Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Dopis rodičům předškoláků

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 5. dubna 2019 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Zápis proběhne 5. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře, tj. levý vstup do školy. (Bude označeno šipkami a poutačem před budovou).  Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je pro Vás připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16.3.2019.

V naší škole budeme zapisovat ne třech pracovištích. Abyste nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín. (tel. 577 104 411).

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 

Milí rodiče,

nabízíme Vám možnost blíže poznat, jak v naší škole pracujeme a zároveň se seznámit s prostředím školy, informovat se o všech našich vzdělávacích programech.  (Rozšířená hudební výchova, Základní škola, Třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka).  Můžete také konzultovat s naší školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou.

Pro předškolní děti a jejich rodiče se budou konat akce:

Dne 21. 3. 2019 v 16 hodin „Škola nanečisto“

Dne 14. 3. 2019 Den otevřených dveří 14:00 – 17:00 a v 16 hodin „Zvídaví předškoláci“.

Bližší informace naleznete na plakátku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice