Archiv autora: Mgr. Libuše Přílučíková

Exkurze do Vídně

V pondělí 3. prosince se žáci tříd III. C-E, IV. B a IV. C-E vydali na exkurzi do Přírodovědného muzea ve Vídni. Toto muzeum patří mezi největší  a nejvýznamnější světová muzea a je největší i v Rakousku. Na samém počátku sbírek stál císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ten v r. 1750 zakoupil v té době největší sbírku přírodnin od Florenťana Johanna von Baillou. Časem se sbírka rozrostla a vyčleněné prostory v Hofburgu přestaly dostačovat. V r. 1857 bylo zbořeno opevnění města a byla naplánována mimo jiné i výstavba dvou velkých muzeí Uměleckohistorického a Přírodovědného. V r. 1889 obě muzea slavnostně otevřel císař František Josef I.
Žáci procházeli expozice více než dvě hodiny. Největší úspěch měl sál ještěrů, mineralogické oddělení, zoologické oddělení. Před muzeem se žáci vyfotili u památníku Marie Terezie a společně jsme prošli malý vánoční trh mezi budovami muzeí. Poté jsme se vydali na procházku historickým centrem vánoční Vídně. Výzdoba i chrám sv. Štěpána byl nezapomenutelným zážitkem. Na závěr si žáci nakoupili dárky na nejznámějším vánočním trhu u Nové radnice. Cesta zpět příjemně uběhla Všichni žáci se během exkurze chovali slušně a byli plni nových zážitků, o kterých si po cestě zpět i ve škole povídali.
Doprovod žáků zajištovali třídní učitelky a asistenti (Mgr. Hrdlíková, Ing. Vargová, Mgr. Velčovský a Mgr. Přílučíková). Paní učitelka Krotká se na exkurzi moc těšila, bohužel ale onemocněla. Žáci ji ve škole o exkurzi určitě rádi popovídají. Věřím, že tato exkurze bude příjemnou vzpomínkou na školní léta všech žáků.     

   Mgr. Libuše Přílučíková

 

Český lev

                

Žáci třídy IV. B se zúčastnili výtvarné soutěže VYMALOVÁNKY  časopisu 100+1 HISTORIE „O českého lva“. Tento týden obdrželi výherci ocenění. Na 1. místě byla Anička Vránová, která obdržela knihu. Soutěže se zúčastnilo více žáků, ale ocenění „omalovánky“ obdrželi jen další  4 žáci. Jde o malý úspěch, ale všechny výherce potěšil a ostatní žáky motivoval k účasti do dalších soutěží.

 L. Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Výstupy projektu „Po Šternberské stezce“

     Žáci třídy IV. B pracují  v letošním školním roce  na projektu „Po Šternberské stezce“. Smyslem projektu je zmapovat turistickou stezku po stopách posledních majitelů malenovického panství rodu Šternberků. Žáci v terénu navštěvovali zajímavá historická místa, seznamovali se s místními pověstmi i regionální přírodou. Stezka od hradu v Malenovicích ke Svaté vodě existuje a je součástí Cyrilometodějské stezky na Velehrad. Když se od Svaté vody vydáte k obci Karlovice a odbočíte před prvním domem vpravo na polní cestu, dostanete se přes obec Oldřichovice do obce Pohořelice. V této obci poslední Šternberkové na místním zámku pobývali. Po cestě můžete objevovat stopy i po předchozích majitelích rodu Lichtenštejn-Kastelkornů a Salm Neuburků. První část svého projektu prezentovali žáci 20. listopadu na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti. Další prezentace proběhly např. pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích, pro zástupce z obce Pohořelice a předsedu Klubu českých turistů ve Zlíně. Jde o partnerské organizace, které ke zdárnému průběhu projektu pomohly. Žáci připravují průvodce po této stezce. V plánu mají další aktivity. Pokud máte zájem, můžete se už v lednu těšit na nástěnku u malého Tesca. Historie Malenovic byla před nástupem Tomáše Bati daleko významnější, než si mnozí současníci myslí. Byla by škoda, aby byla zapomenuta. Žáci na základě regionální historie  a přírody si vytváří vztah k místu, kde žijí. V současné době se krajina velmi rychle mění, ubývá pamětníků. Věřím, že projekt žáků třídy IV. B „Po Šternberské stezce“ oživí zájem o místní historii i přírodu.
Pokud vám toto téma není cizí, můžete se i vy zapojit a podpořit svým hlasováním jírovcovou alej u kapličky  v Pohořelicích na odkazu: https://alejroku.cz/2018/jirovcova-alej-u-kaplicky-v-pohorelicich.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV.B

Po stopách Velké Moravy

Žáci třídy IV. B se ve čtvrtek 25. října 2018 vydali po stopách starých Slovanů. Navštívili archeoskanzen v Modré, kde si prohlédli různé typy obydlí zemnice a polozemnice, knížecí palác a hradisko typické pro obyvatele Velké Moravy. Tento státní útvar se na našem území nacházel v 9. století. Získané informace žáci využijí v hodinách Člověk a jeho svět. Kromě archeoskanzenu žáci navštívili také baziliku na Velehradu a expozici „Živá voda“, kde si mohli prohlédnout vyzu velkou. Tato jeseterovitá ryba se v období Velké Moravy vyskytovala i na našem území a dosahovala ohromných rozměrů 4,5 – 6 m. Do našich vod zavítala vždy, když se potřebovala vytřít. Současný stav řek a přehrad už těmto rybám nedovoluje se do našich řek dostat. V Modré mají vyzy hned dvě, i když jsou menších rozměrů, než byly ty v období Velké Moravy. Ve vodním tunelu si žáci mohli prohlédnout i další druhy ryb a velkým zpestřením byla práce místního pana potápěče, který si s nimi ve vodě pohrával. Nově v Modré přibyly i výběhy pro pratur.  Žáci se do Modré budou rádi vracet a určitě se jim učivo bude lépe vybavovat na základě vlastních prožitků.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Žáci I. C na Dětské vědecké konferenci

