Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Carmina bona v Praze, Moritzburgu a Drážďanech

Ve dnech 14. 12. – 16. 12. 2018 se Carmina bona vydala na dlouho očekávanou cestu, jejímž hlavním cílem bylo vystoupení na adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.
Vyrazili jsme v pátek ráno autobusem do Prahy. Autobus zaparkoval na parkovišti u Hlavního nádraží a odtud jsme se vypravili pěšky přes Václavské náměstí, Národní třídou a kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí. Měli jsme dost času, a tak jsme si prohlédli adventní výzdobu náměstí, vydali se na Karlův most, postáli před Orlojem a připravili se na vystoupení. Naše duhové sborové peleríny vyvolávaly velký zájem návštěvníků Prahy a často jsme se stávali objektem fotografování. Vystoupení sledovali početní diváci a sklidili jsme zasloužený potlesk.
Po vystoupení nastal čas na zpáteční cestu směrem k Hlavnímu nádraží. Autobus nás dovezl na místo ubytování do Mělníka.

V sobotu ráno jsme vyrazili za poznáním. Prvním cílem byl Moritzburg – místo natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku, dále jsme pokračovali do Drážďan, kde jsme si prošli Staré město, navštívili Nové a Staré náměstí a s chutí si zazpívali české koledy u kostela Frauenkirche. Po návratu do Mělníka a chutné večeři jsme ještě prošli večerní Mělník.  

V neděli ráno po snídani jsme se sbalili, šli se podívat na blízký soutok Labe s Vltavou a potom už následovala cesta domů.

I tato sborová akce byla spolufinancována městem Zlín, za což velmi děkujeme.

Irena Bělíková