Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výchovný poradce – aktuálně

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání 02. 05. 2018

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze […]

Přijímací řízení na SŠ – prezentace 14. 01. 2018

V prezentaci najdete základní informace, které se týkají přihlášek na střední školy a zápisových lístků. Přihlášky a zápisové lístky předvyplní škola, žáci je přinesou domů. Jejich doručení na školy zajistí zákonní zástupci. Přijímací řízení na SŠ

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku 05. 01. 2018

Dne 11. 1. 2018 se uskuteční schůzka s rodiči žáků 9. ročníku, na které  výchovná poradkyně předá informace o přijímacím řízení na SŠ, přihláškách a zápisových lístcích.  Začátek v 15.30 hodin v učebně č. 135. Srdečně zve Mgr. G. Pippalová (výchovná poradkyně).

Burza práce a přehlídka středních škol – info pro žáky 9. ročníku 29. 10. 2017

Vážení rodiče, Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně bude 21. listopadu 2017 organizovat Burzu práce a Přehlídku středních škol. Akce se uskuteční v prostoru 14/15 Baťova institutu ve Zlíně od 9 do 17 hodin a měla by propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol především ze Zlínského kraje s pracovními nabídkami řady firem […]

Podpora řemesel 01. 10. 2017

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem.    Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v […]