Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Carmina bona

– česky „Dobrá píseň“ je dětský pěvecký sbor při Základní škole Zlín – Malenovice, která jako jediná ve Zlínském kraji je zaměřena na rozšířenou výuku hudební výchovy. Jejími členy jsou žáci 2. stupně (11 – 15 let), přes 70 dospívajících dětí. Tento sbor se každoročně účastní vybraných přehlídek, festivalů a soutěží v České republice. Za všechny jmenujme Mezinárodní festival v Sušici „Je kraj, kde voní tráva“, „Světlo za Lidice“,  či „Zlatá lyra“ v Šumperku, společné koncerty se skupinou Fleret nebo vánoční koncert s Martinem Chodúrem. Samozřejmou součástí našich vystoupení jsou vánoční a novoroční koncerty.  Ale i v jarních a letních měsících nás můžete slyšet také na prestižních akcích nejen města Zlína.
Loni jsme dotočili naše čtvrté CD s názvem „Z mých snů a přání“. 
Od září 2011 je opět sbormistryní Mgr. Dana Kozárková (vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor český jazyk – hudební výchova), která stála v čele tohoto sboru i v letech 2000-06. Klavírního doprovodu se ujme Mgr. Lucie Mudráková.

 CARMINA BONA („Good Song“ in Czech)
It is a children choir at the Elementary School in Zlín – Malenovice, the only elementary school focused on extended teaching of music education in Zlín region. Its members are second grade students (11-15 years). The choir annually participates in various parades, festivals and competitions in the Czech Republic, for example in the International festivals called „It is a region where grass smells“, in Sušice “ Light for Lidice “ in Lidice or “Golden Lyre “ in Šumperk.  Next are common concerts with Fleret  group  or Christmas concert with Martin Chodúr. We take Christmas and New Year concerts for granted. We also take part in various prestigious  events beyond Zlín border.
Last year we recorded our fourth CD named  „From my dreams and wishes“.
The conductor of the choir is Mgr. Dana Kozárková  (graduated from the Pedagogical faculty in Ostrava branch Czech – Music ) who has lead it since September 2011. She also was a head of the choir in years 2000-2006. A piano accompaniment takes on Mgr. Lucie Mudráková.       

IMG_1328sborIMG_1455