Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Nadaní žáci – aktuality

Netradiční den hlavolamů a šifer 27. 01. 2020

27. ledna 2020 si žáci tříd ERIN s pomocí svých třídních paní učitelek připravily Netradiční den hlavolamů a šifer. Celá akce se uskutečnila ve školní tělocvičně a již od osmi hodin mohli chodit žáci naší školy plnit zapeklité logické úkoly, které si pro ně jejich spolužáci připravili. Od devíti hodin nás také mohla navštěvovat široká veřejnost […]

Putování Prahou 17. 12. 2019

Začátkem prosince se třídy IV. B a V. C vydaly do našeho hlavního města. Vzhledem k tomu, že se o Praze žáci ve čtvrtém a pátém ročníku učí, byl pro ně tento dvoudenní výlet velmi přínosný. Památky, které znají z fotografií, mohli během našeho putování historickým centrem navštívit reálně. Před každou památkou na ně dokonce čekalo několik úkolů, díky […]

Do tajuplného podzemního světa jeskyní 13. 12. 2019

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.Na závěr programu si […]

Zdraví z hlubin přírody 31. 10. 2019

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.V nově zrekonstruované hale […]

Archeopark Pavlov 21. 10. 2019

Ve středu 2. 10. 2019 vyrazili žáci III.C, IV. B a V. C a jejich třídní učitelky do Pavlova.Navštívili jsme Archeopark, kde byl pro žáky připraven interaktivní edukační program. Žáci plnili jednotlivé úkoly, a seznamovali se tak nenásilnou formou s životem pralidí a zvířat, která žila před 30 000 lety. Viděli jsme například Věstonickou Venuši […]

Logická olympiáda 19. 09. 2019

Logická olympiáda 2019 I letos se zapojí naše škola do různých matematických soutěží. Tradičně začínáme v září registrací do logické olympiády. Odkaz pro registraci: http://www.logickaolympiada.cz  

Škola v přírodě, Nový Hrozenkov 19. 06. 2019

V posledním  květnovém týdnu jeli děti z 1.B, 2.A a 2.C na školu v přírodě do Nového Hrozenkova. Ubytování bylo v příjemném zázemí hotelu Permoník. Hned při příjezdu na nás čekal sám pan majitel, aby přivítal děti z Malenovic, kde také on sám vyrůstal. Děti rychle obsadily pokoje a začaly s vybalováním. Odpoledne se úvodní aktivitou celotýdenní hry Pevnost Boyard rozdělily […]

Kavárnička pro rodiče žáků ze tříd s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka 13. 04. 2019

Vážení rodiče,přijměte pozvání na jarní Kavárničku, tedy na další společné setkání, které se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 v 16:30 na I. stupni v místnosti č. 234.Připravili jsme pro Vás několik zajímavých prezentací a informací o průběhu nadstandardního vzdělávání Vašich dětí. Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na setkání s Vámi. Ing. Jana KafkováHrát si, […]

Hřiště hraček 06. 06. 2018

Žáci I.C a III.C ve středu 6.6.2018 navštívili unikátní expozici plastových hraček Libuše Niklové, kterou pro Muzeum Napajedla navrhl výtvarník Petr Nikl. Expozice představuje dílo designérů Fatry Napajedla, které svou originalitou předčilo běžnou hračkářskou produkci v Československu v 50.-70.let . V časových bublinách děti viděli unikátní sádrové modely hraček, pryžové panáčky, nafukovací hračky i pískací […]

A SILLY BEAR 05. 06. 2018

Žáci 4.-5. ročníku v rámci hodin anglického jazyka navštívili představení „A silly bear“. Jednalo se o adaptaci bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři. Divadelní představení bylo ozvláštněno veselými anglicko-českými písničkami. Představení žákům atraktivní a hravou formou umožnilo zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.     […]

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka 27. 02. 2018

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka se uskuteční ve dvou kolech. 1.března 2018 od 8:30 (individuální testování rozšířené školní zralosti) a 8.března 2018 od 8:30 (práce v celém budoucím kolektivu).Přihlášku stáhněte a vyplněnou ji pošlete do školy do 29.února 2018 :Trida_zlin_prihlaska. (.pdf)Trida_zlin_prihlaska (.doc)  

II. C se vydala do Uherského Hradiště 20. 12. 2017

Úterý 19.prosince bylo pro II.C ve znamení ladění se na Vánoce. Autobusem děti docestovaly až do Uherského Hradiště do Slováckého muzea, kde probíhaly každoroční vánoční dílničky. Při chvilce volna využili žáci II.C výstavu s názvem „Vládci noci“, ve které měli možnost hledat v naprosté tmě vycpaniny zvířat, která žijí zejména v noci. Za pomoci baterek […]

