Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Druhá zastávka zabezpečená žáky třídy III. B

V pátek 20. dubna 2018 se žáci třídy III. B vydali do Kvítkovic na zastávku MHD Na návsi. I tuto zastávku „zabezpečili“ siluetami ptáků. Každoročně zahyne velké množství ptáků právě nárazem do skel. Siluety si samozřejmě vystříhali předem ve škole a povolení jsme obdrželi již v lednu. Tentokrát nám vyšlo i krásné počasí a mohli jsme mimo jiné pozorovat na „drátech“ naproti zastávky MHD dvě vlaštovičky. Výsledek naší činnosti si každý může prohlédnout, až bude přes náves v Kvítkovicích vedle kostele projíždět. Žáci tak přispěli dalším malým dílkem  k ochraně naší přírody.

                                                                                                                                  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B