Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Carmina bona stříbrná..

V úterý 11.4. 2017 se náš nejstarší sbor Carmina bona zúčastnil Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Chropyni. Bylo nutné, aby se zpěváci za 3 měsíce připravili na tuto soutěž. Základ našeho repertoáru tvořily lidové písně, nechyběla tklivá anglická balada, latinská Gloria patri a závěr rozproudila naše oblíbená „Music is my life.“ Porota velmi ocenila výkony také našich doprovodných nástrojů, a to na flétnu – Aneta Večeřová a na saxofon – Markéta Sovová.

Všichni se snažili o co nejlepší prezentaci „našeho společného díla“. Byli jsme oceněni stříbrem, což je velký úspěch. Děkuji za krásné výkony všem zpěvákům a samozřejmě svým kolegům, jež se chopili doprovodu klavírního (p. uč. Mudráková) a houslového (p. uč. Hlaváč).

 Dana Kozárková, sbormistryně