Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Historie písma a vznik knihtisku

Tato beseda byla připravena pro žáky 7. A v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně na čtvrtek 14. 12. 2017.
Od kterého století lidé pociťují potřebu psaní? V které části světa můžeme nalézt první dokumenty? Co předcházelo písmu dnešnímu? Byly to např. uzlové značky? Patřilo do egyptských hieroglifů  hieraktické písmo či démotické písmo? A co symboly? Jak byste i v dnešním 21. století nakreslili zadané předměty? V které části naší republiky se tiskly první knihy? Můžeme tam nalézt tuto tiskárnu i nyní?
Asi hodinová beseda nám pomohla zodpovědět tyto otázky a pomocí pracovního listu jsme si vyzkoušeli praktická cvičení. Že se vám, čtenářům, tyto pojmy zdají cizí? Nám už ne. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací, které nám budou pomáhat při výuce nejen dějepisu, ale také v literatuře.

Mgr. Dana Kozárková