Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Celostátní finále soutěže Eurorebus Junior

Vědomostní soutěž Eurorebus Junior je mezi žáky I. stupně naší školy velmi oblíbená. Prověří si v ní šiřokou škálu znalostí z oblasti přírodních a společenských věd, otestují si i svůj všeobecný přehled.
Podruhé v řadě se našim žákům podařilo přes kola školní a krajská probojovat až do celostátního finále.
V tomto školním roce se konalo v Praze v pondělí 5.6. 2017. Čekalo nás brzké ranní vstávání a náročná cesta do hlavního města, ale i tak jsme se těšili.
David Pethö (V. C), Vanda Odstrčilová (IV. C) a Adam Batěk (II. A-E) bojovali ze všech sil. Ve velmi silné konkurenci týmů z celé republiky se umístili na skvělém 14. místě, za to jim patří velké uznání a poděkování za odvedení výborného výkonu a vzornou reprezentaci školy.
Také byste se rádi podívali do Prahy a porovnali své znalosti s vrstevníky z celého Česka? V příštím školním roce rozjíždíme Eurorebus znovu. Je to tedy jen ve vašich rukách…

E. Kořenková