Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den Země na Lukově 17. dubna 2018

Žáci třídy III. B se již třetím rokem vydali ke Dni Země na hrad Lukov. Již po cestě plnili žáci zajímavé úkoly týkající se naší přírody. Zastavili se také u dvou místních studánek.  Po celou dobu měli hoši i děvčata ve svých batůžcích balíčky betonu, který si museli na hrad vynést. Z betonu a listů rebarbory připravovali žáci pítka pro ptáky v okolí hradu. Za odměnu mohli z nové ptačí pozorovatelny pozorovat ptáky a poslouchat zvuky, které vydávají. Při všem nám byli nápomocni pan Holík a jeho asistent Vladan a samozřejmě i náš asistent Mgr. Velčovský.  Z přírodnin žáci tvořili ptáka roku „sýčka“. Při zpáteční cestě sbírali odpadky, které v přírodě zanechali návštěvníci lesů v okolí hradu. Počasí nám vyšlo a mohli jsme tak splnit vše, co jsme si předem naplánovali.
I letos jsme byli velmi překvapeni šikovností a pílí Spolku přátel hradu Lukova. Hrad se opět „rozšířil“. Pan Holík nás ještě nezapomněl pozvat příští sobotu na „Pálení čarodějnic“. Věřím, že žáci budou hrad Lukov navštěvovat rádi i v budoucnosti, jak pro jeho historii, tak i pro jeho sepětí s přírodou. Přijdou si zde na své příznivci ptactva, obojživelníků i netopýrů. Stačí jen být zticha a pozorně sledovat  a naslouchat. Snad se i mezi žáky v budoucnu najdou obětaví členové Spolku hradu Lukova, nebo jiného zajímavého místa.

                                                                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B