Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Čamlíci v Ostravě

V pátek 8. června se vybraní zpěváčci z DPS Čamlíci vypravili do Ostravy. Tam je čekal opravdu náročný den. Přijali totiž pozvání od DPS Čtyřlístek, který působí při ZŠ Krestova Ostrava – Hrabůvka, a jako hosté vystoupili na jejich tradičním Jarním koncertě. Dopolední koncert byl určen pro žáky této školy, odpoledne se již zpívalo, recitovalo a hrálo na hudební nástroje pro širokou veřejnost. Sál místního Kulturního domu K – Trio byl zaplněn do posledního místa a všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Poděkování patří především paní sbormistryni Mgr. Daně Kozárkové a korepetitorce Mgr. Lucii Mudrákové, které společně s dětmi toto vystoupení připravily, ale i dětem za pěkné chování a vzornou reprezentaci naší školy.
Jsme velmi rádi, že tato dobrá spolupráce mezi oběma sbory zapustila pevné kořeny a my přivítáme děti z DPS Čtyřlístek ve čtvrtek, kdy svým vystoupením doplní náš Letní koncert. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 14. června v 17.00 hodin v sále Otrokovické Besedy.

Mgr. Klára Bartoníková