Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Historická vojenská přednáška

V úterý po Velikonocích bylo pro žáky I. stupně připraveno netradiční zahájení školního vyučování. Uskutečnila se první z akcí, které se vztahují k výročí 100 let od vzniku naší republiky.
Paní učitelka Přílučíková pozvala do školy jednoho ze členů Klubu vojenské historie pana Jana Klečku. Ten dětem podrobně a poutavě přiblížil život a vybavení českých vojsk v období 1. a 2. světové války. Velmi barvitě vysvětlil rozdíl ve výzbroji, který byl spjat s rozvojem výroby zbraní v průběhu obou válek. Dále se děti mohly například dovědět, že za jednou malou armádou stála celá řada lidí, jež všechny vojáky šatili, ošetřovali je, vařili jim, zdokonalovali a vyráběli nové zbraně, plynové masky, ledvinky, či pěstovali různé plodiny nebo chovali dobytek, ze kterého se pro jednotlivé vojáky připravovaly pokrmy.
Děti nadšeně pana Klečku poslouchaly a doslova hltaly informace, které by se od paní učitelek jen stěží dověděly. Věříme, že se dětem tato historií nabitá přednáška líbila a zpestřila jim každodenní (m)učení se ve škole.

Mgr. Veronika Strojilová