Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Carmina bona míří za hranice…

Náš nejstarší sbor po celý podzim pilně nacvičuje svůj adventní program. Čeká nás totiž 6. – 8. 12. 2019 výjezd do hlavního města Slovenské republiky. Každoročně se v Bratislavě koná Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. Během již zmiňovaného víkendu mají obyvatelé tohoto nádherného města, ale i další návštěvníci možnost vyslechnout si koledy a vánoční písně v podání vybraných dětských i dospělých pěveckých sborů nejen střední Evropy, ale i jiných kontinentů.

Přejme si tedy krásný tón, radost na tváři a aspoň nějakou sněhovou vločku pro dokreslení atmosféry.

Dana Kozárková, sbormistryně