Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

EXPEDICE STŘEDOVĚK

Žáci třídy III. B navštívili v úterý 7. listopadu na zámku ve Zlíně výukový program nazvaný „Expedice středověk“. Právě středověku se žáci budou věnovat v následujících měsících ve škole při práci na svém projektu, samozřejmě vše bude spojené se životem ve středověku u nás na Zlínsku. Během výukového programu se dověděli nové informace ze života chudých i bohatých vrstev, o stylu bydlení, stravování, odívání. Největší zájem měli žáci o vše činnostní. Děvčata se zajímala o módu a kluci samozřejmě o zbraně a brnění. Žáci si mohli vyzkoušet jak těžká byla například ražba mincí, jaké tresty čekaly na provinilce. Všechny aktivity byly až za odměnu po podrobném výkladu. Expedici vřele všem doporučujeme. Určitě můžete nevšední formou poznat život ve středověku.

                                                                             Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy III. B