Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Ejhle žába

     V úterý 10. dubna se třídy III. B, II. B, I. C-E, II. A a II. C-E zúčastnily výukového programu Ornisu Přerov „Ejhle žába“. Lektoři navštívili naši školu a program probíhal na školní zahradě. Žáci si vyjasnili, kde všude mohou v přírodě žáby spatřit. Zábavnou formou si vyzkoušeli např. jak žáby loví hmyz svým dlouhým jazykem, společně zpracovali potravní řetěz, seřadili vývojová stádia. Od lektorů získali informace o tom, co žáby dělají v jednotlivých ročních obdobích a jaká nebezpečí jim hrozí např. na silnicích. Největší úspěch měly samozřejmě „živé žáby“. V přírodě na ně nesaháme. Pokud je to nezbytně nutné, měli bychom si vždy namočit ruce.
Žáci během programu získali nové, zajímavé informace, poslechli si „zvuky“, které různé druhy žab vydávají. Mohli se také lektorů zeptat na to, co je ze života žab zajímalo. Setkání s odborníky a nadšenci jim určitě pomůže, aby získali kladný vztah k přírodě a jednou si mohli lépe vybrat povolání, které by chtěli vykonávat.

Mgr. Libuše Přílučíková