Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Exkurze do Vídně

V pondělí 3. prosince se žáci tříd III. C-E, IV. B a IV. C-E vydali na exkurzi do Přírodovědného muzea ve Vídni. Toto muzeum patří mezi největší  a nejvýznamnější světová muzea a je největší i v Rakousku. Na samém počátku sbírek stál císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ten v r. 1750 zakoupil v té době největší sbírku přírodnin od Florenťana Johanna von Baillou. Časem se sbírka rozrostla a vyčleněné prostory v Hofburgu přestaly dostačovat. V r. 1857 bylo zbořeno opevnění města a byla naplánována mimo jiné i výstavba dvou velkých muzeí Uměleckohistorického a Přírodovědného. V r. 1889 obě muzea slavnostně otevřel císař František Josef I.
Žáci procházeli expozice více než dvě hodiny. Největší úspěch měl sál ještěrů, mineralogické oddělení, zoologické oddělení. Před muzeem se žáci vyfotili u památníku Marie Terezie a společně jsme prošli malý vánoční trh mezi budovami muzeí. Poté jsme se vydali na procházku historickým centrem vánoční Vídně. Výzdoba i chrám sv. Štěpána byl nezapomenutelným zážitkem. Na závěr si žáci nakoupili dárky na nejznámějším vánočním trhu u Nové radnice. Cesta zpět příjemně uběhla Všichni žáci se během exkurze chovali slušně a byli plni nových zážitků, o kterých si po cestě zpět i ve škole povídali.
Doprovod žáků zajištovali třídní učitelky a asistenti (Mgr. Hrdlíková, Ing. Vargová, Mgr. Velčovský a Mgr. Přílučíková). Paní učitelka Krotká se na exkurzi moc těšila, bohužel ale onemocněla. Žáci ji ve škole o exkurzi určitě rádi popovídají. Věřím, že tato exkurze bude příjemnou vzpomínkou na školní léta všech žáků.     

   Mgr. Libuše Přílučíková