Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den Země na Lukově

Den Země připadá na 22. dubna a jeho smyslem je upozornit na ochranu životního prostředí.
Žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, jsou již čtvrtým rokem partnerskou organizací hradu Lukova, proto se na Den Země vydávají tradičně právě sem. V letošním roce s malým jednodenním zpožděním 23. dubna. Již po cestě sbírali žáci odpadky, které zde v přírodě zanechali po velikonočních svátcích návštěvníci hradu. Musíme je ale pochválit, nebylo jich tentokrát mnoho. Po cestě žáci určovali kvetoucí rostliny a poslouchali zpěv ptactva. Před hradem odevzdali vyrobené čarodějnice panu Holíkovi, předsedovi Spolku přátel hradu Lukova. Čarodějnice budou spáleny v sobotu právě při akci „Pálení čarodějnic“. Žáci je vyráběli ve skupinkách ve škole a užili si při nich hodně legrace.
Poté se žáci vydali na ptačí pozorovatelnu vybudovanou za hradem. Pan Holík si žáky vyzkoušel, zda poznají ptáky na obrázcích, a potom už žáci poslouchali a sledovali, zda se některý z těchto druhů v jejich blízkosti objeví. Vycházka a pozorování byly  součástí akcí ekologické organizace Líska Vsetín a jejich kampaně „Ptáci žijí tady s námi“.
Poté žáci posbírali klestí na „Pálení čarodějnic“, zkontrolovali studánku na Prádlech a studánku Rudolfa Petrly. Z dnešního dne si odnášeli plno dojmů a také obdivu ke členům Spolku přátel hradu Lukova, kteří zde odvádějí úžasnou práci. Každý rok vidíme, kolik toho opět zbudovali.
Nezbývá než doufat, že takových ochotných dobrovolníků a ochránců historie i přírody bude přibývat. Žáci se na hrad Lukov vždy rádi vrací a třeba i z jejich řad se v budoucnu přidají noví nadšenci.

                                                                                                                           Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B