Zvídaví předškoláci 04. 12. 2017

Vážení rodiče budoucích školáčků, přijměte prosím pozvání na další z našich setkání pro bystré a šikovné děti „Zvídaví předškoláci“, který se koná ve čtvrtek 14.12.2017  od 16 hodin v učebně 222 v pavilonu  I.stupně.Pro rodiče je připravena přednáška psycholožky PhDr. Kamily Markovičové z PPP Zlín v učebně 234. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jak žili prababička s pradědečkem 06. 10. 2017

Dne 5.října se žáci třídy II.C vydali v rámci tématu předmětu člověk a jeho svět Jak se žilo v minulosti do Sazovického muzea. Už u autobusové zastávky nás přivítala tamní paní kronikářka, která nás zavedla kolem zvonice do domku č.p.21, který byl před šesti lety přebudován na muzeum. Dvě malé místnosti ze kterých si odnášíme […]

Festival IQ PLAY 10. 03. 2017

Žáci II. A – E ve středu 1. 3. 2017 navštívili Zámek Zlín, který se proměnil v jednu velkou hernu. Herna byla rozdělena do Logické zóny, kde si žáci mohli zahrát zvětšeniny známých her, vyzkoušet Smart hry a jiné společenské deskové hry. Další zóna byla plná stavebnic z nejrůznějších materiálů. Děti si trpělivě hrály a užily skvělé […]

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky od školního roku 2017/2018 28. 02. 2017

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody, pracuje již téměř deset let s nadanými dětmi. Vyučuje je ve vzdělávacím programu, který odpovídá jejich zájmům, potřebám, rozvíjí je. Tento program je průběžně vyhodnocován pedagogy i externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.). Od 1. 9. 2016 nabízíme rodičům nadaných i nadprůměrných, šikovných dětí tento program částečně […]

Hry v minulosti 24. 02. 2017

Jak žily a hrály si děti na vesnici v dobách našich praprababiček? To vše zodpověděl žákům III.C-E výukový program „Tenkrát na starodávném venkově“ v muzeu ve Zlíně.S lektorem jsme se přenesli do doby, kdy jedna ze čtvrtí Zlína, Mladcová byla vesnicí. Děti od jara do podzimu trávily čas pasením dobytka. Aby jim nebyla dlouhá chvíle, hrávaly různé hry. […]

3. C – Erin aneb Vážně i nevážně o divadle 23. 03. 2016

Ve třídě 3. C – E bylo dnes pořádně veselo. Měli jsme velké štěstí, protože nám poslední den před Velikonočními prázdninami přišel oživit herec Městského divadla Zlín Vojtěch Johaník.                 Na rozjezd jsme se společně seznámili s historií divadla a divadelních her. Zjistili jsme také, že divadlo není pouze […]

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky od šk. roku 2016/2017 15. 01. 2016

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody, pracuje již téměř deset let s nadanými dětmi. Vyučuje je ve vzdělávacím programu, který odpovídá jejich zájmům, potřebám, rozvíjí je. Tento program je průběžně vyhodnocován pedagogy i externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.). Od 1. 9. 2016 nabízíme rodičům nadaných i nadprůměrných, šikovných dětí tento program částečně modifikován. Je upraven […]

Návštěva u myslivce 03. 12. 2015

Chtěli jsme se dovědět více nejen o lesních zvířatech, ale také o lidech, kteří se o ně starají. A kdo jiný by nám tyto znalosti nejlépe zprostředkoval než opravdu „kovaný“ myslivec. Vypravili jsme se tedy na návštěvu na Zlínské paseky. Po cestě v Mezihoří jsme najednou uslyšeli nějaké tóny. To nás už z dálky vítala […]

Poznávací expedice 17. 11. 2015

Ani deštivé ráno nás neodradilo od našeho záměru vypravit se tak trochu do 9. století, do období Velkomoravské říše.Počasí se však na naše prosby umoudřilo a my jsme si mohli prohlédnout stavby, které jsou částečně zahloubené do země v archeoskanzenu Modrá. Viděli jsme skromné příbytky a dílny tehdejších řemeslníků. Dokonce jsme se mohli posadit v tehdejší […]

Dřevo, proutí, sláma 17. 11. 2015

Směr hrad Malenovice, zněl pokyn. Jenže do hradu se nešlo. Opodál stojí hájenka plná zajímavých věcí. Tu jsme právě navštívili. Mnozí z nás se dívali s údivem na vše, co dokázali naši předkové vytvořit například ze dřeva a slámy nebo jen z obyčejného proutí. Jak museli být zruční a plni představivosti při vyřezávání různých figurek i nástrojů a […]