Žáci třídy I. C pokračují v práci na svém projektu Malenovice očima Josefa Lady. V listopadu se zapojili do kampaně Stromy a my, kterou vyhlásila ekologická organizace Líska Vsetín. Ve škole vyhledávali mezi obrázky pana Lady stromy a ptáky. Navštívili společně s lektorem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně panem Hrabinou hájenku u Malenovského hradu – expozici Dřevo a sláma. Obdivovali zejména předměty denní potřeby z proutí a ze dřeva. Pan Hrabina naučil žáky dešťový tanec a seznámil je se hmyzem, který se na vybraných stromech vyskytuje. Zajímali jsme se zejména o stromy, které využívali naši předkové – lípa, vrba, dub, bříza a javor. Pro hmyz jsme vyrobili i budku. Dobrovolníci přinesli do školy budku či krmítko, které vyrobili se svými příbuznými. Ve třídě proběhlo anonymní hlasování o nejhezčí budku, pochvalu si zaslouží všichni účastníci. Všechny budky a krmítka jsme odnesli na Malenovický hrad panu Bubeníkovi. V zimě budeme chodit k hradu přikrmovat stálé ptáky. Jsme zvědaví, kdo obydlí naše budky. 

 

     26. listopadu 2015 prezentovali žáci třídy I. C svou 1. část projektu na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti. Podpořil nás svou přítomností i pan Hrabina z Muzea jihovýchodní Moravy se svou kolegyní. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří také partnerským organizacím, rodičům a vedení školy za vstřícnost. 

                                                                            Mgr. Libuše Přílučíková

Exkurze žáků I. C do Národního zemědělského muzea ve Valticích

Ve čtvrtek 1. října se žáci třídy I. C vydali na exkurzi do Národního zemědělského muzea ve Valticích. Exkurze je součástí celoročního projektu Malenovice očima Josefa Lady. Právě knížka Veselý přírodopis od pana Lady nás v hodinách inspiruje k vyhledávání informací ze života zvířat. Rozdělili jsme si je nejprve na domácí a volně žijící. Navázali jsme podmínkami, které ke svému životu potřebují. Muzeum ve Valticích názorně seznamuje žáky se zvířaty, která žijí ve vodě a u vody, v lese, na louce, na poli, ale také v blízkosti lidských obydlí. Žáci tak jasně viděli, která zvířata ve kterém společenství můžeme najít. Zároveň si uvědomí i potravní vazby. Celá výstava je interaktivní. Žáci si mohou na vše sáhnout, přičichnout k vůním bylin, poslechnout si zvuky, která zvířata vydávají. Velký zájem byl o myslivecký posed a venku o pocitový chodník. Uvědomili si, že chodit bosi od jara do podzimu,  v blátě a dešti, nebyla taková legrace. Tráva, písek, kameny … se dětem líbily. Nejhorší byly borové šišky. Cestou domů jsme se zastavili ve Strážnici, kde jsme v místním zámku navštívili expozici lidových hudebních nástrojů. Velký úspěch měly lidové řehtačky a hrkače, které používali hoši o Velikonočních svátcích. Prožili jsme společně pěkný slunečný den.

                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková

 

I. C na exkurzi v Národním zemědělském muzeu ve Valticích 1. října 2015
I. C na exkurzi v Národním zemědělském muzeu ve Valticích 1. října 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beseda se ševcem 17. září 2015

Ve čtvrtek 17. září 2015 jsme pozvali do školy pana Klečku, který seznámil žáky třídy I. C s ševcovským řemeslem. Beseda byla součástí projektu Malenovice očima Josefa Lady. Tatínek pana Lady byl ševcem a jeho syn se o něm zmiňuje ve své knize o kocourku Mikešovi. Pan Klečka nám vyprávěl o historii řemesla, ale přinesl s sebou i zajímavé nástroje a pomůcky. Nás zajímal právě ševcovský nůž „knejp“, kterým se poranil pan Lada jako dítě, a proto špatně viděl na jedno oko. Pan Klečka s sebou vzal i zajímavé exempláře obuvi a ukázal nám, jak si chudí lidé pomáhali s obuví  na zimu, když neměli peníze na nové boty. Po odchodu pana Klečky jsme si stihli vyrobit papírové dřeváky, které jsme si vlastnoručně nazdobili. 

                                                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt Malenovice očima Josefa Lady

Žáci třídy I. C pracují v tomto školním roce na projektu Malenovice očima Josefa Lady. V rámci výuky se seznamují s dílem pana Lady, jeho obrázky je motivují k výuce. V úterý 15. září jsme se vydali do terénu. Společně jsme se snažili najít místa, která by zaujala i pana Ladu. Našli jsme zajímavé domky, náměstíčko, kostel, rybník a samozřejmě i hrad. Po celou dobu jsme pozorovali změny v podzimní přírodě, zkoumali blízké okolí Malenovic. Srovnávali okolí s obrázky pana Lady. I Malenovice obklopují pole a lesy. U rybníka jsme si zahráli hry, které hrál Pepík s Mikešem. Nemohli chybět kuličky, ale využili jsme i kamínků. Nadchly nás kruhy, které se vytvářely na vodě rybníku po jejich dopadu. U hradu jsme si zahráli další hry. Prožili jsme společně pěkný sluneční den.

                                                                             Mgr. Libuše Přílučíková

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA