Archiv autora: Monika Žůrková

Ošetřovné pro děti do 13 let

Vážení rodiče,

vláda rozhodla, že ošetřovné bude poskytnuto po celou dobu uzavření škol (pro ty co si již ošetřovné vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář) a prodloužili věk dítěte do 13 let (méně než 13).

Abychom Vám co nejvíce usnadnili tuto situaci, v příloze přikládáme formulář na ošetřovné, který si můžete vyplnit sami. Potvrzení ze školy, již není potřeba. Avšak v případě, že na něm budě zaměstnavatel trvat, ve škole samozřejmě potvrdíme v době od 8:00 do 12:00 (tel. kontakt na odpovědnou osobu na dveřích hlavního vstupu).

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil v této nelehké situaci

 

                  zadost-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-le-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni63192

                  89_628_5

Stravné – obědy září

Vážení rodiče,

pokud Vaše děti budou od září chodit na oběd, je potřeba mít peníze vložené dopředu. Peníze je možné vkládat v hotovosti nebo zasílat na účet. Při platbě na účet je nutné zadat VS, které každé dítě obdrželo. Bez VS nebude platba přiřazena.
Rodiče prvňáčků si mohou vyzvedávat obálky u vedoucí školní jídelny, kde zjistí i variabilní symbol.

Děkujeme

 

 

Omezení provozu školního hřiště z důvodu oprav

Vážení návštěvnici školního hřiště,                                                                                                                                                                                                         od středy 25. 7. 2018 budou na školním hřišti probíhat nezbytné opravy, provoz hřiště může být omezen, či může být hřiště zcela uzavřeno. Žádáme Vás o pochopení, opravy na hřišti musí být provedeny.                                                                                                                                                                                                                        Děkujeme                                                                                                                                                                                                                                       Vedení 11. ZŠ

Úřední hodiny během letních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci,

 

děkujeme všem za úspěšně prožitý školní rok 2017  – 2018.

Informujeme žáky, kteří z důvodu nepřítomnosti ve škole nepřevzali vysvědčení, že si je mohou vyzvednout v úřední dny ve škole, v kanceláři. A to každé pondělí od 7:30 do 15:00 hodin.

Pro rodiče budoucích prváčků budou připraveny obálky s přihláškami (stravování, družina), s čipem a dalšími dokumenty v posledním srpnovém týdnu. Můžete si je vyzvednout od 28. 8. do 31. 8. 2018 (úterý – pátek,   od 7: 00 do 15:30 hodin).

Přejeme všem krásné prázdninové dny, hodně sluníčka a odpočinku.

 

 1. Jančíková, řed. š.

Hodnocení nových jídel ve školní jídelně

 

Vážení strávníci,

z důvodu zavedení nových jídel od měsíce března Vás prosíme o jejich hodnocení. Hodnocení napište na přiložené lístečky. Hodnocení jako ve škole 1 výborné – 5 nedostatečné. Lístečky jsou k dispozici ve školní jídelně.

Děkujeme

                                  Vedení školy ZŠ Malenovice

Co nového ve škole po prázdninách?

 1. Od 1. září přivítáme 45 prváčků. Celkem by mělo být ve škole přibližně 442 žáků. V matematice pracujeme metodu prof. Hejného. Naše nové žáky prváčky očekávají paní učitelky J. Svozilová a L. Kneblová, skupinu ERIN paní učitelka P. Hrdlíková.
 1. Školní rok s námi slavnostně zahájí šk. náměstek ústředního šk. inspektora pan PhDr. Ondřej Andrys, MAE a představitelé naší zlínské radnice: primátor pan MUDr. J. Adámek, náměstkyně pro školství paní Bc. K. Francová a pan vedoucí odboru školství Mgr. Milan Smola.
 1. Ve skupině ERIN bude prlobíhat rozšířená výuka matematiky a angličtiny.
 1. Uvítáme po rodičovské dovolené zpět paní učitelku L. Kneblovou, P. Hrdlíkovou a paní vychovatelku I. Jurovou. Dalšími novými učiteli jsou Mgr. D. Hlaváč (D –Hv) a A.Pešlová (Ch).
 1. I letos budou žákům se spec. potřebami pomáhat asistenti pedagoga. Bude jich už 8. Výchovná poradkyně Mgr. G. Pippalová se stará spolu s učiteli o relativně početnou skupinu těchto dětí.  
 1. Po vyučování i před ním tráví mnoho dětí čas v 6 odděleních školní družiny.
 1. Všem ve škole i rodičům poskytne služby školní psycholožka Mgr. Petra Nečesaná.
 1. Dům dětí Astra otevře kolem 20 zájmových kroužků. Burza kroužků proběhne 1. září (13:00-16:00) ve šk. jídelně.
 1. I letos budeme sbírat starý papír každý měsíc. Termíny jsou na zsmalenovice.cz také v této vitrině.
 1. Jaké materiální úpravy proběhly ve škole?
 •  Dokončení vjezdu a vstupu z ul. Mlýnské. Podbetonování, branka na čip, pojezdová brána, komunikátor na brance pro rodiče. Zvýšení bezpečnosti areálu
 • Ve třídě č. 221 výměna podlahoviny, výmalba, nová nábytková sestava, koberec.
 • Byl upraven nový kabinet pro chemii, vč. nových dveří, umyvadla aj.
 • Chodba u tělocvičny rekonstruována: výmalba, nátěry, výměna osvětl. těles, vestavné skříně do výklenků. Výměna dveří WC u sprch, zrcadla.
 • Výměna dveří do tělocvičny,renovace povrchu v tělocvičně, výmalba
 • Malování a natírání
 • Instalace kamer do vstupů pro zvýšení bezpečnosti

V některých prázdninových dnech pracovalo ve škole v jednom dni až šest firem, proto děkuji správním zaměstnancům a také Ing. Arch. Ant. Otépkovi za práci při přípravě školy. Za obětavou práci na její modernizaci, za kvalitní údržbu školního areálu.

Přejeme našim žákům, rodičům, zaměstnancům i všem, kdo škole pomáhají příjemný a úspěšný školní rok, prožitý ve zdraví.

      PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., ředitelka školy