Krajské kolo Logické olympiády 15. 11. 2015

Krajské kolo Logické olympiády zná vítěze. Nejúspěšnější žačkou Zlínského kraje je Vendula Vaňharová z V. B-E, která ale nebyla jediným zástupcem naší školy na stupních vítězů. Na krásném třetím místě se umístil Tomáš Hájek, také z V. B-E.Oba žáci nás budou reprezentovat i v Míčovně Pražského hradu, kde dne 30. listopadu proběhne boj o celostátní titul […]

Brána recyklace 15. 11. 2015

Věděli jste, že vaše fleesová bunda je ze 100% vyrobena z PET lahví, že téměř všechen papír je více než z poloviny vyroben ze směsného papíru, že z plechovek jdou vytvořit originální šperky? To a mnohem více se dozvěděli žáci I. A-E a IV. B-E na interaktivní výstavě s názvem „Brána recyklace“ dne 4. 11. 2015. Jak správně třídit […]

Ve škole se zase spalo! 27. 10. 2015

V pondělí 26.10. navečer bylo ve škole nezvykle živo. Žáci V.B a V.B-Erin se totiž nastěhovali do svých tříd i se spacáky a karimatkami, aby tam společně přenocovali.Celý večer byl nabitý hrami a aktivitami, do kterých jsme se všichni nadšeně zapojovali. Zjistili jsme třeba, že zvládneme pantomimicky ztvárnit sekačku na trávu nebo třeba pračku. Také […]

Jablíčkový den 3. C – Erin 21. 10. 2015

Ve středu 14. října proběhl v naší třídě 3. C Erin den plný jablíček. Na tento den jsme se všichni moc těšili a podle toho jsme si ho také s náležitě užili. S pomocí babičky a maminky našich dvou žáků jsme se pustili do výroby křížal, vrhli jsme do pečení štrúdlu a nejen to. Vytvořili jsme si vlastní obří […]

Pozdrav ze školy v přírodě IV.B-E a V.A-E 10. 06. 2015

Zdravíme ze školy v přírodě! Cesta, ubytování, jídlo je v pořádku. Užíváme si přírody, sportujeme, luštíme šifry, hrajeme hry a máme se skvěle 🙂 IV.B-E, V.A-E

Brno s vědou a minulostí 01. 06. 2015

  První zastávkou na cestě za poznáním a vědou, pro nás žáky ze tříd Erin, byla Hvězdárna a planetárium. Sál exploratoria nám nabídl unikátní procházku příběhem Sluneční soustavy. Během ní jsme se seznámili s moderním pohledem na okolí naší planety. Měli jsme možnost sáhnout si na meteorit starý 1 milión roků. S pomocí audiovizuálního systému […]

Korálkování 01. 06. 2015

Příjemné pondělní odpoledne, nazvané „Babinec“, prožili žáci 1. C – E společně se svými maminkami. Naše třída se změnila na tvořivou dílnu. Pod vedením jedné z maminek, paní L. Lukačovičové se děti i maminky učily tvořit z drátků a korálků různé ozdoby.Překvapením bylo, že se do tvoření s nadšením pustili i naši chlapci, a to velmi zručně.Přestože byly všechny […]

Projektové odpoledne 01. 06. 2015

Ve třídách Erin máme rádi projekty. Tentokrát jsme my, žáci první třídy „jeli“ jedno odpoledne prozkoumat mořský svět.Abychom na to nebyli sami, přizvali jsme i rodiče. Ti byli moc důležití. Připravili totiž pro nás, zdatné námořníky a piráty, bohaté občerstvení.Zatímco jsme plnili úkoly, mohli si naši rodiče povídat. Více ale sledovali naše úsilí vše vyluštit […]

Naše zkoumání 01. 06. 2015

Nejlepší učebnicí přírodopisu je sama příroda. To poznali a mohou potvrdit žáci z 1. C -E. Společně se vypravili do krásně zbarvené podzimní přírody za svým zkoumáním. Po cestě jsme pozorovali zajímavé, červeno oranžové plody brslenu, když tu najednou před námi vystartoval z křoví bažant. Jdeme dál a už zase můžeme pozorovat a také počítat letokruhy na […]

EKO exkurze 01. 06. 2015

Na Klášťově, kam jsme se vydali za poznáním spojení člověka s přírodou, nás přivítala v první řadě krásná příroda. Nadchla nás naučná stezka vedená barevnou přírodou s množstvím zajímavých poznatků a úkolů. Život na valašské vesnici je jiný než u nás ve městě. Ve stodole jsme mohli zblízka obdivovat starou mlátičku obilí, sekačku na řepný list a kopřivy […]