Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školní aktivity

Misie do Ameriky – víkendový výlet žáků náboženství do DIS Fryšták 11. 12. 2015

 Spolu se šestnácti žáky náboženství ze Zlína a Malenovic jsem dostal výjimečnou možnost vydat se na velkou výpravu. Při ní jsme se přenesli do minulosti a stali se misionáři, snažící se předat víru v Krista domorodým obyvatelům Ameriky. Cestou jsme se museli naučit slaňovat, abychom dokázali slézt strmé vodopády. Také jsme se učili plavit na raftu, […]

Úspěch našich žáků v projektu Paměť národa 2015 22. 04. 2015

V pondělí 20. dubna 2015 se žáci naší školy zúčastnili v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně prezentace projektu Příběhy našich sousedů zaštiťovaného organizací Post Bellum. Pod vedením paní ředitelky Zdeňky Jančíkové a pana učitele Tomáše Juříčka se dětem po několikaměsíčním úsilí podařilo obsadit první místo s prací věnovanou ThDr. Vojtěchu Martinů. Do projektu se zapojili: Vendula […]

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 04. 03. 2015

Řešení projektu  OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části Řešení projektu OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně ve spolupráci […]