Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Experimentarium s fyzikou

V průběhu tří pondělků žáci 7. a 8. tříd navštívili Experimentarium v Otrokovicích, kde měli možnost prakticky si vyzkoušet probírané učivo z fyziky. Zapojovali elektrické obvody, měřili velikost elektrického proudu a napětí.  Sestrojili si ze stavebnice Merkur páku či kladku a vyzkoušeli si v praxi světelné jevy.
Žáky velmi zaujal elektronový mikroskop. Princip fungování a použití tohoto mikroskopu jim poutavě vysvětlil jeden ze studentů SPŠ Otrokovice.
Na závěr vždy k danému tématu zhlédli film v 3D projekci.
Žákům nadšení z fyziky  přetrvalo i do dalšího dne, kdy ve škole diskutovali nad svými zážitky z Experimentaria.

Ing. Věra Benkovičová