Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Další setkání s klienty stacionáře Hvězda

Dne 15. března se uskutečnilo další setkání žáků třídy III. B s klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Žáci v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času“ zpracovali pověst „O rytíři Milošovi“ jako stolní hru. Tyto hry jsme si dnes vzali na návštěvu do stacionáře a klienti měli možnost si je společně s žáky zahrát. Prvenství ve tvorbě hry  získala Nela Zádrapová, jejíž hru jsme namnožili a ztížili  příklady z malé násobilky.  Počet stolních her jsme tak navýšili. Žáci si i ve škole procvičují učivo matematiky zábavnou formou.  Klienti měli radost z obrázků, ze své hry s žáky. Výsledkem bylo také procvičení malé násobilky, protože žáci se  mohli pěkně rozdělit do menších skupin, případně do dvojice žák – klient.  Prohloubila se také komunikace,  žáci museli klienty seznámit se svými pravidly. Vytvořila se tak pěkná, uvolněná atmosféra. Ve druhé části návštěvy jsme se zmínili o práci na našem projektu, kde se věnujeme „Baťovcům“ a také o celoškolním projektu k výročí 100 let vzniku republiky. Postupně jsme probrali důležité letopočty a klienty nám v rámci malé besedy povídali o svých zkušenostech a zážitcích z těchto let. Žáci se  dověděli, jak vypadalo např. bydlení v Baťovských čtvrtdomcích, půldomcích a jednodomcích. Čím byly tyto domky ve své době mimořádné. Původně bylo plánováno, že vydrží 25 let. Dnes patří k městu Zlín a nedovedeme si představit, že by tu nestály. V současnosti už mají všichni doma splachovací záchody, což dříve vůbec samozřejmé nebylo. Baťovské domky tento „malý luxus“ nabízely v době, kdy se běžně chodilo na „kadibudky“ ven za každého počasí. Druhou světovou válku jsme také poznali očima „dětí“, protože klienti v té době ještě chodili do školy. Paní Vlasta zazpívala žákům německou písničku, kterou si pamatovala z doby, kdy chodila „do německé školy“ /česky to byla píseň Zajíček ve své jamce/. Pánové zase upozornili na skutečnost, že Němci zavedli změnu v dopravě. Protože se začalo jezdit vpravo. Beseda s klienty byla úměrná věku žáků, klienti rádi vzpomínali na své dětství, dospívání, pracovní příležitosti. Čas určený k návštěvě rychle uběhl, ale zážitky všem zůstanou.
Chválím žáky za slušné chování a už nyní se těšíme na další setkání s klienty stacionáře Hvězda u nás v Malenovicích.

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B