Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Do tajuplného podzemního světa jeskyní

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. 
Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.
Na závěr programu si všichni společně vyrobili netopýry – tedy zvíře pro jeskyně takřka erbovní.
 
Žákům se program moc líbil a určitě nabyté vědomosti využijí v předmětu Čls.
 
V. Najman