Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Dějepisná olympiáda

Žáci třídy IV. B se zúčastnili prvního kola Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. Tři nejlepší v prvním kole, které se uskutečnilo ve škole, se vydali v pátek 22. února do Mikulčic. Zde proběhlo 2. kolo. V první kategorii 4. – 6. tříd soutěžilo celkem 29 žáků ze ZŠ a gymnázií. Žáci naší školy sice neobsadili první pozice, ale velmi pěkně školu reprezentovali. Nejlépe se umístila J. Vavrušová, která obsadila 8. místo. V soutěži šlo o každý bod i doslova sekundu. Rozdíly mezi žáky byly totiž velmi malé. Porota na prvním místě vždy ohodnotila body a v případě stejného bodového ohodnocení volila pořadí podle rychlejšího času. Na 13. místě se umístila N. Tomíčková a R. Večerka obsadil 20. místo. Žáci reprezentovali školu nejen svými znalostmi, ale také slušným chováním. Odměnou jim byla procházka po areálu v Mikulčicích a vyhlídka z nové rozhledny.

A co vlastně víme o Mikulčicích? Jde o národní kulturní památku. V 8. a 9. století zde stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím  na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha.  Jde o jedno z míst možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Archeologové zde objevili základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů.

Pořadatelé připravili i krásný závěr typický pro Slovácko.  Žáci tak měli jedinečnou možnost vyslechnout si filmové melodie a melodie skupiny Beatles v netradičním pojetí – hře na cimbál (K. Osičková) doprovázený houslemi (P. Holinek). Velké poděkování určitě patří organizátorce soutěže paní Haně Novotné. Na památku dostali žáci i tašky s materiály týkající se historického období Velká Morava. Pro všechny tři účastníky za naší školu to byl moc hezky prožitý den a určitě si z Mikulčic odnesli nové poznatky i zážitky.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B