Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Dotazník COVID pro učitele

Členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro naše školy krátký dotazník týkající se období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám škol na území ORP Zlín.

Prosíme pedagogy o vyplnění dotazníku, který je k dispozici elektronicky na odkazu: https://forms.gle/jFWS8HS1V7MtoQrt5
Dotazník je možné vyplnit i v písemné formě (dotazník COVID školy) a zaslat na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.
Celá akce je samozřejmě dobrovolná.