Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den Země se blíží

Každoročně připadá 22. duben na oslavy Dne Země. Žáci třídy IV. B se do této kampaně zapojují již čtvrtým rokem. V letošním roce nás v měsíci dubnu čeká hned několik akcí. Jako první jsme se vydali 12. dubna po naší Šternberské stezce. Žáci po cestě sbírali jarní byliny do herbáře, zapisovali časy a km mezi jednotlivými zajímavými místy. Někteří měli dokonce krokoměr. Po cestě jsme vyhlíželi ptáka roku hrdličku divokou, ale tu jsme bohužel nespatřili. Za to nás svým zpěvem odměnili další ptáci v lese i nad poli.
Žáci vše pečlivě fotografovali, zapisovali, nahrávali na videa. V každém ekosystému jsme hledali typické živočichy i rostliny. Žáci byli odměněni pohledem na srnky, zajíce, sýkory,… Kachen divokých jsme tentokrát tolik neviděli, protože většina živočichů se stará o potomstvo. Směli jsme však nahlédnout do opravených prostor dvoru Leopoldov. V Pohořelicích jsme se zastavili v jírovcové aleji a také u naší lípy republiky. Zde nás mile překvapila naše žákyně Natálka. U lípy stál velký kámen, který sem přivezli její tatínek a dědeček. Tatínek také vyrobil novou cedulku označující naši lípu jako LÍPU REPUBLIKY. Natálka tuto cedulku předvedla a nainstalovala. Na pevno ji přijde upevnit ještě její tatínek, kterému moc děkujeme.
Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové ochotné a nápadité rodiče. Panu Tomíčkovi i Natálce moc děkuji. Poděkování patří i žákům, kteří se na stezku vydali přes studené počasí. A samozřejmě také jejich rodičům za důvěru a vybavení žáků na cestu. Doufám, že žáci si uvědomí význam všech našich aktivit a budou přírodě a regionu, ve kterém žijí, pomáhat i v budoucnu.

Už teď se těší na další hezké akce.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B