Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Eurorebus Junior – krajské kolo

Již třetím rokem se naše škola zapojuje do vědomostní soutěže Eurorebus Junior. Díky bodům z korespondenčních kol, ve kterých hned několik tříd prvního stupně plní úkoly a odpovídá na záludné otázky, jsme se letos probojovali do krajského kola v Olomouci.
Tentokrát pořadatelé připravili změnu a „krajského“ kola se zúčastnily školy z Olomouckého kraje a části kraje Zlínského. Díky tomu se nám také oproti minulým ročníkům trochu upravila sestava soupeřů.
Tým reprezentující naši školu ve složení Michaela Bližňáková, Vanda Odstrčilová a Adam Batěk se však ani touto novinkou nenechal zaskočit. Bojovali ze všech sil, využili své široké znalosti vlastivědy, přírodovědy, ale také třeba českých pohádek. V silné konkurenci obsadili výborné 6. místo, za což jim patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy.
Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program a protože nám počasí přálo, vyrazili jsme také na rychlou prohlídku centra Olomouce.
Věříme, že se i v dalším školním roce najde dost zájemců o Eurorebus i Eurorebus Junior, kteří naváží na dosavadní úspěchy našich žáků v těchto soutěžích.

 E. Kořenková