Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Budapešť – dunajská perla

Mezi zdařilé aktivity naší školy patří také bezesporu dějepisné exkurze do zahraničí pro žáky II. stupně, které pořádáme v rámci vzdělávacích programů. V loňském roce jsme navštívili v doprovodu skvělého průvodce PhDr. Pavla Kočího hlavní město Rakouska Vídeň.
V letošním roce se chystáme do Budapešti. V části Buda nás čeká komentovaná prohlídka středověké části města, a to: Královský palác, Prezidentský palác, Matyášova fontána, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, socha sv. Štěpána. Dále budeme pokračovat v části Pešť opět s komentovanou prohlídkou památek 19. století. Jedná se o náměstí Hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, historické metro, Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, Váci utca.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zvláště vedení naší školy, které tyto aktivity plně podporuje.

PaedDr. Ludmila Stojaníková