Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výchovný poradce – aktuálně

Podpora řemesel 16. 10. 2018

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem.    Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v […]

Dny otevřených dveří 16. 10. 2018

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2018-2019

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání 02. 05. 2018

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze […]

Přijímací řízení na SŠ – prezentace 14. 01. 2018

V prezentaci najdete základní informace, které se týkají přihlášek na střední školy a zápisových lístků. Přihlášky a zápisové lístky předvyplní škola, žáci je přinesou domů. Jejich doručení na školy zajistí zákonní zástupci. Přijímací řízení na SŠ