Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Rozsah ploch, které je nutno nově osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Každý z nás se může zapojit. Lesy ČR vyhlásily akci: „Sázíme lesy pro budoucnost“. V našem regionu se nejbližší akce uskuteční 19. října od 10.00 hod. do 16.00 hod. Více informaci najdete na stránkách: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/#zlinsky-kraj
Akce se koná o víkendu, ale věříme, že se najdou dobrovolníci z řad rodičů i žáků naší školy, kterým jejich okolí není lhostejné.
O sázení s žáky projevily původně zájem paní učitelky z prvního stupně, ale sazenice stojí peníze a je potřeba stromky vysázet dle požadavku odborníků. Škoda každého stromku, který by se neujal. Proto odborníci chtějí, aby se akce zúčastnily děti v doprovodu zákonných zástupců. Mladší osoby 15 let mohou sázet a další práce v lese provádět jen se souhlasem zákonného zástupce. Z tohoto důvodu zprostředkováváme prozatím tuto první informaci Lesů a necháváme na vlastním uvážení, zda se přidáte, či ne.
Věříme, že se budeme podílet na výsadbě našeho okolí v tomto školním roce i ve výuce.

Mgr. Libuše Přílučíková