Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Den Země

První stupeň se zapojil do ekologického svátku s názvem Den Země, který je podle kalendáře stanoven na 22.4. Tímto dnem poukazujeme na ničivé dopady lidské činnosti, které tíží naši planetu. Každá třída si zvolila svůj plán, jak se s touto tematikou seznámit a pomoci naší matičce Zemi.
Třída I. A podnikla jarní vycházku do přírody a I. B sadila duby.
Žáci z II. A i C zkoumali koloběh vody, kde se voda bere a jak můžeme vodou šetřit.
Třída II. B vytvářela plakáty, jak správně třídit odpad, a také vytvářela do své třídy popelnici na plast a papír.
Třetí a páté třídy vytvářely plakát a vlastní popelnice na tříděný odpad.
IV. A. zjišťovala, co je Den Země, seznámila se s pojmem re-use a navrhovala, jak omezit produkci odpadu na naší škole. Třída IV. B zabezpečila zastávku siluetami ptáků, zúčastnila se ekologické soutěže – Poznej a chraň a také se vydala po Šternberské stezce. IV. C vytvářela popelnice na tříděný odpad do své třídy.

Mgr. Markéta Homolová