Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Družina v měsíci září

V prvních dnech nového školního roku zažily děti ve školní družině nejedno překvapení: přes prázdniny probíhala rekonstrukce jednotlivých oddělení (a výsledek stál za to!); přivítali jsme nové kamarády prvňáčky, kteří se pomalu zapojovali do aktivit a zvykali si na nové prostředí; na děti také čekaly nové hračky, hry a vybavení; některé z dětí se ocitly v jiném oddělení, než jaké navštěvovaly minulý rok, a tak se seznamovaly s novými vychovateli a novými spolužáky. Nového bylo prostě moc najednou, a tak se toto přídavné jméno v textu opakuje víc, než by se líbilo vyučujícím češtiny.

Krásné září nám umožnilo téměř každý den pobývat na školním hřišti či na školní zahradě. Ze společných akcí ve družině proběhly bramborové dny. Z brambor děti vyráběly razítka s podzimními tématy, skládaly bramborové skřítky či jiné výtvory. Také jsme se bavili o způsobu využití této plodiny.  

Závěr měsíce patřil družinové akci nazvané Svatováclavské hry. Proběhly na zahradě školy a pro děti byly nachystány soutěže, při kterých prokázaly svou šikovnost, a na závěr tak mohly být oceněny sladkým balíčkem. Fotografie najdete ve fotogalerii či na Facebooku školy.

Už se všichni těšíme na říjnový program!

Mgr. Jiří Velčovský