Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Expedice středověk (VII.A, VII.B)

Žáci třídy VII.A a VII.B navštívili v pátek 10. listopadu na zámku ve Zlíně výukový program nazvaný „Expedice středověk“. Počátkům středověku se žáci právě věnují a v následujících měsících bude středověk naším tématem. Během výukového programu se žáci dověděli nové informace ze života chudých i bohatých vrstev, o stylu bydlení, stravování, odívání nebo trestání. Kluci i holky si vyzkoušeli jak dobové oděvy, tak pobyt v kladbě. Jeden žák si vyzkoušel i brnění. Na závěr si všichni nakreslili svůj osobní erb…
Expedici vřele všem doporučujeme. Určitě můžete nevšední formou poznat život ve středověku. 

 Mgr. Jana Vandová