Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

CESTOVÁNÍ ČASEM s IV. C a V. B – Škola v přírodě

Na konci dubna žáci třídy IV. C a V. B společně trávili týden na škole v přírodě u slovenských hranic v Sidonii.  Čekala nás krásná příroda Bílých Karpat, klidné prostředí a příjemné ubytování v rekreačním středisku Pohoda. Během celého týdne jsme cestovali časem do minulosti. V pravěku žáci nahlédli do života lovců a sběračů, společně vymysleli a předvedli rituál pro úspěšný lov a pokusili se ulovit dostatek zvěře. Ve starověku navštívili Egypt, Čínu, Indii, Řecko i Řím. Oproti tomu ve středověku se drželi v našich zemích. V novověku zavítali mezi Indiány, kovboje a nakonec se společně pokusili vymyslet a zahrát hru. Děti plnily různé úkoly jak samostatně, tak i ve skupinách. Zkoušely si střelbu z luku, postavit ohniště, bojovaly o svou vlajku, kterou si každý tým vyrobil, a řešily i složité úkoly. Převážně počasí přálo, proto jsme většinu času trávili venku, na hřišti nebo v lese. Ve středu jsme v rámci půldenního výletu navštívili hrad v Brumově. Ve čtvrtek jsme se vydali při příležitosti Dne Země uklidit místní přilehlý les, který se na první pohled zdál čistý, ale opak byl pravdou. Poté jsme večer završili táborákem, při kterém jsme si připomněli „Pálení čarodějnic“, a zároveň jsme zvládli opékání špekáčků i stezku odvahy. Poslední den si děti vyrobily náramky přátelství a zhodnotily celý týden. Letošní školu v přírodě jsme si s dětmi velmi užili a odvezli jsme si domů spoustu nových zážitků.

Mgr. Hana Volná