Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výchovný poradce – kariérové poradenství

Týden k volbě povolání 20. 10. 2016

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně připravila akci „Týden k volbě povolání“, která je především určena pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce. Může se ale také účastnit kdokoliv, kdo se zajímá o uplatnění na trhu práce. Prezentovat se zde budou významní zaměstnavatelé našeho regionu a některé střední školy. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce. letak-zamestnavatele-zs

Podpora řemesel 27. 09. 2016

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném […]

Vzory přihlášek 20. 10. 2015

Přihláška pro denní studium Přihláška pro studium s talentovou zkouškou