Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den logických her s DDM Astra

Ve čtvrtek, 26. dubna, se žáci prvního stupně zúčastnili dne plného logických her, které si pro ně připravili lektoři domu dětí a mládeže Astra. Celkem 11 stanovišť bylo rozprostřeno do 3 tříd naší školy. Žáci si mohli vyzkoušet aktivity zaměřené na prostorovou představivost, logický úsudek, herní strategii či obratnost. Úkoly se týkaly slovní zásoby žáků, umění spolupráce a rychlosti reakcí, odhalování šifer nebo práce s textem a obrazci. Téma jednotlivých stanovišť bylo: živá příroda – fauna i flóra, geometrické útvary, přísloví a pořekadla, hry s písmeny a slovy, hádanky, stavebnice a mnohé další. Po celý den se na stanovištích střídaly jednotlivé třídy žáků 1. stupně. Tento den jsme si velmi užili.

Mgr. Markéta Krotká