dne 24. ledna proběhlo ve Zlíně na ZŠ Dřevnická okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků a my jsme velmi pyšní na to, že 1. misto obsadil žák naší školy – David Pethö ze třídy V.C Erin. Také další žák z této třídy, Honza Žeravský, je úspěšným řešitelem. Nejen těmto žákům, ale i dalším  nadšeným počtářům a řešitelům logických úloh přejeme hodně úspěchů v dalších matematických kláních.

 

Postup do krajského kola Logické olympiády

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do  Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nominačního kola se zúčastnili naši žáci od 1. do 9. ročníku. A jsme velmi pyšní na to, že byli úspěšní.

Do krajského kola, které se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016 na UTB ve Zlíně, postoupili:

David Pethö, David Jaroš, Anita Rochovanská a Tomáš Ramert z V.C Erin a Ivan Kopecký z III.C Erin (kteří se nominovali umístěním do 50. místa z 723 soutěžících).

Výborného umístění dosáhla i Beáta Nedvědová z I.C, v této kategorii však krajské kolo neprobíhá (skončila na výborném 6. místě ze 70 soutěžících).

Děkujeme všem žákům, kteří vyzkoušeli své schopnosti a dovednosti. Postupujícím přejeme v pátek hodně štěstí a bystrou mysl.

Pythagoriáda – 5. ročník

Na jaře se také pravidelně koná další z matematických soutěží  – Pythagoriáda. Jejím cílem je probudit zájem o matematiku u co nejvyššího počtu žáků. Zatím se utkali pouze žáci 5. ročníku. Řešili celkem 15 úloh. Podmínky pro postup do okrskového kola v Otrokovicích splnili pouze dva naši žáci a oba nás skvěle reprezentovali. Vendula Vaňharová dosáhla plného počtu 15 bodů a skvěle zabodoval i Lukáš Skála, který získal 13 bodů.

Výsledky za okres Zlín otveřete zde Výsledky okres Zlín

 

Matematický klokan

Jako každý rok v březnu i na naši školu doskákal Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla v Austrálii přibližně v roce 1980 a později se rozšířila i na ostatní kontinenty. Naši žáci soutěží v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Během 60 minut řeší matematické úlohy, přičemž vybírají z pěti nabízených možností řešení. A letos byly jejich výsledky skvělé.  Ocenění zaslouží zejména David Petho ze třídy IV.B Erin, který získal plný počet bodů, což se povedlo pouze třem žákům v našem kraji. S tímto výsledkem se tak David zapsal i do celorepublikových statistik.

Cvrček (90 bodů)                                                           

Hájek Lukáš, III.A                            71 b.                   

Odstrčilová Vanda, III.C  Erin        71 b.                     

Peprníček Vít, II.C Erin                   67 b.                     

Jelínková Anna, III.A                       66 b.          

 

Klokánek (120 bodů)

Petho David, IV.B  Erin                 120 b.

Vaňharová Vendula, V.B Erin             110 b.

Skála Lukáš,  V. B                                 110 b.

Ondrová Amálie, V.B Erin                   106 b.

 

Benjamín (120 bodů)    

Mašláň Jan, VI.B                              77 b.                     

Trčalová Natálie, VII.B                   74 b.                     

Holek Michal, VII.B                         71 b.                     

 

Kadet (120 bodů)

Ševčík David, IX.B                           77 b.

Burk Filip, IX.B                                76 b.

Remeš Stanislav, IX.B                    74 b.

 

 

 

Carmina bona reprezentuje

V letošním roce jsme poprvé dostali pozvánku na předvánoční festival Loučenská vločka, který se koná v Loučné nad Desnou. Členové dětského pěveckého sboru Carmina bona výtečně reprezentovali naši školu mezi dalšími šestnácti sbory z celé České republiky. Absolvovali dva koncerty během pátku 27. listopadu. Vzhledem k větší vzdálenosti místa konání od Zlína jsme spojili toto vystoupení s poznáváním tohoto kraje. Cestou jsme se seznámili s přírodními zajímavostmi Litovelského Pomoraví, dozvěděli jsme se o historii výroby tvarůžků v Lošticích a také o průběhu čarodějnických procesů na Šumpersku. Po noclehu v domově mládeže při SPŠ Šumperk jsme v sobotu na zpáteční cestě navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách. 

video ke zhlédnutí

IMG_8983 IMG_8988 IMG_8998 poděkování loučenská vločka

Matematické úspěchy našich žáků

Jako každý rok se naši žáci zúčastňují mnoha matematických soutěží. Zvláště letošní jaro bylo pro mnohé z nich opravdu úspěšné. Posuďte sami.

V březnu proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O’Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky (v České republice je takovou soutěží například Matematická olympiáda), ale získávat pro matematiku „normální“ žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku.

Výsledky za naši školu:

Kategorie Cvrček (max. 90 bodů)

   

Pethö David

III.B – Erin

79 b.

Žeravský Jan

III.B – Erin

73 b.

Rochovanská Anita

III.B – Erin

73 b.

     

Kategorie Klokánek (max. 120 bodů)

   

Černohous Radko

V.A – Erin

109 b.    

Buchta Tomáš

V.A – Erin

93 b.

Vaňharová Vendula

IV.B – Erin

91 b.

     

Kategorie Benjamín (max. 120 bodů)

   

Veselý Petr

VI.B

87 b.

Mašláňová Karolína

VII.A

79 b.

Trčalová Natálie

VI.B

74 b.

     

Kategorie Kadet (max. 120 bodů)

   

Trčala Matyáš

VIII.B

67 b.

Burk Filip

VIII.B

61 b.

Remeš Stanislav

VIII.B

61 b.

Ševčík David

VIII.B

59 b.

Velkou radost nám udělal Radko Černohous, který v našem okrese obsadil 2. místo.

 

V březnu byla uzavřena  korespondenční soutěž Matík, kterou pořádá Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť. Je určena všem žákům 5. tříd okresu Zlín, kteří rádi řeší matematické „oříšky“. Každý účastník soutěže obdrží v průběhu roku během tří kol soutěžní úlohy. Ty ve stanoveném termínu vyřeší a odešle organizátorům. Nejlepší řešitelé se pak utkají ve finále přímo na gymnáziu. Na pomyslné stupně vítězů vystoupil Alexandr Šašek ze třídy V.A – Erin, který ve velké konkurenci obsadil 2. místo.

 

V dubnu proběhlo  okresní kolo matematické olympiády. Letos nás reprezentovaly pouze žákyně VI. ročníku. Splnily všechny podmínky školního kola a poté své matematické dovednosti poměřily s dalšími vrstevníky. Výborného výsledku dosáhla Bára Bednaříková ze VI.A, která se umístila na 4. příčce.

Všem žákům, kteří se více či méně úspěšně zapojili do soutěží, patří velké poděkování.