Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – platba hotově ve šk. jídelně

Vážení strávníci,
dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s vnitřním řádem šk. jídelny bude možné nadále zaplatit stravné v hotovosti vždy pouze první tři pracovní dny v měsíci, tj. např. v březnu pouze ve dnech 1.3., 2.3. a 5.3. 2018 v době od 7:00 do 15:30 (v kanceláři šk. jídelny).
V ostatní dny v měsíci vám již hotovostní platby stravného nebudeme moci vyřídit, neobracejte se prosím na pracovníky školy s tímto požadavkem.

Pozor:
Pokud z jakéhokoliv důvodu v tyto první tři pracovní dny v měsíci hotovostní platbu neuskutečníte, vložte – zašlete peníze na účet školy. To lze provést z kterékoliv banky, pošty.
č. účtu 40184-1422344369/0800
variabilní symbol: Číslo, které bylo žákovi přiděleno jako přístup do stravovacího systému – na objednávání, odhlašování obědů. Pokud toto číslo neznáte, sdělí Vám ho na požádání emailem nebo písemně do žák. knížky  tř. učitelka.
Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno žáka, třída

Děkujeme za pochopení této nezbytné změny.  

1.3. 2018  

                                                                               PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy