Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Budapešť – dunajská perla

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dějepisné exkurze, tentokrát byla naším cílem Budapešť, hlavní město Maďarska.  Vyjížděli jsme velmi brzy ráno, už v 4.30, protože náš cíl byl dosti vzdálený. Po příjezdu autobusu se všichni nedočkavci pohodlně usadili a vyrazili jsme směr Bratislava, Rusovce a vysněná Budapešť. V klimatizovaném autobusu jsme se dověděli mnoho poznatků z historie Maďarska. Některé údaje nám byly známy, protože naši předkové bývali obyvateli Rakousko – Uherska, s jinými jsme se seznámili.
V Budapešti jsme nejprve navštívili část Budín a zúčastnili jsme se komentované prohlídky středověké části města. To znamená, že jsme si prohlédli Královský palác, kde jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu střídání stráží, Prezidentský palác, Matyášovu fontánu, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty a sochu sv. Štěpána.

Po občerstvení zmrzlinou z hotelu Hillton jsme pokračovali do části Pešť, kde pokračovala komentovaná prohlídka památek z 19. století – Náměstí hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, kterému jsme pohladili brko (pero na psaní), abychom lépe uměli matematiku. Velkou senzací byla kopie Vajdahunyádského hradu. I když bylo teplo, povíval vlahý větřík, takže celá prohlídka nebyla pro nás únavná. Závěrem jsme ještě obdivovali chrám svatého Štěpána, v němž je uložena relikvie – předloktí svatého Štěpána. Naše putování jsme skončili na ulici Váci utca, kde jsme si dokoupili pití a drobné dárky našim blízkým doma.
Do Malenovic jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni s tím, že jsme zase poznali kousek z historie našich sousedů.

PaedDr. Ludmila Stojaníková