Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Hledači ztraceného času

Žáci třídy III. B se zúčastnili komentované výstavy PhDr. Jany  Langové – Hledači ztraceného času. Výstava je věnovaná amatérským archeologům na Zlínsku. Žáci si tak rozšířili informace, které získávají při práci na projektu Zlínskem po proudu času. V jeho první části se věnovali právě pravěku. Na výstavě se dověděli, že „hledači pokladů“, kteří pracují s detektorem kovů, by měli všechny své významné nálezy konzultovat a odevzdávat v muzeu. Paní Langová právě vzdává „hold“ těmto hledačům, kteří s muzeem spolupracují, a pomáhají tak zachránit střípky naší historie. K vidění jsou zde nálezy od pravěku až po současnost. Mezi drobnými mincemi můžeme spatřit i ty, které se používaly v dobách dětství našich babiček. K vidění jsou zde také  vzácné exempláře ze starších období. Pro děti jsou připraveny úkoly, které práci archeologů přiblíží zábavnou formou.
Paní doktorka Langová je hlavní archeoložka Zlínska a my jsme moc rádi, že nás výstavou provázela právě ona.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B