Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Fórum udržitelného rozvoje

V loňském školním roce se žáci letošní třídy V. B zúčastnili soutěže Ministerstva životního prostředí. V rámci svého projektu zpracovali krátký film „Po Šternberské stezce“. V soutěži vyhráli diváckou cenu. V říjnu letošního školního roku obdrželi diplomy a odměny. V rámci výhry se mohli žáci také zúčastnit Fóra udržitelného rozvoje v Praze.
Ze sedmi žáků se do Prahy rozhodli jet tři žáci. A to v pátek 22. listopadu. Žáci jeli vlakem už ve 4.30 z nádraží v Otrokovicích, aby stihli začátek včas. Akce se konala na Akademii veřejného investování v Pařížské ulici. Jde o tradiční výroční akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň je to jedna z největších platforem pro setkávání a diskusi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. V letošním roce se Fórum zaměřilo na technologie, jejich využití v praxi a jejich společenské přínosy a dopady, na pozadí snahy o dosažení Cílů udržitelného rozvoje.
Vlastní program zahájila Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Původně se měl zúčastnit osobně i ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Bohužel se omluvil a zastoupil ho jeho náměstek Vladislav Smrž. Všichni účastníci se těšili na vystoupení prof. Jeffreyho Sachse, amerikého ekonoma, experta na udržitelný rozvoj z Columbijské Univerzity. Pro žáky naší školy bylo velkou zkouškou vydržet v tichosti sedět a snažit se pochopit podstatu jeho příspěvku. Samozřejmě měli k dispozici sluchátka s hlasem paní překladatelky. Netradičním zážitkem byla i panelová diskuze. Účastníci mohli využít aplikaci, přes kterou vkládali své dotazy. Zajímavé dotazy mohli všichni lajkovat a ty s největším počtem lajků byly zodpovězeny odborníky. Pro žáky byl určitě nejpřijatelnější příspěvek a odpovědi Ivo Macka, ředitele Přírodovědného muzea v Praze.
Na fóru byli žáci moc mile přivítáni, vyfotili se např. s paní Mg. Barborou Hirschovou, která zastává funkci ministerského rady. Za odměnu si v poledne mohli pochutnat na buchtách, které byly připraveny pro účastníky ke kávě.
Odpoledního bloku se žáci již neúčastnili, ale vydali se na společnou prohlídku Prahy. Viděli zbytky po oslavách výročí sametové revoluce, památníky prezidenta Masaryka i Beneše. Navštívili druhý největší poklad České republiky v Loretě. Prohlédli si také areál Pražského hradu a jeho přípravu na vánoční svátky. Nesměla chybět ani jízda metrem. Domů se vrátili až večer, ale plni nových dojmů.

    Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B