Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Exkurze žáků I. C do Národního zemědělského muzea ve Valticích

Ve čtvrtek 1. října se žáci třídy I. C vydali na exkurzi do Národního zemědělského muzea ve Valticích. Exkurze je součástí celoročního projektu Malenovice očima Josefa Lady. Právě knížka Veselý přírodopis od pana Lady nás v hodinách inspiruje k vyhledávání informací ze života zvířat. Rozdělili jsme si je nejprve na domácí a volně žijící. Navázali jsme podmínkami, které ke svému životu potřebují. Muzeum ve Valticích názorně seznamuje žáky se zvířaty, která žijí ve vodě a u vody, v lese, na louce, na poli, ale také v blízkosti lidských obydlí. Žáci tak jasně viděli, která zvířata ve kterém společenství můžeme najít. Zároveň si uvědomí i potravní vazby. Celá výstava je interaktivní. Žáci si mohou na vše sáhnout, přičichnout k vůním bylin, poslechnout si zvuky, která zvířata vydávají. Velký zájem byl o myslivecký posed a venku o pocitový chodník. Uvědomili si, že chodit bosi od jara do podzimu,  v blátě a dešti, nebyla taková legrace. Tráva, písek, kameny … se dětem líbily. Nejhorší byly borové šišky. Cestou domů jsme se zastavili ve Strážnici, kde jsme v místním zámku navštívili expozici lidových hudebních nástrojů. Velký úspěch měly lidové řehtačky a hrkače, které používali hoši o Velikonočních svátcích. Prožili jsme společně pěkný slunečný den.

                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková

 

I. C na exkurzi v Národním zemědělském muzeu ve Valticích 1. října 2015
I. C na exkurzi v Národním zemědělském muzeu ve Valticích 1. října 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA