Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Dětská vědecká konference 14. listopadu 2017 v Uherském Hradišti

V letošním roce proběhl již 6. ročník Dětské vědecké konference v Uherské Hradišti. Organizovala ji ACADEMIC SCHOOL, dříve Základní škola Čtyřlístek. Naši školu zde reprezentovali žáci třídy III. B se svými příspěvky. Tentokrát prezentovalo 23 žáků. První příspěvek „Marie Terezie a baroko“ představil projekt, do kterého se zapojilo hned několik tříd prvního stupně. Druhý příspěvek „Zlínskem po proudu času – od pravěku po současnost“ představil celoroční projekt třídy III. B, jeho první část. Účastníci konference se prostřednictvím žáků III. B mohli seznámit nejen s historií, ale také s místem kde žijeme a osobnostmi, které u nás žili či pracovali. Mezi nejvýznamnější patřili z prvního příspěvku Jakub Arnošt Lichtenštejn Kastelkorn, z druhého Jan Erazim Vocel a Karel Zeman. Velkou pozornost jsme věnovali i hlavní archeoložce Zlínska PhDr. Janě Langové, která letos oslavila 40 let své činnosti ve Zlínském muzeu. Paní doktorka s námi spolupracuje již několik let a moc si její spolupráce vážíme.
Žáci sklidili na konferenci velký potlesk a pochvalu od pořadatelů. Všechny žáky chválím za slušné chování a vzornou reprezentaci. Doufám, že je tato zkušenost bude motivovat v další práci na našem projektu.
Fotografoval pan Mgr. Jiří Velčovský, kterému patří taktéž poděkování.

Mgr. Libuše Přílučíková