Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Budoucnost pro všechny – jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce“. V rámci projektu natočili krátký videofilm. Zapojili se tak do 1. ročníku soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. Soutěž vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Video je nyní uveřejněno zde.
Oborná porota během prvního červnového týdne vyhodnotí vítěze. Od 1.6. do 9.6. bude video zveřejněno také na facebooku Udržitelný rozvoj , kde bude veřejnost vybírat pomocí lajků vítěze divácké ceny.
 
A co je to vlastně udržitelný rozvoj?
Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti. A to je přesně podstatou myšlenky udržitelného rozvoje – snaha spravovat naše „přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“ tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Cílem této filosofie není nesmyslné utahování opasků, ale naopak zajištění blahobytu.

Na filmu se podíleli žáci Pánek Vojtěch, Večerka Robert, Tomíčková Natálie, Vavrušová Johana, Pospíšil Ondřej, Vránová Anna, Klímek Lukáš. První dva jsou autory filmu. Patří jim velké poděkování a obdiv.

Pokud i Vy myslíte na budoucí generace, podpořte nás. Děkujeme                 

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B